Mk 3, 20-21

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus wszedł do domu, a zbiegł się taki tłum, że nie mieli chwili na zjedzenie chleba. Gdy Jego krewni usłyszeli o wszystkim, przyszli, aby Go powstrzymać. Mówiono bowiem, że odszedł od zmysłów.

„Szaleńcy Boży”

Termin „szaleńcy Boży” najlepiej określa tych, którzy zostawiają wszystko dla Boga i Ewangelii. Głoszą Jego słowo oraz z miłością i entuzjazmem służą bliźnim, nieraz walcząc z przeciwnościami i niezrozumieniem nawet wśród najbliższych. Realizują swoje marzenia, często wbrew realiom. Tak brzmi też tytuł książki Zofii Kossak-Szczuckiej o świętych i ich życiu. Takim szaleńcem Bożym był św. Jan Paweł II, którego wielu z nas znało osobiście. Nie zapominajmy jednak, że pierwszym szaleńcem Bożym był Jezus. Prawdą jest, że głoszenie Ewangelii potrzebuje prawdziwych szaleńców Bożych. Czy ja też mogę być szaleńcem dla Jezusa i Jego Ewangelii?

Panie Jezu, proszę o siły, abym i ja potrafił być szaleńcem dla sprawy Twojej Ewangelii.

POSŁUCHAJ