W marcu 2013 r. Moderna i AstraZeneca (koncern medyczny) podpisały pięcioletnią umowę na wyłączność w celu odkrycia, opracowania i komercjalizacji środków do leczenia chorób sercowo-naczyniowych, metabolicznych i nerek oraz wybranych typów raka. Umowa obejmowała płatność z góry w wysokości 240 mln dolarów na rzecz Moderny, która była „jedną z największych w historii początkowych płatności w ramach umowy licencyjnej przemysłu farmaceutycznego, która nie obejmuje leku testowanego już w badaniach klinicznych” . Według stanu na maj 2020 r. tylko jeden śodek przeszedł badania fazy 1, przeznaczony do leczenia niedokrwienia mięśnia sercowego. W 2014 r.,po wielu rozczarowujących badaniach, Moderna przeniosła się na szczepionki. 

W 2016 r. Moderna była przedmiotem dochodzenia opublikowanego przez Stat News. Firma przyciągnęła oszałamiającą ilość pieniędzy inwestorów, szczycąc się zupełnie nowym sposobem leczenia chorób poprzez manipulowanie ludzkimi komórkami w celu zwalczania chorób od wewnątrz.

Dziennikarze zwrócili uwagę, żę tajne zasady Moderny zabraniają publikowania jej pracownikom jakichkolwiek istotnych danych w celu udowodnienia swojej pracy, ani nie ujawniają informacji inwestorom.

Pojawiły się nawet głosy, że firma jest jednym wielkim przekrętem pomyślanym tylko jako śodek do pozyskiwania pieniędzy.