Wśród zagranicznych organizacji non-profit wspierających homo rewolucje w Polsce według raportu „Organizacje LGBT w Polsce - działalność, finansowanie, sieć powiązań” opublikowanego przez Fundacje Mamy i Taty znalazły się:

 

„Open Society Foundations – międzynarodowa organizacja założona w 1993 r. przez amerykańskiego finansistę George’a Sorosa. Wcześniej znana jako Open Society Institute. Działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego poprzez udzielanie finansowania organizacjom z całego świata.

 

ILGA Europe – Międzynarodowe Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek – oddział Europa. Stowarzyszenie zrzesza blisko 600 organizacji z całego świata. Siedziba mieści się w Brukseli (Belgia). Działa na rzecz równouprawnienia osób LGBT. W 2018 r. budżet organizacji wyniósł 3,2 mln euro. Granty stanowią 95 proc. budżetu organizacji. Składają się na nie w 29 proc. granty z Komisji Europejskiej, w 9 proc. z prywatnych fundacji, a w 57 proc. są to fundusze z przeznaczeniem na konkretne projekty. Pozostałe 5 proc. to darowizny od osób prywatnych i firm. Wśród organizacji finansujących są m.in. takie instytucje, jak Sigrid Rausing Trust, Open Society Institute, Freedom House (amerykańska organizacja pozarządowa promująca demokrację i prawa człowieka), Departament USA.

 

Saplinq – organizacja obywatelska zajmująca się rozwojem społeczności LGBT na Słowacji. Saplinq został założony w 2012 r., a jego najważniejsze projekty to PRIDE Košice i Freeq. Jego działalność jest finansowa z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii.

 

PlanetRomeo Foundation – fundacja z siedzibą w Amsterdamie. Fundacja jest związana z działającym na całym świecie portalem społecznościowym dla gejów PlanetRomeo. Wspiera przedsięwzięcia zmierzające do polepszenia jakości życia osób LGBT na całym świecie, a w szczególności w krajach gdzie społeczność LGBT jest dyskryminowana.

 

Fundacja im. Róży Luksemburg (przedstawicielstwo w Warszawie) – organizacja non-profit założona w 1990 r., jedna z głównych politycznych fundacji w Niemczech, związana z partią Die Linke (Lewica – niemiecka partia socjaldemokratyczna). Zajmuje się szeroko rozumianą edukacją polityczną. Jest finansowana z dotacji przyznawanych przez ministerstwa Republiki Federalnej Niemiec.

 

Mama Cash – holenderska fundacja utworzona w 1983 r., która działa na rzecz praw kobiet poprzez wspieranie ruchów kobiecych i feministycznych na całym świecie. Co roku przyznaje dofinansowanie 130 organizacjom kobiecym. Jej działalność jest finansowana przez partnerów, do których należą m.in. Ford Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, Levi Strauss Foundation, Sigrid Rausing Trust.

 

Het Actiefonds (wcześniej XminY – hét actiefonds) – holenderska fundacja założona w 1968 r. Wspierająca ruchy społeczne działające na rzecz równości, zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości społecznej.

 

Fundacja im. Heinricha Bölla (przedstawicielstwo w Warszawie) – niemiecka fundacja założona w 1997 o profilu lewicowo-liberalnymi ekologicznym, związana z partią Zielonych (Greens). Posiada biura na całym świecie. Wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego m.in. poprzez przyznawanie grantów organizacjom pozarządowym.

 

Sigrid Rausing Trust – organizacja założona przezszwedzką filantrop Sigrid Rausing. Jedna z największych organizacji filantropijnych w Wielkiej Brytanii. Promuje prawa człowieka i prawa kobiet, wspiera działania antydyskryminacyjne i proekologiczne poprzez przyznawanie grantów organizacjom pozarządowym z całego świata.

 

Fundacja Evens – organizacja dobroczynna z siedzibą w Antwerpii w Belgii. Została założona w 1990 r. przez pochodzącą z Polski rodzinę Evens. Fundacja posiada dwa oddziały w Paryżu i Warszawie. Promuje poszanowanie różnorodności i wielokulturowości, oraz projekty które podtrzymują nienaruszalność fizyczną, psychologiczną i etyczną.

 

Arcus Foundation – organizacja charytatywna założona w 2000 r. wspierająca przede wszystkim działalność organizacji LGBT. Fundacja przyznała w 2017 r. granty o łącznej wartości 28 mln dolarów.

 

Astraea Lesbian Foundation for Justice – amerykańska organizacja charytatywna założona w 1977 r. zajmująca się prawami osób LGBT. Przyznaje granty organizacjom, których liderami są osoby LGBT lub osoby interseksualne, działającym na rzecz równouprawnienia ze względu na płeć i orientację seksualną.

 

Global Fund for Women – amerykańska organizacja zajmująca się prawami kobiet. Od 1988 r. fundacja przyznała ponad 100 mln dolarów 4 tysiącom organizacji ze170 krajów, działającym na rzecz równouprawnienia kobiet.

 

Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” [EVZ] – niemiecka organizacja federalna wypłacająca odszkodowania ofiarom nazizmu. Polskim partnerem programu jest Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie. EVZ wypłacił 979 mln euro ofiarom z Polski. Fundacja wspiera także projekty na rzecz praw człowieka i upamiętniające ofiary narodowego socjalizmu”.

 

Do raportu Fundacji Mamy i Taty warto dodać, że pięknie brzmiące frazesy o równouprawnieniu, prawach kobiet, walce z dyskryminacją, służą lewicy do odbierania praw i wolności wszystkim tym, którzy nie są zainteresowani przejęciem władzy przez lewicową dyktaturę.

 

Jan Bodakowski