Rodzic pozwie nie polityka, ale nauczyciela lub dyrektora szkoły, którym grozi nawet do 12 lat więzienia i grzywna do 50 tys. złotych!

0
0
0
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com

Za problemy zdrowotne dziecka powstałe w wyniku szczepień na Covid-19 rodzic pozwie nie polityka, a nauczyciela, lekarza lub dyrektora placówki edukacyjnej, którym grozi nawet do 12 lat więzienia i kara grzywny do 50 000 złotych. Czy nauczyciele, lekarze, pielęgniarki i dyrektorzy szkół są tego świadomi?

 

W wakacje po Polsce jeździły szczepionko-busy. Na ich pokładzie medycy w ramach testowania potencjalnych „szczepionek” na Covid-19 będących w fazie globalnych badań klinicznych aplikowali ludziom preparaty modyfikowane genetycznie. Dziś do szczepienia się namawiają nas i nasze dzieci niektórzy nauczyciele. Tylko czy te praktyki są legalne? Jakim karom zgodnie z prawem podlegają takie osoby i jak kwalifikuje się przestępstwa, których się dopuszczają? Komu grozi kara pozbawienia wolności i za co należą się odszkodowania?

Choć akcja szczepienia społeczności lokalnych w ramach „szczepionko-busów” promowana była na terenie wielu województw oraz na stronach rządowych gov.pl – okazuje się, że osoby odpowiedzialne za organizowanie akcji oraz podawanie preparatów medycznych mogą dostać gigantyczne kary finansowe, a pielęgniarze czy lekarze podający ludziom preparaty mogą nawet zostać pozbawieni wolności.

W niedzielę (12 września) podkarpacki szczepionko-bus zakończył swoją trasę. Stawał w miejscach ułatwiających dotarcie do jak największej liczby osób niezaszczepionych na Covid-19. Dorośli oraz dzieci zachęcani byli do przyjęcia preparatów medycznych firm Pfizer oraz Johnson&Johnson.

Akcja została zainaugurowana przez wojewodę podkarpackiego Ewę Leniart i partnerów takich jak lokalne samorządy czy firmę AUTOSAN sp. z o.o. Mobilny punkt szczepień zorganizowany w autobusie dojeżdżał do gmin z najniższym poziomem zaszczepienia mieszkańców przeciw Covid-19. Również wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz jako inaugurator trasy szczepionko-busa wyraził nadzieję, że dzięki zaangażowaniu lokalnych liderów, uda się zaszczepić jak najwięcej osób jeszcze w czasie wakacji.

Tego typu akcje miały miejsce w wielu gminach z niskim odsetkiem osób zaszczepionych. Reklamowane były również na stronach rządowych gov.pl, gdzie nadal można przeczytać szereg informacji na temat tras szczepionko-busów. Czy tego typu akcje były jednak legalne? W czym problem? Okazuje się, że tych problemów jest co najmniej kilka…

Na stronach m.in. firmy Pfizer możemy przeczytać, że „potencjalna szczepionka na Covid-19” (tak opisuje ją producent!) nadal jest w 3 fazie badań klinicznych. Sam producent informuje też, że szczepionka przeciw Covid-19 nie została zarejestrowana ani nie uzyskała pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Preparat genetyczny o zastrzeżonej technologii mRNA został jedynie warunkowo dopuszczony w UE oraz przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA). Może być stosowany i dopuszczony jedynie w sytuacji wyjątkowej i wyłącznie przez okres obowiązywania deklaracji stwierdzającej utrzymywanie się okoliczności uzasadniających stosowanie jej w takim trybie lub wycofania zgody na stosowanie szczepionki.

Na stronie producenta możemy przeczytać również, że: „Pfizer i BioNTech planują rozpocząć badanie również w grupie dzieci w wieku od 5 do 11 lat w ciągu następnych kilku miesięcy, a także wśród dzieci poniżej 5. roku życia w późniejszym okresie w 2021 roku. Bezpieczeństwo i skuteczność u osób w wieku od 12 do 15 lat są już poddawane ocenie w globalnym badaniu fazy III (C4591001), a odpowiednie dane mają zostać przekazane agencjom rejestracyjnym w drugim kwartale 2021 roku.”

Jak zatem te informacje mają się do polskiego prawa? Kto i za co może zostać oskarżony? Skoro akcja ze szczepieniem dzieci od 12 lat, jest globalnym badaniem w III fazie, a szczepienia są dopuszczone jedynie warunkowo, to każdy zaszczepiony powinien być poinformowany, że bierze udział w badaniu klinicznym. W Polsce nie można bez wiedzy i zgody ludzi prowadzić na nich eksperymentów medycznych, gdyż jest to usankcjonowane prawnie.

