Gazeta Wyborcza twierdzi, że dotarła do ich autorów, którzy mówią: postawione przez nich Łukaszowi Szumowskiemu 3 zarzuty wypełniają znamiona przestępstwa opisanego w art. 165 Kodeksu karnego.

Art 165 mówi: "Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach (…) podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.