W sytuacji braku rąk do pracy, konieczności finansowania  wielu programów społecznych, skokowego wzrostu płacy minimalnej zagrażającemu w szczególności regionom biedniejszym  i grożącego nam spowolnienia gospodarczego OPZZ wpadł na pomysł aby “wydłużyć urlop do 35 dni oraz aby pracownicy pracujący dłużej niż osiem godzin dziennie otrzymali dodatkową przerwę 15-minutową” 

No cóż - jest to właściwie gotowa recepta  na to jak skokowo podwyższając koszty pracy zniszczyć miejsca pracy i dobić pracodawców (tak prywatnych jak i państwowych czy samorządowych)  i wysyłając wielu pracowników na bezrobocie budować od nowa w Polsce  realny socjalizm na przekór zdrowemu rozsądkowi. Prawie całej gospodarce Unii Europejskiej grozi stagnacja, a my zamiast ratować wzrost PKB naszego kraju  i nadal zmniejszać różnicę poziomu życia w stosunku  do rozwiniętych krajów  mamy więcej wypoczywać - zabrakło w tych propozycjach właściwie tylko jednego wniosku - aby na potrzeby utrzymania  administracji, programów socjalnych, świadczeń emerytalnych i służby zdrowia uruchomić jeden, nowy, automatyczny, wysokowydajny zakład - drukarnię nowych banknotów - tylko uwaga - proszę pamiętać o większych nominałach  banknotów aby nadążyć za inflacją…

 

Wciąż staram się być optymistą i wierzę, że ktoś jednak pójdzie po rozum do głowy i  zdecyduje się na:

  • zmianę przepisów w zakresie minimalnej stawki dla osób nie posiadających praktycznego doświadczenia pozwalającym na obniżenie  do poziomu 80% płacy minimalnej w umowie na okres próbny ( do 3 miesięcy)
  • wdrożenie rozsądnego mechanizmu określenia wysokości  płacy minimalnej - adekwatnego do zamożności i sytuacji na rynku pracy w poszczególnych województwach (czy nawet  powiatach)
  • wprowadzenie godzinowego rozliczania urlopu dla każdego pracownika (a nie tylko jak się proponuje dla osób starszych)
  • zaprzestanie naliczania urlopu od okresu niezdolności do pracy - brak jest jakichkolwiek racjonalnych przesłanek do nabywania prawa do urlopu za dni w których pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim
  • ograniczenia urlopu na żądanie do maksimum 2 dni w roku z obowiązkiem  wskazania powodów istotnych - innych niż powszechnie nadużywany kac...
  • zmiany przepisów w zakresie pracy w dodatkowym wymiarze czasu pracy - tak aby na wniosek pracownika mógł on pracować w dodatkowe dni ponad wymiar etatu otrzymując  wynagrodzenie w wysokości stawki podstawowej (nie zmieniając przepisów w zakresie podwyższonych stawek w przypadku nadgodzin/przekroczenia dobowego) co pozwoliłoby setkom tysięcy Polaków legalnie dorabiać w swoim zakładzie pracy zamiast szukać dodatkowego zatrudnienia w innych zakładach pracy

 

Życząc rządzącym rozsądnych decyzji,

Ryszard Skotniczny