W kościele pw. MB Częstochowskiej w Gliwicach 23 stycznia miał odbyć się "Wieczór z Ewangelią", który poprowadzić miał Marcin Zieliński. Na skutek działania kurii gliwickiej prelegenta jednak zmieniono. Kuria wydała oświadczenie w tej sprawie:

Mając na uwadze komunikat Kurii Diecezjalnej w Łowiczu z dnia 8 lutego 2019 roku oraz fakt, że niektóre wątki nauczania pana Marcina Zielińskiego budzą wątpliwości natury teologicznej, Biskup Gliwicki podjął decyzję o zmianie prelegenta w ramach spotkania zaplanowanego w Gliwicach w dniu 23 stycznia 2020 roku.

Ks. Sebastian Wiśniewski
Kanclerz Kurii

Zwolennicy Marcina Zielińskiego przypuścili oczywiście atak na kurię, zaczęli obrażać osoby, które zgłaszały swoje wątpliwości, podważać ich wiarygodność. Nieważne jednak kto formułował wątpliwości, ale jakie i fakt, że kuria uznała je za zasadne. Jest to kolejna diecezji odcinająca się od Marcina Zielińskiego po rodzinnej diecezji Zielińskiego - diecezji skierniewickiej, która zwróciła uwagę, że nie ma on misji nauczania.

Przypomnijmy, że wątpliwości dotyczące Marcina Zielińskiego to przede wszystkim głoszenie protestanckich nauk, popularyzacja gnostyckich doktryn III fali ruchu zielonoświątkowego, głoszenie fałszywej demonologii, teologii sukcesu, chwalenie się uzdrowieniami nie zweryfiowanymi przez Kościół, propagowanie technik "uzdrawiania", w których obecna jest manipulacja...