Do chwili obecnej zarejestrowało się 12 uczestników kampanii politycznej: 11 partii politycznych i 1 kandydat niezależny, w tym w pierwszym dniu kampanii wyborczej zarejestrowało się aż 6 ugrupowań politycznych.

Do udziału w wyborach zarejestrowała się również w tym tygodniu partia parlamentarna Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).

Oprócz AWPL-ZChR uczestnikami kampanii politycznej są: Partia Pracy, Związek Demokratów „W imię Litwy”, Związek Chrześcijański, Partia Wolności, Ruch Liberalny, Litewska Partia Regionów, Partia Socjaldemokratyczna, Związek Chłopów i Zielonych, Litewska Partia Zielonych oraz Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci.

Wybory do rad samorządów i merów odbędą się 5 marca 2023 roku.

Wybory samorządowe odbywają się co cztery lata. Ostatni raz merów i radnych wybieraliśmy 3 marca 2019 roku.

***

Przedstawiciele AWPL-ZChR od lat są wybierani na merów rejonów wileńskiego i solecznickiego. Mer Maria Rekść kieruje Samorządem Rejonu Wileńskiego, a mer Zdzisław Palewicz - Samorządem Rejonu Solecznickiego. Wicemerem miasta stołecznego Wilno również jest przedstawicielka AWPL-ZChR – Edyta Tamošiūnaitė.

Radni z ramienia AWPL-ZChR stanowią większość w radach samorządów rejonów wileńskiego i solecznickiego, współrządzą w miastach Wilno i Wisaginia oraz pracują również w radach rejonów trockiego i święciańskiego.