Sąd Najwyższy w swojej opinii stwierdził, jak pisze Rzeczpospolita: "Podkreśla, że niektóre przepisy godzą w niezawisłość sędziowską, a nawet zagwarantowane w Konstytucji RP prawo do sądu. Autorzy ustawy chcieli bowiem nie tylko wprowadzić 'zakaz podejmowania jakichkolwiek czynności zmierzających do zaspokojenia roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego', ale w dodatku takie działania penalizować. Miałyby grozić za to co najmniej dwa lata więzienia".

Dodał też: "Sąd Najwyższy zwraca uwagę na nieostrą definicję 'ofiar zbrodni nazistowskich', a przede wszystkim pisze, że cel projektu może budzić 'istotne wątpliwości'. Należy bowiem podkreślić, że amerykańska ustawa nr 447 (...) nie wiąże się z powstaniem żadnych konkretnych roszczeń".

Wydaje się, że Sąd Najwyższy w swojej opinii poszedł trochę za daleko i generalnie sprzeciwił się uchwalaniu prawu antyroszczeniowemu, zamiast skupić się na tej konkretnej ustawie.

"Sąd Najwyższy zwraca uwagę na nieostrą definicję 'ofiar zbrodni nazistowskich', a przede wszystkim pisze, że cel projektu może budzić 'istotne wątpliwości'. Należy bowiem podkreślić, że amerykańska ustawa nr 447 (...) nie wiąże się z powstaniem żadnych konkretnych roszczeń

Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/polska/news-rzeczpospolita-miala-chronic-jest-bublem-ustawa-anty-447-do-,nId,3163880#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
"Podkreśla, że niektóre przepisy godzą w niezawisłość sędziowską, a nawet zagwarantowane w Konstytucji RP prawo do sądu. Autorzy ustawy chcieli bowiem nie tylko wprowadzić 'zakaz podejmowania jakichkolwiek czynności zmierzających do zaspokojenia roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego', ale w dodatku takie działania penalizować. Miałyby grozić za to co najmniej dwa lata więzienia"

Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/polska/news-rzeczpospolita-miala-chronic-jest-bublem-ustawa-anty-447-do-,nId,3163880#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox