J 6, 44-51

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli go nie przyciągnie mój Ojciec, który Mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Przecież Prorocy zapisali: «Wszyscy będą uczniami Boga». Każdy, kto posłuchał Ojca i przyjął Jego naukę, przychodzi do Mnie. I nie dlatego, że zobaczył Ojca. Ojca bowiem zobaczył tylko Ten, kto pochodzi od Boga. Uroczyście zapewniam was: Ten, kto wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Wasi przodkowie jedli na pustyni mannę, ale pomarli. To jest natomiast chleb, który zstępuje z nieba, aby każdy, kto go spożyje, nie zaznał śmierci. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Ktokolwiek będzie spożywał ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”.

Kto wierzy, ma życie wieczne

Wiara i Eucharystia odgrywają najważniejszą rolę w życiu duchowym człowieka. Prowadzą do zjednoczenia z Bogiem, dają życie wieczne. Każdy z nas jest stworzony dla życia, także tego w wieczności. Jednak w ciągłym zabieganiu nie mamy czasu o tym pomyśleć. Nie jest łatwo, kiedy wokół tyle zachęt, żeby nie myśleć o przemijaniu i wieczności. Słowo „przemijanie” w ogóle zniknęło z naszego myślenia. Ciągle nam się wydaje, że mamy czas, aby zająć się duchową stroną naszego życia. A tymczasem, jak pisała św. Benedykta od Krzyża, „każdą chwilę wbudowujemy w wieczność”.

Boże, dziękuję Ci za dar wiary, Eucharystii i życia wiecznego.