Premier poinformował: Polska będzie w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej, zgodnie ze swoimi celami.

Dodał też:Nasz głos jest słyszalny w UE, jesteśmy podmiotowym i skutecznym graczem w UE i po raz kolejnych waga naszych argumentów.

Jak podkreślił: "Cały proces dochodzenia do neutralności politycznej będzie wspomagany przez Fundusz Sprawiedliwej Transformacji wysokości 100 mld euro".