Dykasteria Nauki Wiary potwierdza, że wiary katolickiej i masonerii nie da się pogodzić

0
0
0
Masoneria
Masoneria / Pixabay

W odpowiedzi na zapytanie filipińskiego biskupa, Dykasteria Nauki Wiary opublikowała notę, w której potwierdza, że "aktywne członkostwo w masonerii przez wiernych jest zabronione ze względu na brak zgodności między doktryną katolicką a masonerią".

Dykasteria poprosiła również filipińskich biskupów o "przeprowadzenie katechezy dostępnej dla ludzi i we wszystkich parafiach na temat przyczyn braku zgodności między wiarą katolicką a masonerią".

Kardynał Víctor Manuel Fernández, prefekt Dykasterii, napisał, że "ci, którzy są formalnie i świadomie zapisani do lóż masońskich i przyjęli zasady masońskie, podlegają przepisom" Deklaracji Kongregacji Nauki Wiary o stowarzyszeniach masońskich z 1983 roku. "Środki te mają również zastosowanie do wszystkich duchownych zapisanych do masonerii".

Powołując się na "postanowienia" i "środki" Deklaracji, kardynał Fernández miał prawdopodobnie na myśli następujące zdania:

Wierni należący do stowarzyszeń masońskich znajdują się w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przyjmować Komunii Świętej. Nie leży w kompetencjach lokalnych [diecezjalnych] władz kościelnych wydawanie osądów na temat natury stowarzyszeń masońskich w taki sposób, aby odstąpić od tego, co zostało ustalone powyżej.

Kardynał Fernández napisał, że odpowiadał na zapytanie biskupa Julito Cortesa z Dumaguete (Filipiny), który wyjaśnił "z niepokojem sytuację spowodowaną w jego diecezji ciągłym wzrostem liczby wiernych zapisanych do masonerii" i "poprosił o sugestie dotyczące tego, jak odpowiednio zareagować na tę rzeczywistość z duszpasterskiego punktu widzenia, biorąc pod uwagę również implikacje doktrynalne związane z tym zjawiskiem".

Kardynał Fernández kontynuował: "Członkostwo w masonerii jest bardzo znaczące na Filipinach; obejmuje nie tylko tych, którzy są formalnie zapisani do lóż masońskich, ale, bardziej ogólnie, dużą liczbę sympatyków i współpracowników, którzy są osobiście przekonani, że nie ma opozycji między członkostwem w Kościele katolickim i w lożach masońskich. Aby odpowiednio zająć się tą kwestią, zdecydowano, że Dykasteria zareaguje poprzez zaangażowanie samej Konferencji Biskupów Katolickich Filipin, powiadamiając Konferencję, że konieczne będzie wprowadzenie skoordynowanej strategii wśród poszczególnych biskupów, która przewiduje dwa podejścia".

Pierwszym podejściem jest doktrynalne potwierdzenie, że "katolikom nadal nie wolno wstępować do lóż masońskich".

Drugie podejście ma charakter duszpasterski. "Na poziomie duszpasterskim, Dykasteria proponuje, aby biskupi filipińscy przeprowadzili katechezę dostępną dla ludzi i we wszystkich parafiach na temat przyczyn nie do pogodzenia między wiarą katolicką a masonerią" - napisał kardynał Fernández.

"Wreszcie, biskupi filipińscy są proszeni o rozważenie, czy powinni wydać publiczne oświadczenie w tej sprawie" - dodał.

Oprócz cytowania Deklaracji z 1983 roku w sprawie stowarzyszeń masońskich, kardynał Fernández zacytował "wytyczne opublikowane przez Konferencję Biskupów Katolickich Filipin w 2003 roku".

Nota kardynała Fernándeza nosiła datę 13 listopada i była następstwem audiencji z papieżem Franciszkiem.

Źródło: catholicculture.org

Sonda

Wczytywanie sondy...

Polecane

Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną