W ciągu sześciu miesięcy tego roku eksport wzrósł o 7,6 proc., a import o 5,4 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku.

W pierwszym półroczu Litwa najwięcej towarów wyeksportowała do Rosji (13 proc.), na Łotwę (9,1 proc.), do Polski (8,5 proc.) i do Niemiec (7,6 proc.). A państwa, z których nasz kraj importował najwięcej towarów, to: Rosja (16,2 proc.), Polska (11,7 proc.), Niemcy (11,3 proc.), Łotwa (6,9 proc.).

Najwięcej towarów krajowej produkcji Litwa wysłała do Polski (9,6 proc.), Niemiec (9,5 proc.), na Łotwę (7,2 proc.), do Szwecji (6,9 proc.), Wielkiej Brytanii (5,4 proc.).

Na podst. ELTA