W najnowszym przeglądzie światowej gospodarki „Nordic Outlook” grupy SEB podano, że tempo wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) w tym roku Litwie wyniesie 3,6 proc., na Łotwie – 2,4 proc., a w Estonii – 3 proc., a w roku 2020 – odpowiednio 2,4 proc., 2 proc. i 2,3 proc., w 2021 r. – 2,6 proc., 2,5 proc. i 2 proc.

W ocenie ekonomistów SEB, inflacja wyniesie na Litwie 2,4 proc., na Łotwie – 2,8 proc., a w Estonii – 2,3 proc. Zaś w następnym roku odpowiednio 2,3 proc., 2,2 proc. i 2,2 proc., a w 2021 r. – 2,4 proc., 2,2 proc. i 2 proc.

SEB prognozuje też, że spośród krajów bałtyckich najwyższe tempo wzrostu wynagrodzeń utrzyma się na Litwie. W tym roku średnia płaca w naszym kraju wzrośnie o 8,2 proc., na Łotwie – o 7 proc., a w Estonii – o 7,6 proc., w przyszłym roku – odpowiednio o 6,5 proc., 6 proc. i 6,2 proc., a w 2021 r. odpowiednio o 5,8 proc., 4,5 proc. i 5,4 proc.

W 2018 roku tempo wzrostu litewskiej gospodarki wyniosło 3,5 proc., łotewskiej – 4,8 proc., a estońskiej 3,9 proc.

Na podst. BNS