Zastanawiając się nad tym zjawiskiem, O. dr Infułat Ireneusz Skubiś, moderator ruchu Europa Christi zdecydował o zwołaniu IV Kongresu na temat:

Wartości chrześcijańskie podstawą ładu międzynarodowego.

Wartości cywilizacyjne dla Trójmorza – o powrót do normalności

Kongres odbył się w dniach 17-19 lipca 2020 roku, w pokamedulskim klasztorze w Wigrach. Rozpoczął się w Godzinie Męki Pańskiej, Koronką do Bożego Miłosierdzia, którą poprowadził ks. dr Jacek Nogowski, Prezes Fundacji Wigry. Po modlitwie i przywitaniu gości, głos zabrał O. dr Infułat Ireneusz Skubiś, z referatem: „Polska przedmurzem chrześcijaństwa”, który dookreślił: „o powrót do normalności”. Wspomniał myśl Prymasa Polski, Stefana Kardynała Wyszyńskiego: „Prezydentem Polski powinien zostać człowiek, który wie, co Polskę stanowi”, dodając, że przytoczył tę uwagę przed wyborami, zaznaczając iż w tej kwestii świadomy jest Prezydent Andrzej Duda. Następnie zacytował Prezydenta Polski, ze słowa wstępu do książki: „Wizerunek Polski w świecie” (wydanej przez BBN) – ukazując tym samym fundamentalną rolę korzeni chrześcijańskich Rzeczpospolitej Polskiej.

Następnie przeszedł do analizy sytuacji międzynarodowej, genezy Kongresu i sytuacji politycznej w naszym kraju – ukazując, jak ukryci scenarzyści poprzez manipulację posługującą się nowoczesnymi technologiami cyfrowymi – są w stanie zmienić obraz rzeczywistości w oczach społeczeństwa. Rozważając rewolucyjne zjawisko ścinania głów autorytetom, postawił pytanie:

Gdzie w Europie jest miejsce dla Pana Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła?

Przywołując słowa św. Jana Pawła II, O. dr Ireneusz Skubiś przypomniał, że „człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa” i wprowadził temat godności osoby jako ważny aspekt personalistyczno-prawnych referatów IV Kongresu. Zauważył, że Kościół istnieje wraz ze swoim prawodawstwem, które niestety jest naruszane przez część rządów w Europie i na świecie. Zapowiedział tematykę II części Kongresu:

Fundamenty dla Trójmorza

Poszukując nowej strategii obrony cywilizacji łacińskiej czyli chrześcijaństwa wschodniej i zachodniej kultury, O. dr Infułat Ireneusz Skubiś wyraził pragnienie odzyskania jedności w Kościele, podkreślając że Pan Jezus Chrystus Jest Jedynym Zbawicielem świata. Drążąc wątek soft power – czyli zdolności do wpływania na decyzje Narodów przez perswazję, stwierdził iż dobrze uformowane sumienie, właściwie oceniające – jest największą siłą jednostki i społeczeństwa. Dostrzegając, że ludzie Trójmorza mają pamięć socjalistycznego dziedzictwa, podkreślił wagę wiary i kultury w budowaniu rzeczywistej jedności, obok gospodarki i ekonomii. Zaznaczył, że jest to trudne, bo Europa znajduje się w kryzysie cywilizacyjnym, odrzuca Boga i Kościół, Prawo Boże – a skłania się ku filozofii neomarksistowskiej, liberalnej i konsumpcyjnej – co św. Jan Paweł II nazwał cywilizacją śmierci. Dlatego mówimy o sporze cywilizacyjnym, który trzeba rozstrzygnąć poprzez powrót do normalności.

Podsumowanie Kongresu

W ostatnim dniu IV Kongresu, O. dr Infułat Ireneusz Skubiś podsumował wszystkie prelekcje, rozpoczynając od wspomnienia. Opowiedział o tym, jak powstał ruch Europa Christi: 26. czerwca 2016 roku w Częstochowie, kiedy to po ośmiu kilkunastuminutowych wystąpieniach, zaproponował jego utworzenie, aby pomóc Europie. Zaznaczył, że nasz kontynent zbudowany jest na kulturze greckiej, prawie rzymskim i Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. W czasie pandemii, rozważając zagrożenie cywilizacji – uznał, że nazwę ruchu należy rozszerzyć.

Europa Christi – Mundus Christi

Świat jest małą planetą, Pan Jezus Chrystus Jest Jedynym Zbawicielem świata, nie tylko Europy. Cytując myśl św. Jana Pawła II: „Europa musi być wspólnotą ducha”, O. dr Infułat Ireneusz Skubiś zauważył, że ta prawda dotyczy całej Ziemi. Europa Zachodnia niedomaga, jeśli chodzi o kulturę, stąd spojrzenie na Europę Wschodnią. Świadomość chrześcijańskich korzeni cywilizacji życia potrzebna jest na całym świecie.

Chrześcijanie Europy, policzmy się!

„Europa nie jest barbarzyńska i dzika w swojej kulturze, ona w swojej głębi, w swoim ukrwieniu jest chrześcijańska” – tym wnioskiem prelegent zapowiedział swoje finałowe kazanie o przestrzeni Zmartwychwstania. „Trzeba, aby wizę do naszego świata otrzymał Pan Jezus Chrystus.” – zakończył.

Następnie uczestnicy otrzymali Krzyże, Różańce i egzemplarze Nowego Testamentu. Treść referatów będzie opublikowana, a organizatorzy już zaprosili na sesję 22 października br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz 29 listopada br. we Wrocławiu.

Kongres został nagrany i jego całość jest dostępna pod linkiem:

Aleksandra Pietkiewicz