Rada Dzieci i Młodzieży RP apeluje do rządu

0
0
1
Młodzież
Młodzież / Pixabay

Rada Dzieci i Młodzieży RP przy szefie MEiN chce zmian w edukacji. Postulują unowocześnienie edukacji poprzez aktualizację nauczania. Chcą także zwiększenia czasu dla uczniów na rozwój osobisty.

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki podkreśliła swoją rolę w przedstawianiu opinii i postulatów dotyczących spraw dzieci i młodzieży w obszarze oświaty i wychowania. Rada, składająca się z 32 członków (po dwóch z każdego województwa), przeprowadziła ogólnopolskie konsultacje i przedstawiła najważniejsze wnioski.

Nowoczesna edukacja

Głównym postulatem Rady jest unowocześnienie edukacji poprzez redukcję materiałów w programach na rzecz aktualizacji nauczania, uwzględniając współczesne kompetencje. Rada zaleca również wspieranie rozwoju pasji i zainteresowań młodzieży poprzez dodatkowe zajęcia oraz skrócenie programów na rzecz zwiększenia czasu na rozwój osobisty.

W zakresie doradztwa zawodowego Rada proponuje reformę, która lepiej przygotuje młodych ludzi do nowych zawodów i umożliwi kontakt z absolwentami szkół i zawodowcami w danym dziedzinie. Zaleca się także zwiększenie liczby staży i płatnych praktyk dla zdobycia doświadczenia zawodowego.

To jednak nie wszystko. Raport Rady Dzieci i Młodzieży zawiera również rekomendacje w obszarach ekologii, zdrowia psychicznego i edukacji zdrowotnej, podkreślając potrzebę przygotowania młodych ludzi do dorosłego życia z odpowiednimi kompetencjami. Rada zaleca uwzględnienie profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego w podstawie programowej oraz różnorodność i atrakcyjność zajęć z wychowania fizycznego w szkołach.

Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki VII kadencji jest w trakcie naboru kandydatów, którzy mogą do niej przystąpić, jeśli urodzili się między 1 października 2002 r. a 1 października 2010 r. Kandydaci będą oceniani pod względem zaangażowania w wolontariat, działalność społeczną i osiągnięcia naukowe.

Edukacja w Szwecji

Inaczej do sprawy nowoczesności, choć w innym wymiarze, podchodzą Szwedzi. Ich system edukacji przechodzi obecnie reformę, w ramach której do szkół powracają tradycyjne, drukowane podręczniki, nauka odręcznego pisania oraz czas na ciche czytanie. Jest to znacząca zmiana, ponieważ w ostatnich latach główny nacisk kładziony był na rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności pisania na klawiaturze.

Wyniki umiejętności czytania szwedzkich uczniów gwałtownie spadły w ciągu ostatnich lat, co wywołuje poważne obawy i staje się głównym powodem przeprowadzenia reformy edukacyjnej w kraju.

 

Szwedzki system edukacji, choć uważany za jeden z najlepszych na świecie, potrzebuje teraz reformy. Co ciekawe, problemem nie jest brak nowoczesności, ale raczej nadmierna nowoczesność, jak twierdzą eksperci. W nadchodzącym roku szkolnym szkoły zamierzają porzucić dotychczasową tendencję do nadmiernego polegania na technologii i cyfryzacji.

W ramach reformy, szkoły zaczynają wracać do tradycyjnych, drukowanych podręczników. Wprowadzony zostaje czas na spokojne czytanie i naukę pisania odręcznego. Uczniowie będą mniej czasu poświęcać na korzystanie z tabletów, samodzielne wyszukiwanie informacji w Internecie i doskonalenie umiejętności pisania na klawiaturze.

Nowoczesne technologie

Ta decyzja wynika z obaw dotyczących nadmiernego uzależnienia od nowoczesnych technologii w procesie edukacji. Okazuje się, że zbyt duża koncentracja na podejściu hipercyfrowym, włączając w to wprowadzenie tabletów już w przedszkolach, może prowadzić do osłabienia podstawowych umiejętności uczniów.

Minister ds. szkół, Lotta Edholm, ogłosiła w ubiegłym miesiącu zamiar odwołania decyzji Narodowej Agencji Edukacji o konieczności stosowania urządzeń cyfrowych w przedszkolach. Edholm rozważa nawet dalszy krok, który obejmuje całkowite wyłączenie edukacji cyfrowej dla dzieci poniżej 6 roku życia z programu nauczania.

W Szwecji obowiązek szkolny dotyczy dzieci od 6. do 16. roku życia. Rodzice mogą wybierać między różnymi formami edukacji, w tym publicznymi i niepublicznymi szkołami oraz nauką w domu (homeschooling).

 

WO

Źródło: wnp.pl, afirmacja.info

Sonda

Wczytywanie sondy...
Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną