Co się z Redutą stało?

 

Córka Generała na Redutę Przyjechała,  (1)

Zgromadzonym gościom wszystkim (wdzięcznie) pomachała,

 

Pełnomocnik Prezydenta uroczyście kwiaty złożył. (2)

rakiem się do limuzyny na powrót włożył

 

Potem dwóch Posłów zapytania słało (3)

Aby  minister odpowiedział, co się z Redutą stało?

 

Minister na to, że wszystko po staremu (4)

Czyli tak jak było wczoraj i 10 lat temu, 

 

 

Przyjechał także sum stary, wszystkim poważany (5)

i zawezwał media z caluśkiej Warszawy

 

Media przyjechały, co trzeba nagrały

potem znowu o Reducie jak zwykle zapomniały

 

Kolejne jednak niebawem wybory,

zapewne znowu ktoś sobie przypomni zabory.

 

Sił już brakuje, Redutę tylko dziecię opłakuje. (6)

Przyjedzie niebawem koparka - ziemię zapakuje.

 

Kto winien? Jasna sprawa - to wina Adama, (7)

fake newsa wypuścił i pochował Juliana

 

Sebastian Tyszczuk

  1. Mowa o Senator Annie Marii Anders, która na Reducie Ordona prowadziła kampanię wyborczą, kandydując do Senatu z okręgu 44 - warszawskiego w rocznicę obrony Reduty 6.09.2015 pojawiła się na miejscu obiecując ochronę  tego cmentarza wojennego. Por. https://youtu.be/RhvmLVDSvhI?t=55 , następnie w połowie stycznia 2016r została Przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (podmiotu odpowiedzialnego za ochronę miejsc pamięci narodowej) oraz sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, po czym wybrana jako Senator  w wyborach uzupełniających w okręgu nr 59 (Łomża/Suwałki). Nic nie uczyniła dla ochrony Reduty Ordona.
  2. Mowa o przedstawicielu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy –Dyrektor biura Kultury i dziedzictwa Kancelarii Prezydenta Agnieszce Celedzie Prezydent RP mógłby uznać Redutę Ordona za Pomnik Historii – jednak do tej pory tego nie uczynił, ani także nie podjęto żadnych działań w tym kierunku por. https://youtu.be/RhvmLVDSvhI?t=97
  3. Mowa tu o Posłach:

- Grzegorzu Pudzie, który w dniu 25 sierpnia 2016 r. składał do ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotra Glińskiego, zapytanie poselskie dotyczące stanu prawnego i przyszłości Reduty Ordona. Por. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=8CF84C1C77513387C1258011004908A6&view=2

- Adamie Andruszkiewiczu. Aktualnie wiceministrze Cyfryzacji, który składał w sprawie ochrony cmentarza wojennego za jaki uważał Redutę Ordona dwa zapytania poselskie, jedno w dniu 22 maja 2017, a drugie w 11 sierpnia tego samego roku. W tym  wprost dopytując ministra Glińskiego „czy planowany jest wykup nieruchomości, na których była posadowiona Reduta”, w domyśle, przez Skarb .

Por. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=02CA83D9DA9FC6AAC125812900470AF5&view=1

 

Obaj posłowie w dniu 16 stycznia 2019 roku zagłosowali przeciwko przyjęciu przez Sejm poprawki do ustawy budżetowej na rok 2019, zabezpieczającej środki na wykup Reduty Ordona przez Skarb Państwa. Por.

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=klubdecglos&IdGlosowania=50713&KodKlubu=PiS&Decyzja=Przeciw

oraz

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=klubdecglos&IdGlosowania=50713&KodKlubu=niez.&Decyzja=Przeciw

 

4. Chodzi o Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego.

 

 

5. Mowa o Pośle Marku  Jakubiaku, który prowadząc kampanię wyborczą starując na urząd Prezydenta Warszawy w rocznicę obrony Reduty Ordona w dniu 6. Września 2018 zwołał na Reducie konferencję prasową podczas której wskazywał na konieczność  uznania Reduty Ordona za cmentarza wojenny, co wiąże się z powstaniem obowiązku wykupu terenu przez Skarb Państwa, jednocześnie ogłaszał tam jeden ze swoich głównych postulatów programu wyborczego : punkt 5. – Przywróćmy Tożsamość Warszawie.

Por. https://www.radiowarszawa.com.pl/marek-jakubiak-broni-reduty-ordona/?fbclid=IwAR1VjQF1FuAwTPSdaiQQASVcOoICuFCq5skWawrKtrctoA8EpE1thqtQO4M

 

W dniu 16 stycznia 2019 roku Poseł Marek Jakubiak zagłosował przeciwko przyjęciu przez Sejm poprawki do ustawy budżetowej na rok 2019, zabezpieczającej środki na wykup Reduty Ordona przez Skarb Państwa. Por. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=klubdecglos&IdGlosowania=50713&KodKlubu=niez.&Decyzja=Przeciw

 

6. Reduta Odona od 14 lat broniona jest przed zabudową przez grupę społeczników. Obrońców tych jest coraz mniej powoli zaczynają być wzywanie przez Pana Boga. Urzędnicy mają zamiar przeznaczyć teren pod zabudowę mieszkaniową, co jest zgodne z obowiązującym planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy na Bateryjce.

 

7. Chodzi o Adama Mickiewicza i Juliusza Ordona dowódcy baterii na Reducie nr 54. Który wbrew temu co napisał Adam Mickiewicz nie poległ podczas szturmu Reduty. Por. fragment filmu Syzyfowe Prace na motywach powieści Stefana Żeromskiego. https://youtu.be/O3efQ8yXmFg