„Polskie Państwo Podziemne” to edukacyjna gra historyczna, której głównym zamierzeniem jest przedstawienie szerokiego spektrum działalności Polskiego Państwa Podziemnego poprzez wyeksponowanie portretów i biografii osób, które były czynnie zaangażowane w działalność konspiracyjną w ramach Polskiego Państwa Podziemnego. Nie zawężając optyki tylko i wyłącznie do sfery wojskowej, ale również uwydatniając pion administracji cywilnej.

Na potrzeby projektu została wytworzona oryginalna szata graficzna, która w komiksowej stylistyce ujęła zarówno bohaterów niniejszego wydawnictwa jak i schemat struktury działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Zamysłem autorów było naświetlenie odbiorcy rozmachu i skali działalności PPP poprzez szereg postaci istotnych dla faktografii, jak i graficzne zilustrowanie na „nowo” schematu struktur Polskiego Państwa Podziemnego, którego symboliczny wymiar stanowi niejako inspirację dla odbiorcy do pochylenia się i „odszyfrowania” zawartych w nim treści.

Gra składa się z kilku wariantów, które można swobodnie modyfikować i dostosowywać do poziomu graczy. Dodatkowym filarem warstwy merytorycznej jest dołączona broszura, na łamach której został zamieszczony esej historyczny poświęcony Polskiemu Państwu Podziemnemu oraz biogramy eksponowanych bohaterów.

Poprzez dobór i staranną selekcję postaci gra wydatnie poszerzy wiedzę i wyobrażenie o szerokim spektrum działalności Polskiego Państwa Podziemnego młodszemu odbiorcy, a także posłuży nauczycielom na niwie edukacyjnej, jako atrakcyjne w formie i treści narzędzie kultywowania i popularyzacji rodzimej historii.

Autorzy gry: dr Zofia Fenrych i Maciej Frycz z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie. Autorem koncepcji graficznej gry jest Tomasz Bereźnicki.

Schemat ukazujący rozbudowę struktur Polskiego Państwa Podziemnego został wykorzystany na potrzeby gry, dzięki uprzejmości Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Edukacyjna gra historyczna „Polskie Państwo Podziemne” posiada również swoją graficzną identyfikację: są to połączone trzy litery „P”.

Jak zdobyć grę? Wystarczy zgłosić się na organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej warsztaty w Szczecinie, Koszalinie i Gorzowie Wielkopolskim. Informacje o zapisach i terminach warsztatów na stronie internetowej IPN.

​Gra nie jest przeznaczona na sprzedaż. Jest to materiał edukacyjny przeznaczony dla nauczycieli, placówek oświatowych i edukacyjnych oraz instruktorów harcerskich.

Na podst. IPN