Ważne ministerstwa dla AWPL - ZChR

W piątek 5 lipca doszło na Litwie do rekonstrukcji rządu. Zawiązała się nowa koalicja większościowa, która będzie mieć w Sejmasie 76 posłów. Umowę koalicyjną podpisały cztery partie: Litewski Związek Rolników i Zielonych, który zachowa stanowisko premiera, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin, Litewska Socjaldemokratyczna Partia Pracy oraz Porządek i Sprawiedliwość. Jak podały agencje prasowe w Polsce, jeszcze nigdy litewscy Polacy nie mieli tylu resortów i to tak ważnych. I jest to bez wątpienia bardzo celna i trafna uwaga, bo Polacy będą rządzić aż dwoma wpływowymi ministerstwami. Jest rzeczą oczywistą, że chcąc mieć realną możliwość realizacji swojego programu i wpływ na losy kraju, trzeba mieć również rzeczywisty wpływ na władzę. Nic tak nie przybliża do realizacji tego celu, do skuteczna praca na rzecz ludzi, jak udział w sprawowaniu władzy. AWPL – ZChR zna ten mechanizm doskonale i realizuje go na poziomie samorządów, w których rządzi. Teraz to pozytywne doświadczenie będzie przeniesione na poziom rządowy. Można śmiało powiedzieć, że decyzja o wejściu do rządu jest dobra i rozsądna, korzystna na wielu płaszczyznach. Mówiąc wprost, umiejscawia Akcję w politycznej ekstraklasie i daje Polakom nowe możliwości. Jak podkreślił Waldemar Tomaszewski, dla Polaków to bardzo ważne resorty, bo MSW poza tym, że odpowiada za policję, zajmuje się też administracją i samorządami. Natomiast łączność i transport to wyjątkowo ważna dziedzina zarówno dla całej Litwy, dająca 10 procent PKB, jak i dla rejonów zamieszkanych przez Polaków. Ale to co najważniejsze, to program na rzecz dobra ludzi i konkretne propozycje mające pomóc i wesprzeć zwłaszcza tych mieszkańców Litwy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki AWPL – ZChR oraz skuteczności negocjacyjnej jej lidera Waldemara Tomaszewskiego, takie zapisy i zobowiązania rządowe znalazły się w porozumieniu koalicyjnym.

 

AWPL – ZChR stawia na pomoc ludziom i wzmocnienie samorządności

Dla AWPL – ZChR władza nigdy nie była celem samym w sobie, a jedynie środkiem do realizacji programu wyborczego. Bo władza, jak zawsze mówi przewodniczący partii, musi przede wszystkim służyć zwykłym ludziom, działać dla ich dobra i ich wspierać. To bardzo rzadkie i godne naśladowania podejście w polityce, bo pokazuje wartości i zasady, którymi powinni na pierwszym miejscu kierować się politycy i każda władza. Już na etapie negocjacji, Akcja jako warunek przystąpienia do koalicji stawiała postulat realizacji programu, zwłaszcza w wymiarze prospołecznym, socjalnym i prorodzinnym. Tak też się stało, a konkretne propozycje AWPL – ZChR zostały włączone do przyszłych działań rządu. Najważniejsze punkty programowe, a praktycznie większość propozycji programowych polskiej partii zostało zawartych w umowie koalicyjnej. Dzięki temu od następnego roku wzrośnie świadczenie na dziecko z dotychczasowych 50 do 70 euro miesięcznie. Wzrośnie także pomoc finansowa dla rodzin wielodzietnych (od trójki dzieci), mających trudności finansowe oraz wychowujących dzieci niepełnosprawne. Takie rodziny otrzymają do 100 euro miesięcznie. Dodatkowe wsparcie otrzymają również seniorzy poprzez wprowadzenie dla nich specjalnego programu bezpłatnych leków. Ponadto zostanie zwiększone finansowanie dróg lokalnych. Ma również dojść do wzmocnienia samorządności na Litwie, co ujęto w umowie koalicyjnej, poprzez zwiększenie przydzielanych samorządom funduszy, ponieważ obecne finansowanie na poziomie 14 procent jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. To dobry pomysł, bo pamiętajmy, że to władza samorządowa jest najbliżej mieszkańców. Dopełnieniem podpisanej umowy, również na wniosek Akcji, jest zobowiązanie rządu do ograniczenia biurokratyzmu, który na Litwie jest zauważalnym przez mieszkańców problemem. A zatem można zmieniać kraj na lepsze, można też wprowadzać konkretne zapisy w rządowej umowie koalicyjnej otwarte na ludzi i niosące im konkretną i wymierną pomoc, trzeba tylko dążyć do tego ze spokojem i determinacją, a tej AWPL – ZChR nie brakuje. Dzięki temu wszyscy mieszkańcy Litwy, szczególnie ci najbardziej potrzebujący, odczują realną i większą pomoc rządu. Po zapisach umowy widać jednoznacznie, że AWPL – ZChR jest głosem tych właśnie ludzi i dla nich chce pracować w zrekonstruowanym, nowym rządzie na Litwie.

 

Sukces osiągnięty wytrwałą pracą

Miarą każdego sukcesu jest wytrwała praca, dzięki której możliwy jest on do osiągnięcia. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin kolejny już raz pokazała, że krok po kroku, pracując rzetelnie i uczciwie dla dobra ludzi, można realizować zamierzone cele. Tak też stało się i tym razem. Akcja współtworzy nowy rząd, a jej prospołeczne postulaty, tak jak chciała, zostały zawarte w umowie koalicyjnej. Tym samym partia pokazała, że jest ważnym ogniwem litewskiej polityki zapewniającym stabilność większości rządowej, z której głosem muszą się liczyć polityczni partnerzy w kraju i za granicą. To dobry znak na przyszłość. Tę mocną pozycję Akcji zauważono również w Macierzy, o czym świadczy duża ilość publikacji o zawartej koalicji. Wszyscy mówią o wielkim sukcesie Polaków na Litwie. Jest to możliwe dzięki bardzo dobremu zorganizowaniu partii i konsekwentnie realizowanej politycznej wizji jej funkcjonowania nakreślonej przez jej doświadczonego lidera Waldemara Tomaszewskiego, który ma również swój wielki udział w sukcesie negocjacyjnym zakończonym podpisaniem umowy koalicyjnej. Bez wątpienia AWPL – ZChR, jako partia w głównej mierze mniejszości narodowej, jest politycznym fenomenem, który może być stawiany za wzór organizacyjny dla wszystkich wspólnot polonijnych na całym świecie. Polityka oparta na zasadach i uczciwości, dewiza Akcji, przynosi sukcesy. W tym miejscu należy pogratulować wejścia do rządu i życzyć powodzenia w realizacji programu, w którym tak wiele miejsca poświęconego jest pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom Litwy.