Pieniądze te miały być przekazane organizacjom pozarządowym w latach 2017-2019. Trafiły do stowarzyszeń i fundacji, które m.in. walczą o legalizację prostytucji czy upowszechniają chemseks - seks z użyciem narkotyków, które mają zwiększać doznania seksualne. Organizacje te zajmują się szeroko pojętym LGBT, m.in, zajmując się edukacją seksualną w szkołach.

Jednym z przykładów wspartych organizacji jest Fundacja Edukacji Społecznej , która miała otrzymać aż 3,7 miliona złotych. Jedną z jej inicjatyw był „Projekt Test” który na celu ma propagowanie szybkich testów HIV/AIDS i na kiłę. Akcji towarzyszy spot będący inscenizacją homoseksualnego seksu oralnego lekarza z pacjentem.