Na portalu Niepoprawni.pl swój blog prowadzi ktoś, kto podpisuje się „jazgdyni” („Ja z Gdyni”). W materiale pt. „Amber Gold – zagraj w gdańską ruletkę”, opublikowanym w marcu 2016 r., pisze: „To tak, a propos, ciekawostka naszych czasów: - istnieje Antoni Macierewicz, Zbigniew Ziobro i Mariusz Kamiński, a ze sfer pozarządowych – Cezary Gmyz, Witold Gadowski, czy Anita Gargas, ludzie, których cenię, a nawet podziwiam, a mimo tego bardzo wielu informacji nie ujawnia się publicznie. (…) Poważni ludzie, w Polsce, Rosji i na Ukrainie, uzyskali informację, że kroi się poważny interes, bo platfusie, teoretyczne Państwo Polskie tak kombinowało, że za przyzwoite grosze będzie można przejąć narodowego przewoźnika lotniczego PLL LOT. Tego fragmentu operacji pilnuje ukraiński magnat, gangster i Żyd, Ihor Wałerijowicz Kołomojski, który już przejął część cywilnego lotnictwa na Ukrainie, a z pomocą orłowsko-hamburskiego biznesmena Mariusa Olecha, chciał przy pomocy dumpingowych linii OLT (...) doprowadzić do przejęcia LOTu. Jest też drugi, niezmiernie ważny powód, dla którego warto zainwestować i stworzyć piramidę finansową Amber Gold. To dosłownie tony trefnych ruskich kruszców – złota i platyny, czego poważni zachodni finansiści nie chcą dotykać, choćby w rękawiczkach. No, ale jakby to się dało wyprać w Amber Gold... Czy tutaj sprawy pilnował może obywatel Izraela Rabinowicz? Acha... Kołomojski też jest obywatelem Izraela, jako, że posiada trzy paszporty. Mimowolnie nasuwa się na myśl inny wielki przekręt, który miał miejsce na początku lat dziewięćdziesiątych, gdzie też Polska i Polacy byli ofiarą i gdzie występowało analogiczne trio: Rosja – Ukraina – Izrael. To słynny oscylator Bagsika – afera Art-B. A panowie Bagsik i Gąsiorowski, to również żydowsko-ukraińsko-ruskie towarzystwo. (…) Czyżby zawsze w wypadku wielkich afer bylibyśmy rozgrywani, jak dzieci przez połączone siły KGB, GRU i Mossadu? Oczywiście z zatrudnieniem miejscowych służb i politycznych ludzi do wynajęcia. A więc reasumując: głównym celem tego, co nam się objawiło, jako wierzchołek góry lodowej pod nazwą afera Amber Gold, było przejęcie cywilnego ruchu lotniczego w Polsce i wypranie wielkiej ilości ruskiego złota i platyny”1.

Warto tu jeszcze przytoczyć następujący fragmenty tego materiału: „Dziwię się tylko naszym niezależnym dziennikarzom. I Gmyz i Gadowski, oraz spora grupa innych, na sto procent wiedzą, jak było na prawdę. Czy im też, jak małżeństwu P., ktoś naprawdę silny i niebezpieczny kazał się zamknąć i siedzieć cicho? Bo...”2.

W związku z tym, że mamy tu do czynienia z klasycznym puzzlem, którego większość części jest nieznana i bazujemy tylko na fragmentarycznych i rozproszonych tematycznie danych trudno coś jednoznacznie orzekać. Nie oznacza to jednak, że materiał tu zgromadzony nie pozwala zarysować takiego obrazu sytuacji, który będzie dość wiernie odwzorowywał rzeczywistość.

Akcja o kryptonimie „Amber Gold” wyraźnie została przeprowadzona przez zawodowców posiadających wsparcie i osłonę sił, które zapewniały tym zawodowcom działanie w cieniu i bezkarność. Akcja rozpoczęta w styczniu 2009 r. zakończyła się praktycznie w początkach drugiej połowy 2012 r. upadkiem OLT Express i Amber Gold. Czy jednak te upadki oznaczają niepowodzenie akcji? Czy nie było to po prostu odwołanie jej spowodowane czynnikami, które wystąpiły poza Polską? A może jednak poniosła ona fiasko, ale w wyniku działania sił spoza Polski porównywalnych do tych, które akcję wspierały?

Zauważmy.

Dopóki Amber Gold istniało i funkcjonowało sprawnie, a wszystkie instytucje oraz media, które mogły mu zaszkodzić, były jak sparaliżowane.

Po upadku Amber Gold ktoś bardzo skutecznie zadbał o to, by sprawa nie wyszła poza odpowiedzialność małżeństwa P. i by pewne tematy nie były podejmowane tak przez organy ścigania jak i polityków oraz media.

Tematami tabu było oczywiście rozwijanie wątku „małżeństwo P. to słupy”. Zezwalano, ewentualnie, na wskazywanie jako ich mocodawców trójmiejskich tuzów. Nikt w praktyce nie podejmował tropu ukraińskiego. Szczególnym tabu w tej perspektywie było wyraźnie nazwisko Kołomojski. Dlaczego nikt w oficjalnych mediach, poza Gadowskim, nie wymienia tego nazwiska, nie podejmuje tego tropu nie zadaje pytania dlaczego Gadowski, i parę innych osób, ale już tylko w internecie, mówi, że jest on głównym sprawcą? Dlaczego Gadowski sygnalizując ten trop nie podąża za nim, nie rozwija swojej refleksji?

Tematem tabu były też zagraniczne kontakty i przelewy Amber Gold, a w związku z tym również temat zagranicznej inwestycji Amber Gold – OLT Express Germany. O tej firmie mało kto pisał. Według prokuratury nie ma dowodów na to, że spółka transferowała pieniądze za granicę. Jak mogła nie transferować, jeśli kupiła i prowadziła poważną, jedną z najstarszych w Niemczech linii lotniczych?

Polityka informacyjna tak rządu jak i mediów była tu zadziwiająca i zadziwiająco skoordynowana. Obraz sprawy wyłaniający się z wypowiedzi polityków i publikowanych przez media materiałów jest tak nieścisły, niespójny, zagmatwany, że może to tylko zniechęcić do zajmowania się tą sprawą i do podjęcia próby zrozumienia, o co w niej chodziło.

Przyjmijmy, za Balceracem, Gadowskim i „jazgdyni”, że Amber Gold i OLT Express to inicjatywy Kołomojskiego. Gdy się chwilę zastanowimy, dochodzimy do wniosku, że to pasuje jak ulał do naszej układanki. Wszystko tu się zgadza.

Trzeba sobie najpierw uświadomić: Kołomojski to ukraiński miliarder (dolarowy) z ambicjami politycznymi, ideowo (religijnie) zaangażowany w Chabad Lubawicz. Jest głównym sponsorem i opiekunem Chabadu na Ukrainie. Ma duże szanse na zostanie nieformalnym królem Ukrainy. Ma jednak też wielu wrogów w tym kraju, którzy zrobią wszystko, by go zniszczyć. Sytuacja na Ukrainie zmienia się jak w kalejdoskopie. Kołomojski raz jest na wozie, raz pod wozem, niekiedy grozi mu wręcz unicestwienie. Zabezpieczeniem dla niego byłoby posiadanie swoistego przyczółka w innym kraju, w którym mógłby w razie czego się schronić. Polska była i jest idealnym krajem dla Kołomojskiego – blisko, podobna kultura i język, istnienie mafijnych struktur zasadzających się na strukturach służb specjalnych, w tym masonerii rytu francuskiego, która ściśle współpracowała z podobną i podobnie osadzoną masonerią byłych krajów ZSRR, w tym przede wszystkim Rosji.

W Polsce zaczyna też być aktywny Chabad. Nie ma on tu jednak zaplecza finansowego i politycznego (polityczne zaczyna zdobywać dopiero w 2017 r. w PiS). W Polsce nie ma oligarchów, czy choćby multimilionerów, którzy przyznają się głośno do tego, że są Żydami i oficjalnie wspierają aktywność różnych środowisk żydowskich i chcieliby w sposób poważny i odczuwalny wesprzeć Chabad.

Takie wsparcie bardzo pomogłoby Chabadowi w Polsce w wielu płaszczyznach jego aktywności, w tym również w tej podstawowej czyli przekonania polskich Żydów do tego, by podporządkowali się Chabadowi.

Amber Gold jako Amber Gold powstaje 27 lipca 2009 r. (Grupa Inwestycyjna Ex Sp. z o. o., która powstała w styczniu 2009 r zmienia nazwę na Amber Gold Sp. z o. o.).

Jaka jest wtedy sytuacja na Ukrainie?

Prezydentem jest Juszczenko, a premierem Tymoszenko, której partia ma w parlamencie 156 miejsc (na 450). W wyborach zdobyła 30,75% głosów. Wcześniej Juszczenko i Tymoszenko ściśle współpracowali, teraz ich drogi się rozchodzą. Akcje Juszczenki spadają, Tymoszenki wzrastają. Zbliżają się wybory prezydenckie (będą w styczniu i lutym 2010 r.) Wszystko wskazuje na to, że prezydentem Ukrainy zostanie Tymoszenko. Jej kontrkandydatem jest Janukowicz. Tymoszenko jest za wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej, za wolnością i dobrobytem w stylu zachodnim. Janukowicz jest za większą integracją z Rosją. Jest skompromitowany. Poprzednie wybory prezydenckie (w 2004 r.), które wygrał powszechnie uznano za sfałszowane. Ogłoszenie ich wyników stało się początkiem Pomarańczowej Rewolucji, w efekcie której, po 23 dniach, powtórzono wybory prezydenckie na Ukrainie, które wygrał Juszczenko3.

Sytuacja sprzyja więc Kołomojskiemu. Najbliższa przyszłość wygląda optymistycznie. Jego silna pozycja jest ugruntowana.

Amber Gold ma zarabiać na różnicach w cenach złota, srebra i platyny. Tak to jest zaprezentowane w Polsce publicznie i w taki sposób planowana jest w istocie działalność firmy. Tylko, że w Polsce mają myśleć, że Amber Gold chce zarabiać na wahaniach kursu tych metali w Polsce i na Zachodzie, a faktycznie będzie on zarabiał na kupowaniu bardzo tanio „brudnego” złota w Rosji i upłynnianiu go jako „czystego” na rynku polskim czy rynkach zachodnich. W ten sposób Amber Gold stałby się też wielkim interesem dla pewnych grup w Rosji.

Całą operację Kołomojski mógłby wykonywać tylko we współpracy z tajnymi służbami (czy grupami osób działających w ramach tych służb) rosyjskimi i być może izraelskimi i amerykańskimi. Z kim w tych służbach musiałby się porozumieć? Bez wsparcia masonerii amerykańskiej i rosyjskiej to by mu się nie udało.

Kto by bowiem zapewnił odpowiednie warunki dla „wyprania” tych metali szlachetnych i zapewnił ochronę przed polskimi służbami, prokuraturą, ABW itp.? Musiałby tu przecież być opracowany jakiś sposób transportu i „prania” tych metali szlachetnych. Można sobie to wyobrazić np., że metale te trafiałyby w poczcie dyplomatycznej do któregoś z krajów zachodnich. Stamtąd przewożone byłyby one do Polski już zabezpieczone fałszywymi fakturami. Po jakimś czasie Amber Gold sprzedawałby je w Polsce lub zagranicą już jako „czyste” złoto. Amber Gold musiałoby tu zakończyć swoją działalność przez uczciwe rozliczenie się ze wszystkimi swoimi klientami tak, by przy pomocy tych, którzy je ochraniali, uniknąć wszelkiej zewnętrznej kontroli. Mogło to oczywiście wyglądać zupełnie inaczej.

Rozpoczęcie realizacji planu przerzutu złota z Rosji do Amber Gold mogło być opóźnione lub zaplanowane dopiero np. w połowie 2010 r. Celem pierwszego okresu funkcjonowania firmy mogło być przede wszystkim gromadzenie kapitału: skłonienie obywateli polskich do lokat w Amber Gold oraz „wpompowanie” w firmę gotówki poprzez zakładanie lokat za pośrednictwem podstawionych osób. W tym okresie mogło też poprzez lokaty nastąpić korumpowanie określonych osób i dotowanie pewnych grup, środowisk czy osób (np. Chabadu).

Zapewne już od początku Kołomojski miał plan przeniesienia swojego biznesu lotniczego do Polski, przejęcia poprzez Amber Gold LOT-u (lub doprowadzenie do jego upadłości i przejęcia jego rynków) i dokonania ekspansji w głąb Europy Zachodniej.

Cały plan zaczął się „sypać” zapewne już w 2010 r. Zmieniły się bowiem wtedy uwarunkowania. Kołomojski znalazł się w nowej, bardzo niekorzystniej dla siebie, sytuacji. Wybory prezydenckie wygrał w lutym 2010 r. Wiktor Janukowicz, człowiek Rosji. Otrzymał w drugiej turze 48,95% głosów (Tymoszenko otrzymała 45,47% głosów). Tymoszenko oskarżyła Janukowycza o sfałszowanie wyborów, ale tym razem to oskarżenie przeszło bez większego echa. Koalicja parlamentarna, która wyniosła Tymoszenko na fotel premiera, rozpadła się, a nową koalicję mającą zdecydowaną większość w ukraińskim parlamencie utworzył Janukowicz. Odwołał on Tymoszenko z funkcji premiera. Nowym premierem został jego człowiek, Rosjanin, który zmienił nazwisko z Nikołaj Janowicz Pachło na Mykoła Janowycz Azarow4.

Janukowicz od razu podjął intensywne działania zmierzające ku zniszczeniu Tymoszenko i Kołomojskiego. Być może to on interweniował w Moskwie w sprawie biznesu Kołomojskiego w Polsce. Być może to Moskwa stwierdziła, że należy osłabiać Kołomojskiego, by wzmacniać prorosyjskiego Janukowicza. Jeżeli uznamy, że te dane dotyczące funkcjonowania Amber Gold jakie znamy z mediów i oświadczeń prokuratury są prawdziwe, to złoto z Rosji do Amber Gold nie popłynęło i Kołomojski znalazł się na lodzie, był zmuszony do tego, by prowadzić ten interes jako oszukańczą piramidę finansową. Mógł oczywiście w sprzyjających warunkach i ochronie ze strony masonerii amerykańskiej ciągnąć ten interes latami, dofinansowując go w trudnych chwilach lokatami wpłacanymi przez podstawione osoby i traktując już tylko jako narzędzie korupcji, dotowania kogo trzeba i transferu pieniędzy do innych swoich interesów w Polsce i na Zachodzie.

Już na wiosnę 2010 r. wszczęto przeciwko Tymoszenko postępowania karne związane z zarzutami defraudacji. W sierpniu 2011 r. została aresztowana, a w październiku sąd uznał ją za winną spowodowania strat przedsiębiorstwa Naftohaz Ukrainy i skazał na karę 7 lat pozbawienia wolności. W 2011 r. została osadzona w kolonii karnej. Wtedy wszczęto przeciwko niej postępowanie w sprawie udziału w zabójstwie posła i przedsiębiorcy Jewhena Szczerbania5.

W lipcu i sierpniu 2011 r. Amber Gold kupuje trzy linie lotnicze. W ten sposób powstaje OLT Express Regional z OLT Jet Air, OLT Express Poland z Yes Airways oraz OLT Express Germany z Ostfriesische Lufttransport GmbH, OLT. Każda z tych firm ma osobowość prawną i działa na własny rachunek. OLT Express Germany ma 15 samolotów, w tym 10 dużych i obsługuje 19 tras międzynarodowych, OLT Express Regional ma 6 samolotów średniej wielkości i obsługuje przede wszystkim trasy krajowe, OLT Express Poland ma 11 samolotów (na wrzesień 2012 zamówiła jeszcze 6) i obsługuje loty czarterowe6.

OLT Express wyraźnie godzi w LOT. Ceny na jego lotnicze bilety tańsze są nawet od biletów kolejowych. Uderza to również w PKP. Cena biletu na lot przez Polskę wynosi w OLT Expres 99 zł. Prezes PLL LOT Marcin Piróg twierdzi w 2012 r., że opłacalna cena to powinno być przynajmniej 200 zł. Jak twierdzi prezes OLT Express jego firma ma 30 mln strat miesięcznie. Straty LOT-u, który w momencie powstania OLT Express był w kiepskiej kondycji finansowej są porównywalne. LOT zmierza ku bankructwu7.

Na temat afery Amber Gold wypowiada się w sierpniu 2012 r. Antoni Macierewicz: „Trudno nie łączyć tej afery z niszczeniem jednej z ważniejszych i najstarszych polskich firm, a więc PLL LOT, która systematycznie była doprowadzana do upadku. Amber Gold powstała po to, by przejąć LOT po najniższej cenie – ocenia Macierewicz”8.

W tym samy okresie Kołomojski ma już 7, różnej wielkości, linii lotniczych w Europie. Są to: ukraińskie (kupione wcześniej od izraelskiego inwestora) Aerosvit, ukraińskie Dnipravia, szwedzkie Skyways Express AB, duńskie Cimber Sterling, niemieckie OLT Express Germany, polskie OLT Express Poland i OLT Expres Regional.

Po przejęciu LOT-u lub „spadku” po nim Kołomojski mógł stać się potentatem w Europie i to zachowując anonimowość.

Wiosną 2012 r. osoby wtajemniczone, w tym Marcin P. wiedzą, że na październik 2012 r. przygotowano upadłość LOT-u.

W czerwcu 2017 r. Wojciech Biedroń pisze: „Portal wPolityce.pl dotarł do szokującej wiadomości, którą szef Amber Gold, w lipcu 2012, wysłał do jednej z osób związanych prawdopodobnie z polskim rynkiem lotniczym. Marcin P., właściciel spółek OLT, które omal nie doprowadziły do upadku polskiego przewoźnika lotniczego, twierdzi w nim, że wie kiedy padnie LOT. Skąd ten oszust i cwaniak wiedział o tak ważnej decyzji dotyczącej państwowej firmy? Kto uprzedzał go o strategicznych decyzjach rządu? Wiele wskazuje na to, że informatorami Marcina P. mogli być ważni przedstawiciele ówczesnego LOT-u lub osoby związane z resortem skarbu państwa”9.

Marcin P. podczas przesłuchania przez komisję śledczą do spraw Amber Gold w dniu 28 czerwca 2017 r. przyznaje, że wiedział o tej dacie. Twierdzi też, że Ministerstwo Gospodarki proponowało mu, za pośrednictwem Tomasza Wicherka, byłego właściciela OLT Jet Air Poland Sp. z o.o., kupno LOT-u, ale odmówił. Z dalszych jego wypowiedzi wynika, że zamierzał przejąc rynek LOT-u po jego upadku, a następnie sprzedać z wielkim zyskiem OLT Express10.

W dniu 10 lutego 2012 r. córka Tymoszenko, Jewhenija Tymoszenko zawiadamia prokuraturę o „torturowaniu matki”. Stwierdza w jednym z wywiadów że „jej matka, która od kilku miesięcy uskarża się na silne bóle kręgosłupa, nie tylko nie otrzymuje należytej opieki medycznej, ale i poddawana jest w więzieniu presji psychologicznej”. Mówi: „Stan jej zdrowia nie ulega poprawie. Cały czas wywierany jest na nią nacisk psychologiczny. Robi się to za pomocą światła, obserwacji przez kamery wideo, nie pozwala się jej na kontakty z lekarzami, którym ufa. (...) Cały czas odczuwa bóle w plecach. Nie może chodzić, leży w łóżku, czasem chwilę posiedzi. (...) Uważam, że to, co się dzieje, to tortury. Nieudzielanie pomocy medycznej przy tak silnych bólach, które można uśmierzyć w ciągu kilku dni, oraz świadome i celowe niedopuszczanie lekarzy to po prostu tortury, które można oceniać jako przestępstwo dokonywane przez prezydenta Ukrainy, Wiktora Janukowycza i grupę ludzi, którzy to organizują11.

W kwietniu 2012 r. MSZ Niemiec przyznaje, że Tymoszenko jest faktycznie torturowana. Pełnomocnik niemieckiego MSZ ds. praw człowieka Markus Loening mówiąc o torturach, opiera się na wnioskach lekarzy z Niemiec i Kanady, którzy w lutym badali Tymoszenko12.

W kwietniu 2012 r. rozpoczyna się kolejny proces Julii Tymoszenko, po którym może ona spędzić w więzieniu 12 lat. Oskarża się ją o nieprawidłowości finansowe w firmie Jednolite Systemy Energetyczne Ukrainy (JSEU), którą kierowała w latach dziewięćdziesiątych13.

Ukraińska pętla wokół Kołomojskiego coraz bardziej się zaciska. Prawdopodobnie podejrzewa, że Janukowicz chce Tymoszenko skłonić do zeznań przeciwko niemu i że wszystko to zmierza do osadzenia go w areszcie.

I w tym momencie zaczyna się „sypać” cały biznes lotniczy Kołomojskiego.

Linie lotnicze Cimber Sterling ogłaszają upadłość 3 maja 2012 r.14.

Linie lotnicze Skyways ogłaszają upadłość 22 maja tego samego roku15.

W maju lub czerwcu 2012 r. Marcin P. sprzedaje holenderskiej spółce, której nazwa nigdzie na pada, OLT Express Germany16.

Po koniec lipca upadłość ogłaszają OLT Express Regional i OLT Express Poland17.

Z wypowiedzi przed komisją śledczą w sprawie Amber Gold Jacka Łyczby, prezesa spółki OLT Express Poland wynika, że obie te firmy mogły spokojnie istnieć i sprawnie funkcjonować nadal. Można je też było sprzedać ze znacznym zyskiem. O ich upadku zadecydowały dwa czynniki. Pierwszym była podjęta przez Marcina P. w dniu 18 lipca 2012 r. decyzja: „z dniem dzisiejszym przestaję inwestować w branżę lotniczą”. Drugim była odmowa Marcina P. o odsprzedaniu przez Amber Gold obu spółek za symboliczne 1 zł. Gdyby to się stało znalazłoby się 20 mln., które było potrzebne aby firmy przetrwały18.

Czy jest jakiś bezpośredni związek pomiędzy upadkiem tych firm, a tym co dzieje się na Ukrainie?

Wydaje się, że jedno wynika z drugiego.

W jaki sposób?

Można założyć, że Kołomojski doszedł do wniosku, że należy natychmiast zebrać całą gotówkę jaką tylko się da i przeznaczyć ją w pierwszym rzędzie na łapówki, które by go uchroniły przed aresztowaniem czy zniszczeniem jego ukraińskich biznesów, a następnie na akcję usunięcia ze stanowiska Janukowicza. Akcja taka została rozpoczęta w dniu 21 listopada 2013 r. i doprowadziła do ucieczki Janukowycza do Rosji oraz uwolnienia Tymoszenko. Znamy ją pod nazwą Euromajdan. Głównymi sprawcami były tu organizacje Swoboda i Prawy Sektor, które bez pieniędzy Kołomojskiego by sobie nie poradziły19.

Czy Kołomojski wyprowadził jakieś pieniądze z Polski? Dziś (w kwietniu 2018 r.) nie jesteśmy w stanie na to pytanie odpowiedzieć.

Z raportu Ernst & Young wynikałoby, że żadnych pieniędzy, które można by wyprowadzić nie było. Marcin P. zeznaje jednak przed komisją śledczą w sprawie Amber Gold, że ten raport nie jest prawdziwy: „bo prokuratura nie wydała biegłym wszystkich danych”. Andżelika Możdżanowska (PSL) zadaje mu pytanie: „Na jakiej podstawie pan to stwierdza?”. Marcin P. mówi: „Na podstawie przesłuchania biegłych, ich samych, ich wypowiedzi w czasie przesłuchania na rozprawie w sądzie”20.

Możemy przypuszczać, że w tym momencie Marcin P. nie kłamał. Biegli Ernst & Young analizowali wyciągi z kont Amber Gold, które związane były z sumą 840 mln zł (stanowiły jej rozliczenie). W dniu 19 sierpnia 2012 r. na portalu TNV24 ukazuje się „na gorąco” materiał autorstwa dziennikarza śledczego Macieja Dudy pt. „Przez konta Amber Gold przeszły ponad 2 mld. zł. ABW sprawdza, gdzie są”. W materiale tym czytamy: „Amber Gold miała kilkanaście rachunków w Banku Gospodarki Żywnościowej – wynika z planu śledztwa ABW, do którego treści dotarł portal tvn24.pl. Agencja sprawdziła, ile pieniędzy, od momentu założenia rachunków, przez te konta się przewinęło: Łączna ilość wpłat oraz wypłat obejmowała kolejno kwotę 1.130.041.801,49 (1 mld 130 mln 41 tys. 801 zł – przy. red.) oraz 1.099.906.868,20 zł. (1 mld 99 mln 906 tys. 868 zł – przyp. Red.)zapisali śledczy z ABW we wspomnianym planie”21.

Ściąganie z Polski gotówki przez Kołomojskiego potrzebnej mu na Euromajdan wszystkiego by jednak nie tłumaczyło.

W maju 2012 r. parasol ochronny nad Amber Gold przestaje działać. Można dojść do wniosku, że pojawiają się jakieś siły, które chcą doprowadzić do szybkiego upadku Amber Gold.

W dniu 6 maja Rzeczniczka ABW Katarzyna Koniecpolska-Wróblewska ogłasza, że Bank Gospodarki Żywnościowej zawiadomił Agencję o podejrzeniu „prania pieniędzy” przez Amber Gold. Zawiadomienie to ABW przekazała Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku. Prokuratura zleca ABW śledztwo w tej sprawie, ale dopiero w lipcu22.

Na przełomie lipca i sierpnia wszystkie banki, w których Amber Gold ma konta, likwidują je z dnia na dzień. To ewenement. Okazuje się, że mają prawo. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich stwierdza publicznie: „Banki miały prawo odmówić współpracy z podmiotem, co do którego są wątpliwości. A wątpliwości mają organa państwowe. Tego banki nie mogą bagatelizować”23.

O jakich i czyich wątpliwościach mówi prezes?

Media interpretują to jednoznacznie: chodzi o ostrzeżenie Komisji Nadzoru Finansowego. Ostrzeżenie to miało jednak miejsce pod koniec 2009. W lipcu 2012 r. okazuje się, że prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo od... początku 2010 r. Trzeba jednak też pamiętać, że Amber Gold natychmiast wniosła, gdzieś na przełomie 2009 i 2010 r. sprawę przeciwko KNF do sądu „o naruszenie dóbr osobistych poprzez umieszczenie powoda na liście ostrzeżeń publicznych oraz przekazanie działającym na terenie Polski bankom pisma, w którym wskazano na ryzyko reputacyjne24 współpracy banków m. in. z Amber Gold Sp. z o.o.”. Sprawa ta została rozstrzygnięcia przez sąd dopiero w listopadzie 2012 r.25.

Sytuacja staje się szczególnie trudna dla Amber Gold. Jedne banki likwidują konta tej firmy, inne nie chcą jej założyć kont. Marcin P. nie może dokonać żadnych przelewów. Nikt nie może dokonać przelewu na konto Amber Gold (bo go nie ma). Pieniądze Amber Gold są na tzw. koncie technicznym, z którego można tylko pobierać gotówkę. Informacja o tym pojawia się w mediach, co staje się jednym z istotnych czynników wzbudzających panikę wśród klientów Amber Gold. Gdyby Amber Gold nadal miał konta, jego upadek mógłby nie nastąpić lub nastąpiłby ze znacznym opóźnieniem i być może w innych warunkach (np. ogłoszenia przez te firmę upadłości, co dawałoby Marcinowi P. szerokie pole manewru i spowodowałoby, że pieniądze i majątek znajdujący się w jego rękach i rękach jego żony byłby trudny do ruszenia).

Wygląda na to, że Kołomojski miał nie tylko problemy z Janukowiczem, ale że również zaczął mieć problemy z masonerią, że ta część masonerii, która potem stanęła murem za Donaldem Trumpem, nadal go usilnie wspierała, ale ta grupa masonerii, która potem stanęła murem za Hilary Clinton, zaczęła go usilnie zwalczać. Można by stąd wyciągać wniosek, że wojna masonów opisywana przeze mnie w książce „Masoneria polska 2017 U progu katastrofy” zaczęła się już w 2012 r.

Można by też założyć, że Marcin P., biorąc pod uwagę jego działania w kwestii OLT Express, zaczął w lipcu 2012 r. wykonywać polecenia „tych od Hilary Clinton”.

 

1 jazgdyni, Amber Gold – zagraj w gdańską ruletkę, 22 marca 2016, http://niepoprawni.pl/blog/jazgdyni/amber-gold-zagraj-w-gdanska-ruletke

2 Tamże.

3 Por. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Janukowycz#Wybory_2010; https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Juszczenko; https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_prezydenckie_na_Ukrainie_w_2004_roku

4 Por. choćby: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_prezydenckie_na_Ukrainie_w_2010_roku#Wyniki_II_tury; https://pl.wikipedia.org/wiki/Myko%C5%82a_Azarow

5 Por. choćby: https://pl.wikipedia.org/wiki/Julia_Tymoszenko

6 https://pl.wikipedia.org/wiki/OLT_Express; https://pl.wikipedia.org/wiki/OLT_Express_Germany

7 http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/640473,dlaczego-amber-gold-nie-mial-szans-aby-wyjsc-na-swoje.html; http://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/635980,tansze-bilety-intercity-dla-pasazerow-olt-express.html; http://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/636502,prezes-lot-tlumaczy-dlaczego-bilety-po-100-zlotych-prowadza-do-bankructwa.html

8 M.Walaszczyk, Układ z Wybrzeża, Nasz Dziennik,20 sierpnia 2012, https://naszdziennik.pl/polska-kraj/7709,uklad-z-wybrzeza.html

9 Biedroń W., NASZ NEWS. Ktoś pomagał Marcinowi P. w upadku LOT-u. Mamy dowód! Wiadomość od szefa Amber Gold: "1 października LOT składa wniosek o upadłość", 14 czerwca 2017, https://wpolityce.pl/polityka/344308-nasz-news-ktos-pomagal-marcinowi-p-w-upadku-lot-u-mamy-dowod-wiadomosc-od-szefa-amber-gold-1-pazdziernika-lot-sklada-wniosek-o-upadlosc

10Zapis przebiegu posiedzenia konisji, 28.06.2017, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=SKAG-47

11 http://www.newsweek.pl/swiat/corka-tymoszenko-zawiadamia-prokurature-o-torturowaniu-matki,88160,1,1.html

12 http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-niemcy-twierdza-ze-tymoszenko-byla-torturowana,nId,598712

13https://pl.wikipedia.org/wiki/Julia_Tymoszenko

14 https://pl.wikipedia.org/wiki/Cimber_Air

15https://pl.wikipedia.org/wiki/Skyways

16https://wpolityce.pl/polityka/142428-1-euro-za-taka-kwote-marcin-p-sprzedal-holenderskiej-spolce-niemieckie-linie-lotnicze-olt-express-germany

17https://pl.wikipedia.org/wiki/OLT_Express

18 Por. http://www.tvp.info/32554288/byly-prezes-olt-express-poland-marcin-p-byl-osoba-specyficzna

19 Por. chocby: Cz. Kosior, Oligarchowie Euromajdanu, czyli o niespełnionej obietnicy rewolucji, 14.03.2017, https://www.wykop.pl/wpis/22766541/oaspl-marzec-14-2017-oligarchowie-euromajdanu-czyl/; https://pl.wikipedia.org/wiki/Euromajdan;

20Zapis przebiegu posiedzenia konisji, 28.06.2017, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=SKAG-47

21 M. Duda, Przez konta Amber Gold przeszły ponad 2 mld. Złotych. ABW sprawdza, gdzie są, 19 sierpnia 2012, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/przez-konta-amber-gold-przeszly-ponad-2-mld-zl-abw-sprawdza-gdzie-sa,271739.html

22 https://www.forbes.pl/wiadomosci/bank-bgz-amber-gold-mogla-prac-brudne-pieniadze/2jkkrbs

23Kakowska-Mehring W., Amber Gold. Brak konta to tylko wymówka?, 8 sierpnia 2012, https://biznes.trojmiasto.pl/Amber-Gold-Brak-konta-to-tylko-wymowka-n60811.html

24 "Ryzyko reputacji rozumiane jest jako ryzyko pogorszenia reputacji wśród klientów, kontrahentów, inwestorów, organów nadzoru i kontroli oraz opinii publicznej, na skutek decyzji biznesowych, zdarzeń operacyjnych, przypadków braku zgodności lub innych zdarzeń" - http://www.raportroczny2014.pkobp.pl/pl/finanse/noty-do-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego/cele-zasady-zarzadzania-ryzykiem/64

25https://www.knf.gov.pl/poprzednie_lata/komunikaty?articleId=52584&p_id=18