Mówi o tym m.in. rozdział 9 Prawa Farmaceutycznego – przepisy karne, kary pieniężne i przepis końcowy – wyjaśniają te kwestie. Zgodnie z Art. 126a. [Naruszenie przepisów o badaniach klinicznych] 1. Kto: wbrew przepisowi art. 37b ust. 2 pkt 4 prowadzi badanie kliniczne bez uzyskania świadomej zgody uczestnika badania klinicznego lub jego przedstawiciela ustawowego, 5) nie wypełnia obowiązków przekazywania informacji, o których mowa w art. 37aa ust. 1-5 albo art. 37k ust. 1d, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Już na tej podstawie każdy, kogo nie poinformowano o tym, że bierze udział w eksperymencie medycznym i wmówiono mu, że szczepionka jest w 100% bezpieczna i zatwierdzona – może zgłosić się do prawnika lub sam zaskarżyć w sądzie organizatorów i wykonawców badania klinicznego nad szczepionką w III fazie badań, którą został zaszczepiony.

Do tego dochodzi szereg innych przepisów, które nagminnie są łamane przez medyków, czy nawet nauczycieli i szkoły. Zgodnie z Art. 129. [Naruszenie przepisów w zakresie reklamy] 1. Kto, nie będąc uprawnionym, prowadzi reklamę produktów leczniczych, podlega grzywnie. Oznacza to, że nauczyciele i wychowawcy nie mają prawa zmuszać i zachęcać dzieci do brania udziału w dobrowolnych „szczepieniach” przeciw Covid-19, które przypomnijmy – nadal są w fazie globalnych testów, a zgodnie z polskim prawem nikt nie ma prawa zmuszać nas do brania udziału w eksperymentach medycznych.

Ponadto każda lekarka, pielęgniarka lub nauczycielka musi się liczyć z tym, że za nakłanianie oraz przymuszanie pośrednio lub bezpośrednio dzieci i dorosłych do przyjęcia preparatu genetycznego dopuszczonego warunkowo w UE i będącego w 3 fazie badań klinicznych, może zostać oskarżona z Art. 156 i 157 § 1 i § 2 kodeksu karnego o świadome spowodowanie zagrożenia życia i zdrowia nieletnich, za co grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności oraz odszkodowanie finansowe dla poszkodowanych w razie wystąpienia jakichkolwiek skutków ubocznych, jak również pokrycie kosztów leczenia i kosztów sądowych. Również wypytywanie dzieci w szkole kto się zaszczepił lub ma zamiar jest karalne, ponieważ w polskim prawie wyłudzanie i ujawnianie informacji objętych tajemnicą lekarską oraz naruszanie przepisów RODO jest przestępstwem.

A na koniec jeszcze jedna ciekawa informacja, której warto się przyjrzeć analizując kwestie prawne związane ze szczepionko-busami. Zgodnie z Rozdziałem 9 – przepisy karne, kary pieniężne i przepis końcowy – Prawo Farmaceutyczne, Art. 129b. [Naruszenie zakazu reklamowania apteki, punktu aptecznego i placówki obrotu poza-aptecznego] , mówi, że : Karze pieniężnej w wysokości do 50 000 złotych podlega ten kto wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklamę apteki, punktu aptecznego, placówki obrotu poza-aptecznego oraz ich działalności.

Czy jednak szczepionko-busy faktycznie można uznać za placówki obrotu poza-aptecznego? A jeśli tak, to kto miałby zapłacić 50.000 zł? Organizatorzy? Jednak zgodnie z ustawą „Prawo Farmaceutyczne” i Rozporządzeniami Ministra Zdrowia z 2009 i 2010 roku - z uwagi na nasze bezpieczeństwo w takich placówkach dopuszczone są jedynie leki, które spełniają ściśle określone kryteria. Są to np. leki, które zawierają substancje czynne dopuszczone do obrotu w Polsce w lekach wydawanych w aptekach bez recepty przez co najmniej 5 lat, czy leki roślinne. Tu kolejna zagwozdka. Preparat genetyczny nazywany przez producenta „potencjalną szczepionką na Covid-19”, nie jest dostępny na rynku 5 lat, a dopuszczony jest jedynie warunkowo…

Zarówno lekarze, jak i nauczyciele, znajdują się obecnie w sytuacji między przysłowiowym młotem, a kowadłem. Z jednej strony odgórnie mają narzucane propagowanie powszechnych szczepień preparatem w fazie badań. Pojawia się też presja społeczna, którą wywierają niektóre środowiska i celebryci propagujący udział w eksperymencie medycznym. Ale z drugiej strony ta odpowiedzialność karna...

