W wideo wywiadzie udzielonym portalowi Prawy pl autor wydanej przez wydawnictwo Rebis pracy „Powstanie Wielkopolskie” Marek Rezler przypomniał, że Powstanie Wielkopolskie poprzedziło zaangażowanie Wielkopolan w powstania narodowe w XIX, oraz systematyczne przygotowania do Powstania Wielkopolskiego, w tym poprzez prace organiczną (dla Wielkopolan praca organiczna nie była odrzuceniem idei powstań ale forma przygotowań do walki o niepodległość). Gdyby nie Powstanie Wielkopolskie duża część ziem zachodnich II RP nie znalazła by się w granicach Polski. Praca „Powstanie Wielkopolskie” zdaniem autora to najnowsza i najbardziej obszerna monografia Powstania Wielkopolskiego.

 

Według Marka Rezlera dziś Powstanie Wielkopolskie jest niedoceniane bo od wieków Polakom jest narzucana idea, że muszą być męczennikami. Dodatkowo Wielkopolanie nie potrafią się reklamować.

Praca „Powstanie Wielkopolskie” Marka Rezlera według wydawcy to „rozszerzone i poprawione wydanie, uwzględniające najnowsze ustalenia dotyczące powstania. Opracowanie przygotowane z okazji 100 rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Wydarzenia z lat 1918–1919 ukazane są jako fragment zaangażowania Wielkopolan w polskie walki narodowowyzwoleńcze od 1794 do 1921 roku. Książka ukazuje prawdziwy obraz wydarzeń, które obrosły legendą, m.in. szturmu na gmach Prezydium Policji (...). Oprócz szeroko zarysowanego tła politycznego zaprezentowano działania militarne, wraz z mało znanymi epizodami (np. walkami Poznańskiego Batalionu Śmierci). Szczegółowo omówiono niedoceniany, ogromny wkład wielkopolskich żołnierzy w powstrzymanie bolszewickiej inwazji”.

 

Jak informuje wydawnictwo Rebis „Marek Rezler to historyk zajmujący się m.in. dziejami Wielkopolski. Opublikował m.in. biografie Emilii Sczanieckiej i Hipolita Cegielskiego, monografię militarnych dziejów wielkopolskiej Wiosny Ludów 1848 roku oraz – wspólnie z Jerzym Bogdanowskim – zbiór felietonów Poznań. Miasto niepoznane (...). Należał do zespołu organizującego Ogólnopolskie Seminaria Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918–1919”

 

Na łamach portalu Kkonflikty pl Maciej Hypś w recenzji książki Marka Rezlera stwierdził, że „Powstanie Wielkopolskie zakończyło się powodzeniem i stanowiło ważny argument dla zachodnich mocarstw o przyłączeniu tych rdzennie polskich ziem do tworzącego się państwa polskiego”.

 

Jak informuje Maciej Hypś początkowe rozdziały książki Marka Rezlera „opowiadają o pierwszych zrywach niepodległościowych, postawie Wielkopolan wobec powstań: listopadowego i styczniowego, zmianie taktyki z walki zbrojnej na pracę organiczną, lecz przy jednoczesnym ciągłym przegotowywaniu do akcje zbrojnej, jeśli zaistnieje korzystna ku temu sytuacja”. W pracy przedstawiona jest „nie tylko działalność Polaków, ale także kontrposunięcia Niemców oraz zmiany, jakie zaszły po obu stronach konfliktu w czasie pierwszej wojny światowej”.

 

Jak można się dowiedzieć z recenzji Macieja Hypsia w kolejnych rozdziałach pracy Marek Rezler opisał szczegółowo oraz obiektywnie, przyczyny i przebieg Powstania, dalsze losy powstańców, mundury oraz uzbrojenie powstańców.

 

Według Hypsia swoją prace Marek Rezler opisał „jak przedstawiane było powstanie wielkopolskie w czasach późniejszych. W zależności od aktualnych potrzeb politycznych było całkowicie zapominane albo traktowane z obojętnością”.

 

Rozmawiał: Jan Bodakowski