Z kraju

Antypolski „dokument” o pogromie kieleckim – za pieniądze podatników i z patronatem honorowym metropolity warszawskiego

W kinach w całej Polsce można obejrzeć antypolski „dokument” o pogromie kieleckim „Przy Planty 7/9″. Jak informuje strona TVP nad filmem „Honorowy patronat objęli: Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich oraz Arcybiskup Metropolita Warszawski ks. Kardynał Kazimierz Nycz oraz Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Biskup Rafał Markowski”. Z plakatu reprodukowanego na stronie muzeum historii Żydów wynika, że patronem medialnym filmu jest: TVP Kultura, Tok FM, Wirtualna Polska.

Bohaterem filmu „Przy Planty 7/9″ jest Bogdan Białek mieszkaniec Kielc zaangażowany w czczenie pamięci ofiar pogromu i szerzenie tezy o polskiej odpowiedzialności za pogrom. Pod koniec filmu Bogdan opowiada o swoim dzieciństwie w Białymstoku, wśród Żydów i polskich alkoholików, o tym jak w dzieciństwie z biedy musiał jeść mięso padłych zwierząt, i o tym jak dzieci się z niego wyśmiewały bo przez krótką nogawkę spodenek na gimnastyce wypadał mu siusiak. Dziś Bogdan założył instytut, który prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne, walczące z antysemityzmem i homofobią i ma lokal w budynku, w którym mieszkały ofiary pogromu.

Reżyserami filmu są Michał Jaskulski i Lawrence Loewinger. Konsultantem historycznym obrazu jest Bożena Szaynok. Film został współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (czyli polscy podatnicy sfinansowali kolejny antypolski obraz).

Obraz został nagrodzony na: Jersey City International Television and Film Festival, St. Louis International Film Festival, Warszawskim Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej, Międzynarodowym Festiwalu Filmowym „Żydowskie Motywy”.

Z filmu widzowie dowiedzą się, że rzekomo: Kościół katolicki i Polacy ukrywali z poczucia winy prawdę o pogromie, komuniści chcieli zapomnieć o pogromie, bo był on dowodem, że nie kontrolują polskiego społeczeństwa, które robi co chce, w tym i dokonuje masowych mordów Żydów, Polacy zawiązali spisek, by ukryć prawdę o pogromie, osoby głoszące tezę o polskiej odpowiedzialności za pogrom miały być ofiarami prześladowania ze strony polskich antysemitów (między innymi były obrzucane granatami).

Występujące w filmie osoby twierdzą, że w czasie pogromu kieleckiego mordercami byli Polacy i nie ma znaczenia, czy byli ubrani w mundury czy nie.

W filmie filosemici głoszący tezy o polskiej odpowiedzialności za pogrom ukazani są jako osoby kulturalne i spokojne. Przeciwnicy tezy o polskiej odpowiedzialności za pogrom ukazani są jako frustraci, histerycy, antysemici, o niskiej kulturze osobistej. W filmie nie występuje żaden historyk piszący prawdy o odpowiedzialności komunistycznego okupanta za pogrom. Nie ma też ani słowa o faktach sprzecznych z tezą o polskiej odpowiedzialności za pogrom.

Zdaniem bohatera filmu Bogdana, Polacy, by uzdrowić się z traumy odpowiedzialności za wymordowanie Żydów muszą przyznać się do winy. Według Żydówki, która była świadkiem pogromu (komunistycznej urzędniczki, która stała sobie w sercu pogromu i spokojnie oglądała wydarzenia, nie uciekając przed polskimi antysemitami, którzy w każdej chwili mogli ją rozpoznać) pogromu w Kielcach mieli dokonać młodzi i starzy Polacy, głównie Polki.

Występująca w filmie Żydówka twierdzi, że część Polek mordowała Żydów i kradła ich mienie, a część była tak podniecona mordowaniem Żydów, że nie chciała mianować czasu na kradzież mienia żydowskiego, by móc jak najdłużej sadystycznie pastwić się nad Żydami.

Występująca w filmie Żydówka twierdzi, że Polacy rozrywali żywcem Żydów (jeden Polak ciągnął za jedną nogę Żyda, drugi Polak ciągnął za drugą nogę Żyda), i tańczyli na głowach Żydów. Polacy określani są w filmie jako bestie, wulgarna i sadystyczna dzicz. Występująca w filmie Żydówka twierdziła, że najbardziej sadystyczne były Polki, a Polacy bili się między sobą o to, by móc mordować Żydów. Występująca Żydówka stwierdziła również, że cieszy się, że jej rodzice zostali zamordowani w obozie koncentracyjnym, a nie zabici przez polskich sadystów.

Widzowie z filmu dowiedzą się, że pogrom miał mieć miejsce w całym mieście, całe miasto żyło nienawiścią do Żydów, a Polacy muszą się czuć moralnie odpowiedzialni za tą zbrodnie.