No i oczywiście pierwsze procesy sądowe, które w równej mierze mogą być skierowane w stronę Sanepidu, który nielegalnie zamyka lokale gastronomiczne i nakłada kary na biznesmenów, co lekarzy, dyrektorów szkół, celebrytów i nauczycieli … Polacy są coraz bardziej świadomi swoich praw i coraz częściej takie sprawy kierowane są do sądu. Samo Stowarzyszenie Niezależnych Prawników ma na swoim koncie ponad 100 wygranych spraw, a jest to jedynie jakiś procent.

Cóż - nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania, o czym powinni dowiedzieć się wszyscy medycy, nauczyciele, celebryci i inne grupy społeczne, które to prawo łamią, a woleliby jednak nie narażać się na problemy, koszty sądowe, odszkodowania czy pozbawienie wolności. W takiej sytuacji to chyba najbezpieczniej byłoby za słowami naszego byłego już prezydenta Lecha Wałęsy – „być za, a nawet przeciw”…

Jeśli zatem stałeś się ofiarą nielegalnego reżimu sanitarnego, zostałeś wbrew wiedzy zmuszony lub namówiony do udziału w eksperymencie medycznym, jeśli ty lub twoje dzieci są prześladowane i wyszydzane przez wychowawców za nie branie udziału w tym globalnym eksperymencie, a nauczyciel na forum publicznym rozprzestrzenia wrażliwe dane (RODO), lub jako nauczyciel lub medyk jesteś przymuszany wbrew swej woli przez pracodawcę do łamania prawa – powinieneś jak najszybciej te swoje prawa i obowiązki poznać!

Poniżej kilka przydatnych linków, z których można dowiedzieć się o istotnych kwestiach na temat Covid-19, sytuacji prawnej, jak również skorzystać z profesjonalnych pism napisanych przez prawników, a także dowiedzieć się w jakich kancelariach prawnych można szukać pomocy.

 

Paulina Matysiak

 

Przydatne materiały

https://naszkobior.pl/pisma/?fbclid=IwAR33kuQ2SuMGEzMCmSrBsM3dE-1y0sw-_mPg_1bdxpsoQx_8rIFasizTlNs

https://rzecznikrodzicow.pl/2021/08/oswiadczenie-rodzicow-dla-dyrekcji-szkoly-i-inne-materialy/?fbclid=IwAR1N0Rg7g6fEKhpmhEZVzhfuUKYrbRzKToYyuAiroIJz2q_1z4b5Vxtb-ms

https://rebel24.pl/sprzeciwy-wnioski-skargi-pisma-materialy-do-pobrania/?fbclid=IwAR2BT04rM_pquOo3ZLM9jUYtEOD5YrhcMVo-UxGr2XpwPET0hCmkTallHjI

https://drive.google.com/drive/folders/1ZB5iqi09gwLlqAB-SWicwFVT55vtR1gc?fbclid=IwAR3kyUS-qEqtHLOpOxK7wEcSFipTpQHy0edNpkZFpoKEqA9JdFCd5yQnEiE

https://gloswolnosci.pl/kancelarie-prawne/

 

Źródła

http://www.upr.org.pl/index.php/2021/09/03/powstaje-niezalezne-stowarzyszenie-prawnikow-glos-wolnosci/

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obrot-pozaapteczny

https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/szczepionkobus-na-trasie-w-kujawsko-pomorskiem

https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/szczepionkobus-ruszyl-w-trase/

https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/szczepionkobus-objezdza-wojewodztwo/

https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/szczepionkobus-objezdza-wojewodztwo/

https://www.pfizer.com.pl/o-firmie/press-room/pfizer-i-biontech-skladaja-wniosek-o-rozszerzenie-warunkowego-pozwolenia-na-dopuszczenie

https://www.pfizer.com.pl/o-firmie/press-room/pfizer-i-biontech-rozpoczynaja-globalne-badanie-kliniczne-szczepionki-przeciw-covid-19

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (sejm.gov.pl)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102041353

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-farmaceutyczne-16915922/art-126-a

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16798683/roz-19


 

Źródło: Redakcja

Najnowsze

Sonda

Wczytywanie sondy...
Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną