W roku 2019 Krzysztof Karoń za książkę „Historia antykultury”, otrzymał prestiżową nagrodę Polsko-Amerykańskiej Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego.

Jak można przeczytać o książce na stronie historiasztuki.com.pl:

ANTYKULTURA to nurt ideologiczny, którego celem jest pozbawienie ludzi etosu pracy, tożsamości i więzi społecznych i cofnięcie ludzkości do poziomu przedkulturowej wspólnoty pierwotnej. Jej podstawę stanowi marksizm - ideologia sformułowana w XIX wieku przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, która w wyniku kolejnych rewizji przybrała współczesną formę teorii krytycznej i ideologii gender.

Historia antykultury to pierwsza próba uzupełnienia i uporządkowania podstawowej wiedzy o mechanizmach życia społecznego, historii kultury i historii antykulturowego marksizmu.

Książka ta daje podstawy wiedzy społecznej, tj. wiedzy o życiu społecznym, jaką powinien dysponować każdy człowiek osiągając wiek dojrzałości, otrzymując dowód osobisty i prawo wyborcze, czyli prawo do współdecydowania o zasadach życia społecznego. Bez tej bowiem wiedzy nie można świadomie podejmować wyborów, których skutki dotyczą całego społeczeństwa.

Z Krzysztofem Karoniem rozmawiałem między innymi o krytyce konstruktywnej jego książki, ale także o atakach na jego osobę i wręcz hejcie.

 

Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania wywiadu.

 

Mariusz Paszko