W filmie jako autorytet ukazany jest znany bajkopisarz Jan Tomasz Gross, autor makabreski „Strach” o pogromie kieleckim. Zdaniem Grossa przyczyną polskiego powojennego antysemityzmu miało być to, że Polacy mieli podczas wojny zrabować własność Żydów i po wojnie mordowali Żydów by tej własności Żydom nie oddać. W filmie jedynymi krytykami opowieści dziwnej treści Grossa nie są historycy, tylko znany happener Sławomir Zakrzewski i pisarz Bronisław Wildstein.

Gross w filmie głosi tezy o brutalnym polskim antysemityzmie, polskiej odpowiedzialności za dokonany przez Niemców mord w Jedwabnym, twierdzi, że przejawem polskiego antysemityzmu są krzywdy jakie miał doznać od Polaków, oraz, że polscy biskupi mieli prosić Boga o wybaczenie za zbrodnie dokonane przez Polaków na Żydach w Jedwabnym.

Z filmu widzowie dowiedzą się, że rzekomo cała Polska była antysemicka, wszędzie były pogromy, Polacy nie zmienili się od czasów kiedy mieli mordować Żydów, Polacy są antysemitami, Żydzi są współgospodarzami Polski, polscy chłopi w czasie wojny mordowali Żydów. Kłamstwem jest też teza o tym, że pogrom był dziełem Polaków a nie komunistów.

Występujące w filmie Żydówki twierdzą, że wszyscy Polacy byli antysemitami, w Majdanku Polki biły Żydówki bardziej niż Niemcy, po wojnie wszyscy Polacy byli antysemitami, bo nie chcieli oddać Żydom mienia, które im zrabowali, zagłada Żydów nie była by możliwa bez Polaków.

Innym „świadkiem” występującym w filmie jest urodzony wiele lat po pogromie „Polak”, który opowiada jak jego dziadek alkoholik mordował Żydów.

Rzeczywistość jest zdecydowanie odmienna od tego, co widzowie mogą zobaczyć w filmie „Przy Planty 7/9″. Siedemdziesiąt jeden lat temu, 4 lipca 1946 w Kielcach z polecenia Rosji sowieckiej okupującej po II wojnie światowej ziemie polskie został zainscenizowany w Kielcach pogrom Żydów. Miał on na celu usprawiedliwiać okupację Polski przez komunistów. Temu wydarzeniu, które do dziś jest wykorzystywane do szkalowania Polski i Polaków, poświęcona była wydana przed laty książka Krzysztofa Kąkolewskiego „Umarły cmentarz”.

Zdaniem Krzysztofa Kąkolewskiego za pogrom odpowiadał Wydział IV NKWD tak zwana Jewsekcja czyli wydział żydowski. Pogromem, który miał miejsce w Kielcach na ulicy Planty 4 lipca 1946 kierował Michał Aleksandrowicz Diomin. Ze strony polskojęzycznych kolaborantów sowietów za pogrom odpowiadał generał Korczyński.
Kieleccy Żydzi mieszkali w kamienicy na ulicy Planty 7. W jednej klatce mieszkali Żydzi syjoniści, którzy mieli emigrować do Palestyny, a w drugiej klatce Żydzi z UB i PPR. Pogrom dotyczył tylko Żydów syjonistów, Żydom komunistom nic się nie stało.

Rzekomą ofiarą Żydów miał być Henio Błaszczyk, według Kąkolewskiego syn konfidenta UB infiltrującego NSZ. Henio, wyuczony przez UB roli ofiary, zeznał milicjantom, że był wraz z innymi polskimi dziećmi więziony w piwnicy kamienicy na ulicy Planty 7 – w rzeczywistości kamienica nie miała piwnicy. Henio zeznał także, że Żydzi zamordowali jedenaścioro dzieci i wytoczyli z nich krew. Z komisariatu MO wyszła grupa złożona z: milicjantów umundurowanych i po cywilnemu, rzekomej ofiary, jej rodziny i sąsiadów. Grupa idąc zachęcała mijanych ludzi, by się do niej przyłączali – było to niezwykłe, bo w tamtych czasach wszelkie zgromadzenia były surowo zakazane.

Po wejściu do klatki schodowej syjonistów zginąć miało dwóch milicjantów. Po wyniesieniu zabitych przybyły kolejne jednostki wojska i KBW, Polacy i Rosjanie, w mundurach i po cywilnemu, bojówka ORMO PPR z fabryki Stowarzyszenia Huty Ludwików. Rozpoczęła się wymiana ognia między syjonistami a tłumem funkcjonariuszy. Komuniści liczyli na możliwości rabunku, zdzierali ubrania nawet z żydowskich trupów.

Z terenu walk uciekali cywile, by nie zostać postrzelonym. Rejon pogromu był otoczony przez wojsko uzbrojone w ciężkie karabiny maszynowe, postronni nie byli dopuszczeni w rejon walk. Wojsko nie dopuściło, by zgodnie z prawem komendę nad nim przejął prokurator Jan Wrzeszcz. Po pogromie prokurator Wrzeszcz sprzeciwił się obwinianiu narodu polskiego za pogrom kielecki, za co był prześladowany przez prasę komunistyczną, został też aresztowany i zamknięty w jednej celi z gruźlikiem w ostatnim stadium choroby, by się zaraził zabójczą chorobą.

