Wątpliwości wiążące się z programem zasadniczo nie odnoszą się do jej aspektu czysto medycznego.

„Dotychczas przeprowadzone badania wskazują na wysoką skuteczność szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - HPV. Na podstawie analizy istniejących danych ocenia się, że szczepienie może znacząco obniżyć zapadalność na choroby powodowane przez ten wirus. Należy jednak pamiętać, że każda procedura szczepienna powinna być poprzedzona dokładnym kwalifikacyjnym badaniem lekarskim oraz że pacjent ma prawo do wyrażenia świadomej zgody, na podstawie udzielonych mu wyczerpujących i zrozumiałych dla niego informacji. Spełnienie tych wymagań w warunkach nieobecności lekarza może być znacząco utrudnione" - stwierdza Filip Furman, Dyrektor Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris.

Jednocześnie, uzasadnione wątpliwości może budzić model przeciwdziałania tej chorobie, szczególnie w zakresie profilaktyki pierwotnej. 

„Zapoznając się z dokumentem, nie sposób nie zauważyć, iż zasadniczy komunikat płynący z programu sprowadza się do utożsamieniu szczepienia z przeciwdziałaniem nowotworowi podczas gdy szczepienie przeciwko HPV jest przede wszystkim szczepieniem przeciwko chorobie przenoszonej drogą płciową. Oznacza to, że jej źródłem jest zachowanie świadomie podejmowane przez jednostkę. Wydawałoby się zatem całkowicie naturalnym uwzględnienie w ramach profilaktyki pierwotnej dotyczącej zachowań seksualnych działań zachęcających do wstrzemięźliwości seksualnej jako najskuteczniejszego sposobu na wyeliminowanie ryzyka zakażenia. Tymczasem pozytywne przedstawianie decyzji o odłożeniu kontaktów seksualnych w ogóle nie znajduje się na mapie przewidywanych działań w zakresie profilaktyki pierwotnej HPV, czyli jednej z najczęstszych, jeśli nie najczęstszej, spośród chorób przenoszonych drogą płciową. Znajduje się na niej za to wyłącznie instruktaż dotyczący stosowania środków antykoncepcyjnych kierowany do dwunastoletnich dzieci, gdyż właśnie taka jest populacja docelowa programu” - zauważył adw. Rafał Dorosiński, Dyrektor Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