Niepokalane Poczęcie - znak dla świata

3
0
1
Niepokalane Poczęcie na obrazie Francisco de Zurbarána
Niepokalane Poczęcie na obrazie Francisco de Zurbarána / Wikimedia

Doktryna Niepokalanego Poczęcia, zdefiniowana przez papieża Piusa IX 8 grudnia 1854 r., stwierdza, że "Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia, dzięki szczególnemu przywilejowi i łasce udzielonej przez Boga, ze względu na zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana wolna od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego" (Ineffabilis Deus).

Dla nas, jako wyznawców wiary katolickiej, Niepokalane Poczęcie jest nie tylko ważne, ale wręcz niezbędne. Dzięki łasce Bożej Maryja została zachowana od grzechu. Ponieważ Maryja została zachowana od grzechu, była przygotowana, aby stać się bezgrzeszną Matką Jezusa, który przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie odkupił nas od grzechu. Z powodu Niepokalanego Poczęcia Maryi, z powodu Jej "tak" dla Boga, zostaliśmy odkupieni i otrzymaliśmy obietnicę życia wiecznego dzięki zasługom Syna Maryi, Jezusa.

Od początku istnienia Kościoła Najświętsza Maryja Panna była uważana za najświętszą i najbardziej błogosławioną ze wszystkich uczennic. Obchody Niepokalanego Poczęcia rozpoczęły się w VII wieku pod tytułem "Poczęcie Maryi przez świętą Annę" i zostały zmienione na "Niepokalane Poczęcie" wraz z definicją dogmatu ustanowionego w 1854 roku.

Możemy powiedzieć, że Niepokalane Poczęcie było początkiem naszego zbawienia i jest obecnie jedną z głównych doktryn naszej wiary. Z tego powodu obchodzimy to święto, aby podkreślić znaczące miejsce Matki Bożej w historii zbawienia. Święto to jest tak istotne, że Kościół podniósł je do rangi Świętego Dnia Obowiązkowego.
Jakie znaczenie ma doktryna Niepokalanego Poczęcia w życiu współczesnych katolików?

Doktryna Niepokalanego Poczęcia stawia Matkę Bożą przed wiernymi jako przykład tego, co Bóg może uczynić i co my możemy uczynić, jeśli tak jak Maryja oddamy się w Boże ręce i na Bożą służbę, zawsze otwarci na to, o co Bóg prosi i zawsze starający się wypełniać Bożą wolę.

Doktryna Niepokalanego Poczęcia zachęca nas również do tego, byśmy robili wszystko, co w naszej mocy, by pozostać wolnymi od grzechu. Chociaż wszyscy rodzimy się z grzechem pierworodnym i dzięki łasce chrztu zostajemy uwolnieni od grzechu, w trakcie naszego życia, z powodu ludzkiej słabości, upadamy i popełniamy grzech. Niepokalane Poczęcie przypomina nam, że jeśli współpracujemy z łaską Bożą, tak jak Najświętsza Maryja Panna, możemy prowadzić życie tak wolne od grzechu, jak to tylko możliwe.

Źródło: własne

Sonda

Wczytywanie sondy...

Polecane

Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną