W dwóch wystąpieniach reprezentantów Komitetu ukazano konieczność wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej, promującej ideologię gender oraz zapowiedziano obywatelski projekt, którego celem jest wyposażenie Prezydenta Polski i Rządu w uprawnienia do deratyfikacji szkodliwego dokumentu.

Chrześcijański Kongres Społeczny podkreślił niezbędność podjęcia międzynarodowej współpracy w celu zawarcia Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, prezentującej podstawowe funkcje rodziny i zapewniającej jej ochronę. Zaznaczono, że społeczeństwo odnowiło mandat Prezydenta Andrzeja Dudy, opowiadając się za tradycyjnym systemem wartości.

Karolina Pawłowska z Ordo Iuris wspomniała, że Konwencja Stambulska jest niezgodna z prawami człowieka, bo są w niej niebezpieczne sformułowania, których celem jest podważenie wartości rodziny i narzucenie ideologii gender. Oznajmiła, że celem Komitetu jest zaproponowanie pozytywnego dokumentu, który ukaże rodzinę jako najlepsze ze środowisk rozwoju człowieka i zagwarantuje jej wsparcie Państwa. Ujawniła, że większość Państw Europejskich albo nie podpisała Konwencji Stambulskiej, albo obecnie wycofuje się z tej decyzji. Jako przykład podała Węgry i Słowację, a także Bułgarię.

Poparcie dla Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej zadeklarowały także inne stowarzyszenia, w tym Roty Marszu Niepodległości.

Aleksandra Pietkiewicz