Jak podkreślają organizatorzy, marsz jest przede wszystkim wyrazem wiary chrześcijańskiej ale też odpowiedzią na coraz częstsze akty profanacji, jakich dopuszczają się między innymi środowiska LGBT w stosunku do Kościoła, wiary chrześcijańskich oraz polskich narodowych wartości.

 

Anna Kamińska, organizatorka marszu powiedziała między innymi:

Profanacja wiary chrześcijańskiej spowodowała, iż postanowiliśmy przejść ulicami naszego miasta, by pokazać smutek oraz troskę o najmłodsze pokolenia oraz nas samych. Dostrzegamy nasilającą się dyskryminację chrześcijaństwa w sferze publicznej. Jesteśmy zwolennikami demokracji i wolnych zgromadzeń, ale profanacja i obrażanie naszych uczuć religijnych przekroczyła wszelkie granice i standardy.”

Do organizacji tego marszu włączyły się także środowiska klubów Gazety Polskiej, Radia Maryja oraz wiele mniejszych organizacji i ruchów.

Marsz przeszedł w ciszy i modlitwie a uczestnicy nieśli ulotki „strefa wolna od LGBT”.