Jest to wierutne kłamstwo. Po pierwsze komunizm nie był i nie jest OK. Po drugie dla setek milionów ofiar komunizmu, to, że były mordowane, zniewalane i ograbiane, nie z pobudek etnicznych, a z pobudek politycznych czy antyklerykalnych, większej różnicy nie robiło. Po trzecie kłamstwem jest to, że komuniści nie mordowali z pobudek etnicznych. Doskonałym przykładem jest los Polaków wymordowanych przez Rosję sowiecka w czasie Operacji Polskiej od 37 do 38 roku, tylko dlatego, że byli Polakami.


Jedną z książek przybliżających czytelnikom cierpienia Polaków jest publikacja Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji „Wielki Terror w sowieckiej Gruzji 1937–1938. Represje wobec Polaków" (w której autorami wstępu są: M. Majewski, W. Luarsabiszwili, O. Tuszuraszwili, H. Kuromiya; a wybór i redakcja naukowa dokumentów jest dziełem takich naukowców jak D. Alawerdaszwili, E. Kukhalaszwili, W. Luarsabiszwili, S. Koller, M. Majewski, O. Tuszuraszwili).

 

Publikacja zawiera „pochodzące z archiwum MSW Gruzji dokumenty ukazujące prowadzone na terenie Gruzji w latach 1937–1938 represje aparatu NKWD wobec Polaków w ramach operacji polskiej i tzw. kułackiej. Publikacja zawiera 137 zachowanych protokołów Trójek i 5 protokołów Dwójek – swoistych wyroków śmierci".


82 lat temu Rosjanie przeprowadzili zagładę 200.000 Polaków w ramach Operacji Polskiej. Rosjanie w czasie jej trwania mordowano Polaków tylko dlatego, że byli Polakami. 500.000 dzieci ofiar represji (z różnych nacji) trafiło to sowieckich sierocińców, gdzie odebrano im ich Polską tożsamość. Większość z nich z głodu i chorób zmarła w rosyjskich ochronkach.

 

Operacja Polska trwała od sierpnia 1937 do listopada 1938. W trakcie jej trwania (i w czasie trwania wcześniejszych akcji) Rosjanie zamordowali 200.000 Polaków, i wysłali na pewną śmierć w łagrach żony zamordowanych (czyli bilans ofiar może być dwa lub więcej razy większy i wynosić nie 200 tysięcy a pół miliona ofiar). Polacy przez Rosjan byli mordowani tylko dlatego, że byli Polakami. W masowym mordowaniu Polaków wzięła udział NKWD, partia komunistyczna WKP(b), milicja, administracja, i młodzi działacze komunistyczni — komsomolcy.

 

Dzieci pomordowanych Polaków też były ofiarami. Nie dopuszczono ich do edukacji i podjęcia lepszej pracy. Przez lata były skazane na nędzę. Władze odmawiały dzieciom wszelkiej wiedzy o losie ich rodziców.

 

Polacy byli mordowani na podstawie decyzji administracyjnej, od razu po aresztowaniu, w okolicznych lasach. By ukryć fakt zamordowania, infornowano, że Polacy zostali skazani na 10 lat łagru bez możliwości kontaktu. Po 10 latach administracja nie odpowiadała na pytania o los pomordowanych.


Sowieci od początku swej tyrani w Rosji dyskryminowali Polaków z pobudek etnicznych. Polacy byli najbardziej prześladowaną grupą etniczną w ZSRR. Ponieważ opierali się sowietyzacji, bolszewicy zdecydowali o ich eksterminacji. Polacy w ZSRR nie zdawali sobie sprawy, że są skazani na zagładę. Podczas gdy sowieci wymordowali 3% mieszkańców ZSRR, Polacy zostali wymordowani w 30%. Represje nie dotknęły w ZSRR właściwie tylko Żydów, nie licząc pojedynczych oprawców z NKWD i WKP(b). Za eksterminacje Polaków nikt nie poniósł konsekwencji.

 

Jeszcze innym aspektem Operacji Polskiej było wysłanie przez sowietów polskich dzieci do sowieckich obozów koncentracyjnych dla dzieci. W obozach tych sowieci zmienili tożsamość 100.000 Polskich dzieci. W sumie sowieci zmienili tożsamość 500.000 dzieci z różnych nacji. Do dziś władze rosyjskie odmawiają ujawnienia danych dzieci, którym odebrano ich tożsamość. Dodatkowo umieszczone w obozach polskie dzieci pozbawione były elementarnej opieki i wiele z nich w cierpieniach zmarło.


Celem ludobójstwa dokonanego przez Rosjan była eksterminacja Polaków tylko dlatego, że byli Polakami. By usprawiedliwić rasistowską zbrodnię, Rosjanie wymyślili, że Polacy są rzekomymi agentami działającej w ZSRR Polskiej Organizacji Wojskowej – w rzeczywistości nic takiego nie miało miejsca.

 

Odgórnie władze ZSRR narzuciły lokalnym władzom sowieckim, jaka ilość Polaków ma zostać zamordowana. Wyłapywani Polacy torturami byli zmuszani do przyznania się do win, których nie popełnili. Bardzo skutecznymi torturami okazało się: przesłuchiwanie non stop przez 48 godzin, przesłuchiwanie przez kilka dni zatrzymanych, którzy musieli non stop stać, i byli pozbawieni jedzenia oraz wody, umieszczanie zatrzymanych nago w zimnych celach lub w gorących i dusznych, skuwanie na wiele miesięcy zatrzymanych. Bicie i torturowanie zatrzymanych było normą.

 

Operacja polska stała się wzorem dla innych ludobójstw dokonywanych przez Rosjan w ZSRR. Jednak trzeba przypomnieć, że Polacy byli najbardziej udręczoną grupą narodowościową prześladowana przez Rosjan w ZSRR. Polacy stawali się ofiarami wielokrotnie częściej niż inne nacje, zwłaszcza Żydzi, którzy byli hołubieni przez Rosjan.

 

Badania nad zbrodniami Rosjan są bardzo trudne. Dziś archiwa w Rosji i na Białorusi są zamknięte a świadkowie zbrodni boja się rozmawiać z badaczami. Jest to spowodowane tym, że współczesne władze Rosji gloryfikują zbrodniarzy komunistycznych, bolszewizm i sowietów uznają za część swojej tożsamości narodowej.


Jan Bodakowski