Mamy tego próbkę w Biblii, która została napisana, co prawda przez ludzi, ale pod natchnieniem Ducha Świętego. I "rękę" Ducha Świętego tam się czuje. Jednym z najpiękniejszych poematów jest wchodzący w skład Biblii poemat "Pieśń nad Pieśniami". Gdy czytamy Psalmy uderza nas ich wielkość, również poetycka wielkość.

Oto fragment Psalmu 77 w tłumaczeniu Romana Brandstaettera:

Idziesz przez morze

a drogi Twoje prowadzą przez wielkie wody,

ale nigdzie nie ma śladów Twoich stóp.

A oto fragment Psalmu 65 w tym samym tłumaczeniu:

I ociekają tłustością stepowe pastwiska,

a wzgórza przepasały się głośną radością,

łąki przodziały się w owczą wełnę,

a doliny, które okryły się zbożem,

nawołują się radośnie i śpiewają.

Poezja, a raczej rymy pojawiają się dziś w objawieniach prywatnych, które mnożą się jak króliki w myśl słów: Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą (Mt 24,11).

Jak ich, tych fałszywych proroków rozpoznać?

Jest wiele metod.

Proponuję jako jedną z nich próbę poetycką. Jeśli Chrystus dyktuje marną, grafomańską "poezję", używa języka prymitywnego i częstochowskich rymów to nie jest to z pewnością Chrystus. To nie jest nawet szatan, który przecież wywodzi się z aniołów najwyższego chóru i jako takiemu nie można mu odmówić zdolności. To po prostu ludzkie oszustwo.

A oto drobny przykład z "objawień", które otrzymuje Pani Mieczysława z Chicago:

Wy - Moja Grupa ukochana

bardzo was kocham od rana

do następnego rana.

Jesteście Moim "oczkiem w głowie"

i tylko ten o tym się dowie,

gdy z miłości o was się wypowie. (...)

Ja Jestem Miłością i bierzcie ze Mnie przykład

i piszcie i jedźcie do Rządzących i zróbcie im wszystkim pokojowy i pouczający wykład.

Wy to już wiecie,

że niech wybierają i to już w tym roku: "Jezus Chrystus KRÓL POLSKI i POKÓJ w Polsce i na świecie"

czy - "Jezus Chrystus SŁUGA" a Bóg Ojciec Wszechmogący wszystkim przeciwnikom - POKÓJ z serca kataklizmami i wojnami

zmiecie.