Ukazało się badanie w sprawie postępów w realizacji zielonej agendy przez kraje UE

0
0
2
Wiatraki
Wiatraki / Pixabay

Badanie wykazało, że kilka krajów europejskich osiągnęło niektóre ze swoich celów w zakresie zrównoważonej energii do 2030 r. dekadę wcześniej, ale nadal istnieją duże luki w tym zakresie.

Wszystkie państwa członkowskie UE poczyniły postępy w 2010 r. w kierunku osiągnięcia siódmego celu zrównoważonego rozwoju ONZ, który wzywa do zapewnienia wszystkim dostępu do "przystępnej cenowo, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii" do 2030 r. W przypadku niektórych wskaźników kilka krajów osiągnęło cele już do 2021 r., wynika z badania przeprowadzonego przez polskich ekonomistów opublikowanego w środę.

Ranking wykazał, że krajem najbliższym osiągnięcia ogólnego celu była Szwecja, a następnie Dania, Estonia i Austria. Malta poprawiła się najbardziej, a duże zyski odnotowano również na Cyprze, Łotwie i w Belgii - choć wszystkie te kraje mają przed sobą długą drogę. Najdalej od celu znalazła się Bułgaria.

Badanie ujawnia "systematyczny postęp" w kierunku osiągnięcia celu, napisali naukowcy, "przy czym różnice między poszczególnymi krajami UE wyraźnie się zmniejszają".

Ekonomiści połączyli siedem wskaźników, aby uzyskać jedną miarę postępów krajów w realizacji celu. Komisja Europejska ustaliła wartości docelowe dla trzech z nich, podczas gdy dla pozostałych badacze przyjęli poziom osiągnięty przez 10% najlepszych krajów UE w 2015 r. jako wskaźnik zastępczy.

Badanie wykazało, że kilka krajów osiągnęło już swoje cele na 2030 r. w co najmniej jednym ze wskaźników do 2021 roku.

Na przykład Hiszpania, Malta i Portugalia osiągnęły cel w zakresie średniej ilości energii zużywanej przez osobę w gospodarstwie domowym. Dania, Irlandia i Luksemburg osiągnęły cel w zakresie produktywności energetycznej, która porównuje wielkość gospodarki z zużywaną przez nią energią.

Szwecja, Finlandia i Łotwa osiągnęły cel uzyskania 40% końcowego zużycia energii ze źródeł odnawialnych. Naukowcy przypisali to zaporom wodnym i spalaniu paliw stałych, takich jak drewno.

Niektóre kraje wykazały zaskakujące wyniki. Belgia wypadła gorzej niż Polska, kraj, który zyskał reputację opóźnionego w dziedzinie klimatu. Z kolei Dania, zaraz po Szwecji, była najbliżej osiągnięcia celu, ale w 2010 r. poczyniła najmniejsze postępy spośród wszystkich państw członkowskich UE.

"Warto podkreślić, że postępy osiągnięte przez poszczególne kraje mogą być bardziej istotne niż ich ostateczne wyniki" - napisali naukowcy.

Źródło: Guardian

Sonda

Wczytywanie sondy...

Polecane

Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną