Prezes ZChR, dr Bogusław ROGALSKI, poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji, następnie doradca frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów ds. międzynarodowych. W Europarlamencie zasiadał w Komisji Spraw Zagranicznych, delegacji ds. współpracy Unii Europejskiej z krajami Andyjskiego Wspólnego Rynku, a także Komisji tymczasowej do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów. W 2004 roku rzecznik prasowy Ligi Polskich Rodzin (przed Krzysztofem Bosakiem).

Urszula KRUPA, dr n. med., nauczyciel akademicki, dziennikarka, posłanka na Sejm IV kadencji, deputowana do Parlamentu Europejskiego VI kadencji z Ligi Polskich Rodzin oraz VIII kadencji. Pracowała w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, brała również udział w delegacji do spraw stosunków z Afryką Południową.

Bogdan PĘK, poseł na Sejm II, III i IV kadencji (1993–2004), poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji (2004–2009), senator VIII kadencji (2011–2015). Rady Sejmiku Województwa Małopolskiego VI kadencji (2018-nadal). W latach 2003-2005 wiceprezes Ligi Polskich Rodzin. Sprawował funkcję przewodniczącego parlamentarnych komisji ds. prywatyzacji (1993–1994), ds. lustracji (1995–1997) oraz wiceprzewodniczącego Komisji Skarbu Państwa (1997–2001) i Komisji ds. Instytutu Pamięci Narodowej (1997–2001). W PE należał do frakcji Niepodległość i Demokracja, następnie przeszedł do Unii na rzecz Europy Narodów. Brał udział w pracach Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego, a także delegacji ds. współpracy Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową i delegacji ds. współpracy Unii Europejskiej z Białorusią. Był też zastępcą członka Komisji Spraw Konstytucyjnych.