Do klatki zamieszkałej przez syjonistów, omijając klatkę zamieszkałą przez żydokomunę, weszli funkcjonariusze wojska, Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego i Urzędu Bezpieczeństwa. W klatce syjonistów komuniści rozpoczęli brutalną pacyfikację syjonistów. Syjoniści byli wyprowadzani z budynku i oddawani w ręce bojówki Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej złożonej z członków Polskiej Partii Robotniczej. W ataku na syjonistów brali też udział: agenci Smiersza Polacy i Rosjanie, bandy pozorowane udające z rozkazu UB odziały podziemia antykomunistycznego i zajmujące się terrorem kryminalnym, kryminaliści, którym za udział w pogromie obiecano zwolnienie z więzień.

Funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Informacji Wojskowej przybyli z poza miasta wmieszali się po cywilnemu i w mundurach w tłum i wznosili antysemickie okrzyki. Kilku funkcjonariuszy odgrywało role kobiece. Komuniści, którzy chcieli obarczyć odpowiedzialnością za pogrom andersowców, księży i harcerzy, głosili, że generał Anders wydał wyrok śmierci na wszystkich Żydów w Polsce. W tłumie gapiów w czasie pogromu i kilku bezpieczniaków nosiło mundury II korpusu generała Andersa. Z tłumu gapiów bezpieka wyłapywała potencjalnych przyszłych oskarżonych.

W pogromie wzięło udział 400 wojskowych, bezpieczniaków i milicjantów, oraz około 30 członków PPR. Ilość ofiar szacuje się od 5 do 72. Nie wiadomo gdzie pochowano ofiary, nie wiadomo w jakich godzinach dokładnie trwał pogrom.

Oskarżeni o udział w pogromie niewinni Polacy byli torturowani podczas przesłuchań. UB wymuszało zeznania. Zeznania świadków były sprzeczne, adwokatom uniemożliwiono obronę oskarżonych. Niewinnie oskarżonych po pokazowym procesie komuniści zamordowali.

Kuria kielecka przekazała do USA raport o tych wydarzeniach, raport ten przez władze USA został utajniony. Raport kurii stwierdzał, że pogrom był dziełem komunistów. W sześć lat po pogromie komuniści zemścili się na inicjatorze raportu biskupie Kaczmarku wytaczając mu proces w 1953 roku.

W PRL komuniści zacierali ślady swojej zbrodni. W latach siedemdziesiątych w Kielcach zlikwidowano żydowski cmentarz. Od lat osiemdziesiątych komuniści ponownie rozpętali akcję pomawiania Polaków o odpowiedzialność za pogrom. By ostatecznie zatrzeć ślady swoich zbrodni komuniści spalili 30 sierpnia 1988 archiwum SB w Kielcach.

Przypominając o pogromie kieleckim warto wspomnieć, że awangardą, żywiołem na którym Rosja sowiecka oparła swoją okupacje ziem polskich po II wojnie światowej byli Żydzi. Rosji sowieckiej zależało na tym, by odium za zbrodnie komunistyczne dokonane na Polakach spadało na Żydów, by administrujący ziemiami polskimi w imieniu Rosji sowieckiej Żydzi nie czuli solidarności z uciśnionym i krzywdzonym przez Rosjan narodem. Żydzi wywiązywali się z tego zadania znakomicie i byli niezwykle lojalni wobec Rosji sowieckiej.

Rosja sowiecka by uzasadnić kupowanie po II wojnie światowej krajów Europy środkowej i wschodniej dokonała serii pogromów na Żydach. Pogromami tymi kierowali i je realizowali Żydzi lojalni wobec Rosji sowieckiej. Pogromy takie przez agenturę sowiecką na zachodzie przedstawiane były jako dzieła zniewolonych narodów. Rzekomy antysemityzm narodów zniewolonych przez Rosjan miał być uzasadnieniem dla ich okupacji przez reżim sowiecki.

Dodatkowo Rosja sowiecka pogromami skłaniała Żydów do emigracji do Palestyny i tworzenia Izraela kraju sojuszniczego dla ZSRR. Sowieci chcieli komunistycznego Izraela już w latach dwudziestych kiedy do Palestyny wysłali Różańskiego (późniejszego jednego z szefów bezpieki- JB) by ten przeniknął do antybrytyjskiej i antyarabskiej Hagany.

Celem pogromu kieleckiego było też odwrócenie uwagi Zachodu od: sfałszowanego przez komunistów referendum, przesłuchań w Norymberdze dotyczących Katynia (przesłuchania te odbywały się tego samego dnia co pogrom kielecki), uzasadnić antysemityzmem okupację Polski przez ZSRR.

Jednym z takich sowieckich pogromów był pogrom z 11 sierpnia 1945 przeprowadzony przez sowietów w Krakowie. Nie został on jednak zauważony przez zachodnie media, których uwagę przykuła eksplozja bomby atomowej. Pogrom ten rozpoczął się rozpowszechnianiem przez sowieckich agentów plotki, że Żydzi zabijają polskie dzieci w synagodze a ich krew oddają Armii Czerwonej. W Krakowie do Żydów strzelali wojskowi i milicjanci. Trzynastoletni przekupiony chłopiec głosił, że Żydzi chcieli go zabić, plotka miała wywołać zamieszki, podczas których milicjanci mieli podrzucić do synagogi materiały wybuchowe. Podczas pogromu wojskowi aresztowali Żydów pod zarzutem mordowania polskich dzieci, wojskowi świadczyli, że byli naocznymi świadkami zbrodni. Podczas krakowskiego pogromu zginęła jedna żydówka. W Małopolsce, Zagłębiu Dąbrowskim i Śląsku Sowieci rozpowszechniali plotki, że Żydzi przetaczają sobie krew polskich dzieci, by odżywić się po wojnie.

Sowieci urządzali na początku lata 1946 roku pogromy na Słowacji i Węgrzech (sprawcy pogromów pozostali bezkarni). Również w tych krajach, podczas pogromów sowieccy agenci rozpowszechniali plotki, że Żydzi mordują dzieci.

W 1956 roku Sowieci planowali antyżydowski pogrom w Warszawie, bo puławianie (Żydzi) domagali się odejścia Rokossowskiego (sowieckiego marszałka ludowego wojska polskiego), niedopuszczenia do interwencji Armii Czerwonej i żądali powrotu Gomółki do władzy. Marzec 1968 i pogrom kielecki przygotowywali ci sami ludzie (Zachód uważał, że władze w „Polsce” ludowej sprawują Polacy, więc Polaków oskarżał o odpowiedzialność za pogrom kielecki i marzec 1968).

Oskarżeni o udział w pogromie Polacy byli torturowani podczas przesłuchań. Funkcjonariusze bezpieki wymuszali takie zeznania, jakie były potrzebne komunistom do wystawienia farsy, jaką był proces. Komunistyczni oprawcy zmuszali Polaków do siadania nago na odwróconym stołku tak, by noga od stołka wbijała się w odbyt albo pochwę.

Dziewięciu oskarżonych skazano na kare śmierci za udział w pogromie, ostatecznie zabito 14 osób. Wszyscy skazani w czasie procesu nie mieli nic wspólnego z pogromem, byli za to sprzedawcami i rzemieślnikami czyli wrogą dla komunistów klasą społeczną. Świadkami oskarżenia byli agenci gestapo a po wojnie UB.

Jan Bodakowski

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

70 komentarzy

70 Komentarzy

 1. Marek

  13 grudnia 2017 at 21:50

  PiS koorva.

  • Jan Bodakowski

   14 grudnia 2017 at 08:16

   Proszę nie obrażać PiS. Film został wyprodukowany za rządów PO. A PiS zwolnił z pracy szefową PiSF. PiS nie ma możliwości zablokowania wyświetlania prywatnego filmu w prywatnych kinach.

   • Czaruś

    14 grudnia 2017 at 10:06

    Ty Bodakowski! Od kiedy to film wyprodukowany za NASZE PIENIĄDZE jest filmem prywatnym??? Doucz się człowieku!!!

   • Sl

    14 grudnia 2017 at 13:21

    Panie Janie.
    Czy kobieta na zdjęciu nazywa się Zofia Sz. ???
    Czemu jest twarzą artykułu?

   • d.

    14 grudnia 2017 at 13:54

    panie Bodakowski, koszty produkcji załganego filmu upaństwowione, Polacy jak zwykle zapłacili za zydokomunistyczne łgarstwa, ale dystrybucja, nooo to już jest prywatna domena i NIC płatnikowi do tego???!!!! Faktem jest, ze zabito biedną żydowską rodzinę Bogu ducha winną, ale zabilło ją NKWD z UB!!! Dokąd ci szubrawcy którzy wyprodukowali tego gniota będą bezklarnie tak potwornie łgać!!!??? A CO do powiedzenkia ma TEN ZAŁGANY POLSKOJEZYCZNY KARDYNAŁ NYCZ WRAZ Z TYM ZAŁGANYM DŁUGONOSYM BISKUPEM MARKOWSKIM NA TEMAT ZEZNAŃ ÓWCZESNEGO, RZEKOMEMU POGROMOWI, BISKUPA KIELECKIEGO KACZMARKA!!!! ????? Co MAJĄ CI SZUBRAWCY DWAJ DO POWIEDZENIA!!!???? O SCHUDRICHU TO SZKODA W OGÓLE MÓWIC BO TEN CUDAK TO ZAKŁOCAŁ CELOWO I Z PREMEDYTACJA ONEGDAJ WIZYTĘ PAPIEŻA BENEDYKTA XVI W POLSCE …..GARDŁOWAL WTEDY, W DNIU WIZYTY PAPIESKIEJ W MEnDIACH, ZE RZEKOMO KTOS GO NA ULICY WARSZAWY…. POBIŁ!! FAKTY BYŁY TAKIE, ZE NIKT GO NIE POBIŁ,DO DZIŚ MIMO WIELKICH WYSIŁKÓW POLICJI NIE ZNALEZIONO SPRAWCY!!!

    • Czaruś

     14 grudnia 2017 at 19:01

     Poprawię Pana: zabiło tę rodzinę NKWD złożone z żydów!

   • Pawe Bieńkowski

    25 lutego 2019 at 10:42

    Chorych z nienawiści anstysemitów nawet cudem ocaleni z pogromu ludzie – naoczni świadkowie – nie przekonają do prawdy. Antysemita to najgorszej jakości szuja, bo łączy w sobie dwie cechy – brak wrażliwości na ludzką krzywdę i zło w świecie oraz ślepotę na prawdę, że tego zła dokonują jego przodkowie, sąsiedzi, znajomi i mógłby on sam, gdyby urodził wcześniej.

    Dlatego zawsze będę za Żydami, na złość barbarzyńcom.

 2. jaro7

  13 grudnia 2017 at 21:53

  Trzeba się nastawić na coraz więcej takich gniotów pro żydowskich,jakby nie było oni rzadza w tym kraju.Mamy szmaciarzy ,miernoty i zaprzańców jako polityków.A żydzi potwierdzają że kłamstwo jest ich wrodzona cechą charakteru.

 3. Hania

  13 grudnia 2017 at 22:24

  Nycz to potomek chłopstwa, a Markowski…cóż…

  Nie mogę ci wiele dać 🙂

  http://bi.gazeta.pl/im/e2/0e/15/z22078690Q,Biskup-Rafal-Markowski-i-naczelny-rabin-Polski-Mic.jpg

  • Adam

   14 grudnia 2017 at 05:43

   Kolejne po Jedwabnym państwowo kościelne oszustwo geszeft przypieczętowany.

  • michu

   14 grudnia 2017 at 17:33

   Nie ważne czyj to potomek ale kto go wypromował i kogo on wypromował

 4. prawo

  13 grudnia 2017 at 22:25

  Parafrazując, tak się dyma goja jak goj chce tylko świętego spokoja.

 5. Pingback: Antypolski „dokument” o pogromie kieleckim – za pieniądze podatników i z patronatem honorowym metropolity warszawskiego | forumemjot dla Polski

 6. Czesław

  14 grudnia 2017 at 05:26

  Ostatni białogwardzista padł http://www.prawica.net/9259

 7. Hania

  14 grudnia 2017 at 07:50

  @Adamie

  Radyjo ojców talmudystów pogra jeszcze trochę.
  Siłą rozpędu wszak nie każdy pragnie ogarnąć rzeczywistość?
  Niektórzy słuchają z zaciśniętymi zębami, ale jak sami mówią
  – jak nie radio, to co?!

  Ojcowie nie złapali młodziezy, mogą dostać morze forsy ( i bracia fartuszkowi ochoczo granty rozdają)
  ale ich koniec jest nieunikniony
  Już nie udało się otworzyć niektórych kierunków studiów, choć forsa była 🙂

  • karola32

   17 grudnia 2017 at 21:26

   10/10

  • Adam

   19 grudnia 2017 at 15:20

   A zapiekłość radia przebogata że nawet nie wspomnieli o filmie autorstwa następnego odstrzelonego którego również nie uświadczysz w mediach toruńskich http://www.mysl-polska.pl/1424

 8. tuszyn

  14 grudnia 2017 at 10:51

  To tylko potwierdza słowa Sienkiewicza (tego od spalonej budki przy ruskiej ambasadzie), że Polska to już „……i kamieni kupa”. Nycz to kolejna gnida ulokowana wśród purpuratów i taki ktoś był potrzebny w Warszawie – stąd niebywała nagonka na abp S. Wielgusa. Z niesmakiem można było oglądać pana Dudę ubranego w czarny kapelusz i całego w prysiudach wokół cwaniaków celebrujących kielecką rocznicę. A tymczasem sprawa była prosta oto grupa „kibucników” szkolonych wojskowo i rolniczo oświadczyła, że dosyć mają wojny a zapieprzać na jałowej glebie Palestyny też nie zamierzają no to swojacy z UB i NKWD pokazali skąd im wyrastają nogi. Identyczną konstrukcję, tym razem wypędzonych, zastosowano w 1968 roku gdy potrzeba było rekruta i wyszkolonych oficerów na wojnę z Arabami

 9. Robert B.

  14 grudnia 2017 at 12:56

  Z jednej strony będą nam kadzić jak ten Daniels, że Pooolaaacy haaatofaaaaliii tiiiich sziiiituuff, a z drugiej strony coś takiego. Żydostwo nigdy nie zrezygnuje z rabunku Polski (czy jakiegokolwiek innego kraju). Taka ich natura. Żydostwo przez stulecia wykształciło CYWILIZACJĘ PASOŻYTNICZĄ. Jedyna rada to w ogóle z nimi nie rozmawiać, zwalczać ich bezwzględnie.

  • jaro7

   14 grudnia 2017 at 16:49

   Daniels nam nie kadzi,on ma inna metodę niz pozostali żydzi.Ostatnio „skrzyczał” lewicową żydówkę że ta głośno domagała się odszkodowań od Polski.I część pomyslała ze chłopina jest propolski!!!! Nie on chce to zrobić po cichutku,bez rozgłosu.Lejb Fogelman nad tym czuwa.

 10. Lidia

  14 grudnia 2017 at 13:03

  Ten film to wyjątkowe kłamstwa.Wymienieni hierarchowie jawią się jak zdrajcy Polski i Kościoła.Pewnie mają żydowskie korzenie.

 11. Piotr

  14 grudnia 2017 at 13:04

  Hańba!.

  • Czaruś

   14 grudnia 2017 at 19:05

   Nycz ma podobno korzenie ukraińsko – chazarskie.

 12. Konrad

  14 grudnia 2017 at 13:06

  Po Jedwabnym to kolejne kłamstwa szkalujące Polskę i Polaków.Nyczowi i Markowskiemu chyba brakuje piątej klepki.

 13. vetus

  14 grudnia 2017 at 14:23

  Jestem biskupem Nyczem/jak mi zagrają tak kwiczę.

 14. ASDAS

  14 grudnia 2017 at 15:22

  Ciekawe, czy doczekam się rzetelnego polskiego filmu o roli żydów w mordowaniu po wojnie ludzi nie zgadzających się z nowym ustrojem. Oczywiście pod patronatem namiestników Schudricha i Danielsa.
  Albo uroczystej Wigilii w Knesecie. Bo jak na razie nasze relacje są delikatnie mówiąc asymetryczne.

 15. jac

  14 grudnia 2017 at 16:49

  Dopóki ordynariuszem kieleckim był śp. bp Kazimierz Ryczan, Białek, po jednorazowym incydencie, nie miał wstępu do kurii. Teraz jest niemal „współbiskupem”, nawet zorganizowali wspólnie kilka dni temu „rekolekcje chanukowo – adwentowe”: http://www.diecezja.kielce.pl/rekolekcje-chanukowo-adwentowe
  Najbardziej wnikliwe śledztwo, docierając do nieznanych dokumentów i świadków, przeprowadził ks. prof. dr Jan Śledzianowski, co opisał w książce „Pytania nad pogromem kieleckim”. Okazało się, nawet samolot ze specjalistami od fotografowania wystartował wcześniej z Warszawy, niż cokolwiek w Kielcach się zaczęło.

 16. gemini

  14 grudnia 2017 at 17:14

  „Zmiękczanie” Polaków trwa. Cel – wzbudzenie poczucia winy za rzekome zbrodnie na Żydach, a następnie wyłudzenie kasy od Polaków tytułem „zadośćuczynienia”. Jasno to przedstawił niejaki Izrael Singer, Żyd amerykański w 1996 r., cytuję:”Jeśli Polska nie zaspokoi żydowskich żądań będzie publicznie atakowana i upokarzana na forum międzynarodowym”. http://faktopedia.pl/490726/Izrael-Singer-w-1996-na-kongresie

 17. marju73

  14 grudnia 2017 at 17:45

  Obejrzyjcie „Szokujący wywiad z Rabinem Abe Finkelsteinem NAPISY PL”

 18. Polak

  14 grudnia 2017 at 19:24

  Jak ma wyglądać Polin ? Polacy będą żyć jak psy na obrzeżach żydowskich metropoli dokładnie tak jak jest to w Palestynie !!!!
  „Nieżydzi muszą być wytrzebieni, a ta resztka, która zostanie na obrzeżach żydowskich granic, będzie „żyć jak psy” – (Moshe Dajan)
  Na stronach Gazety Warszawskiej opublikowaliśmy zapiski Żabotyńskiego i informacje o nim, z których wynika jasno, że – wg własnych deklaracji samego żyda Żabotyńskiego -jakakolwiek koegzystencja żydów z nieżydami na miejscu osadnictwa żydowskiego nie może mieć miejsca! Nie jest zaspokojeniem, jakichkolwiek aspiracji żydowskich nawet przywództwo polityczne żydowskie w takiej mieszanej wspólnocie, a musi to być teren czysty od nieżydów

 19. Danka

  15 grudnia 2017 at 20:19

  Rozumie sie, ze film powstal juz za rzadow PIS i ministra KiDzN Glinskiego. Obrzydzenie do tych klamcow i haniebnych oszczercow jest nie do pokonania.
  A z tym Heniem to bylo troche inaczej wg jego relacji.Zostal porwany na UB, gdzie rzadzili ….

