Kto, mimo ustawicznych braków wody i braku sieci kanalizacyjnej w kurorcie, dopuścił do wybudowania „miasta w mieście"? Jakie sztuczki stosował burmistrz, by blokować działania przeciwników inwestycji oraz jaką rolę w projekcie miał odegrać biznesmen Edward Ptak (afera zamkowa)?

Jak inwestycja w niespełniający podstawowych standardów obiekt biathlonowy przyczyniła się do wzrostu zadłużenia kurortu? 

Ryszard Sobiesiak, Edward Ptak oraz burmistrz Dusznik-Zdroju, czyli związki biznesu i lokalnej polityki w „Magazynie śledczym Anity Gargas" w czwartek 19.09.2019 ok. 23 (po meczu i „Sprawie dla reportera") w TVP1.