Jak napisano w komunikacie:

Marsz LGBT w Katowicach spotkał się ze sprzeciwem katowickich środowisk narodowych oraz katolickich. Podczas pikiety wspólnie odmówiliśmy modlitwę o nawrócenie uczestników Marszu, werbalnie wyraziliśmy sprzeciw wobec ideologii LGBT oraz zaprezentowaliśmy Kordon Sanitarny ;)