 20. gosc

  15 grudnia 2017 at 20:55

  Temat mało istotny, pozorny przy roszeniach w odzyskaniu żydowskich nieruchomości, których właściciele nie pozostawili spadkobierców.
  Gra idzie o 65 mld USD w majątku, w nieruchomościach, co zmieni zasadniczo oblicze Polski, gdy zostaną one zaspokojone przez Skarb Państwa.
  Jak powiedział Premier Morawiecki – kapitał ma swoją narodowość!!!!!!!!!!
  Roszczenia w takiej wysokości, i takiej formie, i kierowane w stosunku do Polski przez tak „wytrawnych” graczy na arenie międzynarodowej wymagają zgody narodowej bowiem puszczą nas w samych skarpetkach.
  Ta ważna sprawa dotyczy nas,wszystkich Polaków, jak i przeszłe pokolenia.
  Równie ważna jak nachodźmy.
  Nie widać, aby ten tak ważny dla przyszłych pokoleń Polaków temat był podejmowany (śledzony) przez polskie media, przez obecnie sprawujących władzę, jak i polityków opozycji. Jakoś wszyscy nabrali wody w usta i robią dobrą minę w tematach zastępczych.
  A możemy obudzić się z ręką w nocniku.
  Może odpowiednie czynniki przestaną milczeć i poinformują Polaków jakie jest oficjalne stanowisko Polski w sprawie roszczeń majątkowych analogicznie jak informują w sprawie kwot rozdzielenia emigrantów.
  Trzy dni temu Kongres USA (a konkretnie Izba Reprezentantów) przyjął ustawę „Justice for Uncompensated Survivors Today’, która przyznaje Departamentowi Stanu prawo do wspierania „organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holocaustu” i do pomagania kanałami dyplomatycznymi w odzyskaniu żydowskich nieruchomości, których właściciele nie pozostawili spadkobierców.
  Ustawa jednoznacznie mówi o zwrocie „bezpańskiej” własności w celu „pomocy potrzebującym ocalałym z Holocaustu” i odnosi się do państw-sygnatariuszy Deklaracji Terezińskiej z 2009 roku. Polska jest jednym z nich.
  Bezpotomna śmierć polskich Żydów zamordowanych podczas Holokaustu spowodowała, że ich mienie z mocy prawa przeszło na rzecz Państwa Polskiego. Ustawa przyjęta przez Kongres ignoruje ten fakt i wspiera absurdalne roszczenia przemysłu Holocaustu.
  Widmo gigantycznych roszczeń żydowskich wobec Polski powraca. Już nie w formie połajanek i antypolskiej mowy nienawiści, ale jako konkretne rozwiązane prawne przyjęte przez niższą izbę Kongresu USA, czyli mocarstwa, na którym Polska opiera swoje bezpieczeństwo militarne. To sytuacja arcygroźna. Polski rząd powinien natychmiast rozpocząć działania w tej sprawie, żeby nie dopuścić do przyjęcia tej ustawy przez Senat i do podpisania jej przez prezydenta Trumpa.
  Źródło: congress.gov
  http://wprawo.pl/2017/12/15/kongres-usa-przyjal-ustawe-wspierajaca-gigantyczne-zydowskie-roszczenia-finansowe-wobec-polski/

 21. Danka

  15 grudnia 2017 at 21:30

  http://m.fronda.pl/a/brat-wokalisty-perfectu-ks-rafal-markowski-zostal-biskupem,32557.html
  Jezeli zdrajcy Polski biora udzial w szczuciu i rozprowadzaniu po swiecie ohydnych klamstw i oszczersto na Narod polski, plugawiac swiete Imie Kosciola, to , co sie dziwic.

 22. Danka

  16 grudnia 2017 at 00:11

  ? A swiadkowie, a co z tymi Zydami? Jezeli trumny mialyby byc puste…. Cos chyba zbyt mocno naciagana hipoteza.Ekshumacja?

  • Piotrx

   16 grudnia 2017 at 14:14

   Być może z samymi trumnami sprawa jest i naciągana (nie chodziło o wszystkie a tylko o ich część) , ekshumacja by to wyjaśniła ale skoro w Jedwabnem nie było wolno to trudno przypuścić by zgodzono się tutaj i runął kolejny mit. W każdym razie nie było żadnego „pogromu” tylko zaplanowany przez kahał spektakl gdzie zamordowano w „majestacie prawa” 10(12?) niewinnych Polaków, dodatkowo trzech podczas samego „pogromu”. Ilu zginęło faktycznie tam Żydów to wymaga wyjaśnienia.
   Ciekawe że nikt nie zrehabilitował polskich ofiar.

   https://polskaniepodlegla.pl/magazyn-patriotyczny/item/2801-wielkie-klamstwo-ub-zdemaskowane-prawda-o-pogromie-kieleckim-wychodzi-na-wierzch

   Anatol Fejgin – wysokiej rangi funkcjonariusz zbrodniczej Głównej Informacji Wojskowej Wojska Polskiego oraz dyrektor X Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zbrodniarz stalinowski żydowskiego pochodzenia w wywiadzie opublikowanym w „Reporterze” (nr 4/1990) powiedział na temat pogromu kieleckiego: „Wszystkie chwyty są dozwolone, gdy chce się wygrać. (…) Jeszcze nie czas o tym mówić. Liczyliśmy na błąd naszych przeciwników. Musieli go w końcu zrobić. Nie mogliśmy jednak dłużej czekać. Potrzebny był jakiś przyspieszacz. Stąd pogromy i inne fortele”.

 23. gość

  17 grudnia 2017 at 13:16

  Michalkiewicz ostrzega: Żydzi coraz bliżej przejęcia polskich nieruchomości!
  http://nczas.com/wiadomosci/polska/michalkiewicz-ostrzega-zydzi-coraz-blizej-przejecia-polskich-nieruchomosci/

 24. Danka

  17 grudnia 2017 at 15:19

  Taki szum obok tematu konkretnych zagrozen, ktore sa realnie tworzone poprzez ustaweo jawnosci zycia publicznego / zapisy o tajnych umowach samorzadow i utajnieniu oswiadczen majatkowych notariuszy oraz, wczesniej, zmiany w ustawie o samorzadach, dotyczace zgody na wyrzucanie lokatorow na bruk bez zapewnienia lokalu socjalnego.

 25. Danka

  17 grudnia 2017 at 15:21

  Komisje sledcze ds reprywatyzacji w calym kraju powstaly? Kto w nich ma zasiadac? Radni? Wolne zarty …

 26. Danka

  17 grudnia 2017 at 15:32

  W Krakowie Sonik z PO, kolega Wildsteina i sp.Stanislawa Pyjasa mial zajac sie aferami reprywatyzacyjnymi kamienic krakowskich, bo sprawa az kipi.Majchrowski obiwcal im potezny pomnik Pyjasa przy dworcu PKP i skonczylo sie szukanie afer. Za ulotki pobity na smierc chlopak ma swoje zaslugi dla KORowcow i walki o wolnosc, ale zeby stawiac pomniki za bycie ofiara ? To wszystkim ofiarom mordow komunistycznych nalezalobypostawic pomniki, prawda?

 27. Danka

  17 grudnia 2017 at 15:39

  Czy powstal juz w kraju pomnik Ofiar stanu wojennego- oficjalnie ponad 100 osob, a naprawde tysiace, czym powinien sie zajac IPN, bo wystarczy porownac chocby statystyki zgonow z 1979/80 a od 13 grudnia do konca 82 roku, do czasu, kiedy odwolali godzine milicyjna- chyba po pol roku? Junta zablokowala telefony i nie mozba bylo wezwac karetek pogotowia.

 28. Danka

  17 grudnia 2017 at 15:45

  Do tego jeszcze dochodza ofiary glodu w Polsce,kiedy junta pochowala wszystkie artykuly zywnosciowe nieomal i to juz po Sierpniu, co wywolywalo liczne protesty i marsze glodowe.Magazyny wojskowe podobno pekaly w szwach.Do 9 rano byl chleb, mleko, twarog i jajak, a pozniej ocet, pieprz i panie sklepowe na tle pustych polek.

 29. Danka

  17 grudnia 2017 at 16:03

  Teraz te nietykalne czerwone ss dostaja z UE i nie tylko granty na swoje interesy.I wlos im z glowy nie spadl, a afery przedawniono.Obnizenie emerytur w swietle gigantycznych zyskow, jakie zalatwila im gangsterska transformacja to jak pudrowanie nosa

 30. gość

  17 grudnia 2017 at 22:15

  Centralne obchody XXI Dnia Judaizmu w Warszawie

  Tym razem Warszawa będzie gospodarzem centralnych obchodów XXI Dnia Judaizmu w Kościele katolickim. O szczegółach tego wydarzenia, które zaplanowano na 17. stycznia, rozmawiano podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Sekretariacie Episkopatu Polski.

  Biskup Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Episkopatu zauważył, że Dzień Judaizmu stanowi kontynuację dzieła Soboru Watykańskiego II oraz kolejnych papieży XX wieku.

  „Ten Dzień Judaizmu jest jakby owocem ich wielkiego trudu, poświęcenia, znakomitej kreatywności oraz powrotu do tego Kościoła, który musi być Kościołem otwartym. Świat jest po prostu bardzo kolorowy, jeżeli chodzi o wyznania religijne, jeżeli chodzi o kulturę, cywilizację. Jeżeli Ewangelia ma być ponad tym wszystkim, to Kościół musi być otwarty – nie ma wątpliwości. Ten Dzień Judaizmu jest kolejny raz potwierdzeniem tego, że idziemy z Ewangelią, głosimy ją, ale nie czynimy tego sami” – podkreślił bp Markowski.

  XXI Dzień Judaizmu będzie przebiegał pod hasłem „Pokój! Pokój dalekim i bliskim!”.

  http://www.bibula.com/?p=98701

 31. Danka

  18 grudnia 2017 at 01:19

  Jeden dzien szybko minie gosciowi.Nic sie nie stanie.To nie karnawal w Rio de Janeiro.Dowiedziec sie czegos, zobaczyc, jak sie modla razem, co w tym przerazajacego?

 32. Iza

  19 grudnia 2017 at 14:43

  Postawa Nycza i Markowskiego jest haniebna.

 33. FranErank

  5 czerwca 2019 at 12:48

  Cialis O Viagra Buy Clozaril viagra vs cialis vs levitra samples Vente Levitra En Ligne Cialis Se Toma

 34. FranErank

  20 czerwca 2019 at 16:20

  Viagra Prices Cvs Zithromax Buy Online Uk Mobic viagra online Viagra Sin Receta Yahoo Priligy Generic

 35. Leswesque

  7 lipca 2019 at 05:49

  El Cialis Que Es viagra prescription Achat En Ligne Misoprostol Zovirax Generic Over The Counter Cheap Viagra From Usa

 36. FranErank

  7 lipca 2019 at 17:22

  Acheter Viagra En Ligne Suisse Legal Usa Online Pharmacies Cialis 5mg Price Cvs buy viagra Cialis Flughafen

 37. Leswesque

  19 lipca 2019 at 00:24

  Priligy Venta En Colombia cialis 5 mg best price usa Propecia Apotek

Skomentuj

Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra