Obróbka skrawaniem CNC coraz częściej wypiera tradycyjne metody kształtowania materiałów. Sprawdź, jak wyglądają poszczególne kroki całego procesu.

 

Obróbka skrawaniem CNC krok po kroku

Poniżej opisujemy – w dużym skrócie – jak wygląda obróbka skrawaniem CNC.

 1. Na komputerze operator maszyny ustawia wszystkie parametry potrzebne do wykonania danej obróbki. Projektuje on komputerowy model przedmiotu, a następnie przetwarza go na język zrozumiały dla maszyny.

 2. Operator mocuje i ustawia narzędzia, przygotowuje maszynę oraz kontroluje pracę komputera. Czasem również – w trakcie operacji – wprowadza poprawki, jeżeli zaszły jakiekolwiek błędy.

 3. Następuje właściwa obróbka przedmiotu. Wszystko rozpoczyna się od wykonywania przezeń ruchu obrotowego na danym przyrządzie, który określa się mianem „ruchu głównego”.

 4. Narzędzie wykonuje ruch płaski, określany mianem „ruchu pomocniczego”.

 5. Warstwa tworzywa, która jest usuwana, zostaje następnie przekształcona w wiór.

Co więcej, technologia CNC pozwala także na tworzenie form wtryskowych, które wykorzystywane są do produkcji innych, bardziej rozbudowanych elementów. Maszyny umożliwiają również wiercenie otworów w danym materiale, gięcie blach czy też cięcie CNC. Warto zaznaczyć, że obróbka CNC wykorzystywana jest nie tylko do skrawania metali, ale także i tworzyw sztucznych.

 

Czynniki, które wpływają na obróbkę skrawaniem CNC

Należy zaznaczyć, że cały proces uzależniony jest od kilku czynników:

 1. tworzywa, które poddaje się obróbce – poszczególne rodzaje materiału charakteryzują się różnymi właściwościami, co z kolei wpływa na pracę maszyn,

 2. ilości elementów, które mają być wyprodukowane,

 3. wielkości poszczególnych elementów oraz stopnia ich skomplikowania – duże i płaskie powierzchnie obrabia się znacznie łatwiej niż małe przedmioty z dużą ilością zagłębień.

 

Obróbka skrawaniem CNC – jakie dokumenty są do niej potrzebne?

Zanim rozpocznie się cały proces obróbki skrawaniem CNC, klient musi dostarczyć odpowiednie informacje – dotyczą one przede wszystkim wymogów technicznych oraz wszystkich niezbędnych szczegółów związanych z danymi elementami. Czasem przygotowuje on dokumentację rysunkową, innym razem – zaawansowany model przestrzenny. Najważniejsze jest to, aby określić w projekcie dokładne cechy geometryczne przedmiotu. Najczęściej klienci dostarczają:

 1. dokumentację rysunkową w formatach pdf, jpg, dwg lub dxf,

 2. dokumentację trójwymiarową w formatach igs, step, itp.

Należy zaznaczyć, że im więcej szczegółów zostanie uwzględnionych w projekcie, tym sprawniejszy jest sam proces produkcji. Na podstawie dokumentacji specjaliści odpowiednio zaprogramowują maszyny do obróbki oraz – jeśli to konieczne – planują kolejne prace, a więc: toczenie, frezowanie czy też szlifowanie – dzięki nim można nadać elementom określony kształt. Ponadto, jeśli klient chce, może dostarczyć również własne materiały, które następnie będą obrabiane.

 

Podsumowanie

Obróbka skrawaniem CNC może wyglądać trochę inaczej w przypadku każdego projektu – pewne elementy tego procesu są jednak powtarzalne i pojawiają się praktycznie zawsze. Jeśli chcesz zlecić obróbkę skrawaniem CNC w firmie SABNER, pamiętaj, aby przygotowując zapytanie ofertowe, uwzględnić:

 1. tworzywo, z którego ma być wykonany dany przedmiot,

 2. wielkość zapotrzebowania,

 3. oczekiwany czas realizacji usługi,

 4. wymagania dotyczące zabezpieczeń i pakowania.