Gadomski zapowiedział: "Myślę, że w ciągu może tygodnia, dwóch, zaproponujemy taki model związany z noszeniem maseczek, być może wyłączający pewne regiony, powiaty, województwa z tego obowiązku w przestrzeni otwartej. Raczej nie mówimy o tym, żeby zrezygnować z tego obowiązku w przestrzeniach zamkniętych".

Jest to rozsądna deklaracja, ale zaskakująca. Do tej pory minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślał jedynie, że obowiązek noszenia maseczek będzie obowiązywał do czasu wynalezienia szczepionki - nawet dwa lata.