Bóg zdecydował inaczej, jak stwierdził Ks. Prałat Tadeusz Sowa w kazaniu na Mszy Świętej za duszę zmarłego nagle Ks. Prałata Bronisława. Jeszcze 7 czerwca 2020 roku, w dniu planowanej beatyfikacji Prymasa Polski, Ks. Prałat Bronisław opowiadał o nim, prezentując swoją książkę o ostatnich dniach jego życia. Tymczasem, 14 lipca 2020 roku, w trakcie podróży do Włoch, jak informuje Archidiecezja Warszawska, odszedł do Pana i pozostawił ogromne dziedzictwo: świadectwo życia kapłańskiego, ślad wytrwałej pracy duszpasterskiej.

- Przyjaciel, Przewodnik, Powiernik tajemnic, wyczulony na ludzką biedę, potrzebę rozmowy, głębokiej więzi – odnajdywanej w relacji z Panem Jezusem Chrystusem, uczył nas miłości do Matki Najświętszej i każdego człowieka, nawet najmniejszego - wspominał ciepło Ks. Prałat Tadeusz Sowa, podkreślając zarówno osiągnięcia Ks. Prałata Bronisława: koronację Obrazu Matki Zbawiciela - jak i jego delikatność w pełnieniu duszpasterskiej posługi.

- Zapytaj Pana Boga, czego chce Pan Bóg? - powtarzał Ks. Prałat Bronisław swoim podopiecznym, odwodząc ich od egoizmu. Uczył ich prawdy o tym, że Bóg Jest Obecny w Swoim Słowie, Eucharystii, Liturgii, posłudze i drugim człowieku. Ucząc szacunku dla Liturgii, wdrażał także do miłości dla ziemskiej Ojczyzny.

Zastanawiając się, skąd taka mądrość, Ks. Prałat Tadeusz Sowa podkreślił wpływ duszpasterzy, z którymi Ks. Prałat Bronisław Piasecki pracował - stwierdzając, że najwięcej zawdzięczał Czcigodnemu Słudze Bożemu, Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu i jego świadectwu życia. Ci dwaj duchowni spotkali się na drodze do świętości.

Uroczystości pogrzebowe Ks. Prałata Bronisława Piaseckiego potrwają dwa dni, jak informuje Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Warszawie.

Czwartek, 23 lipca

17.30 – nieszpory żałobne i Różaniec
18.30 – parafialna Msza Święta w intencji o życie wieczne dla śp. Księdza Prałata

Piątek, 24 lipca

9.30 – jutrznia żałobna i Różaniec
11.00 – Msza Święta pogrzebowa
około 12.30 – odprowadzenie trumny z ciałem Zmarłego na Cmentarz Powązkowski i złożenie w grobach kapłańskich

Pani Joannie dziękuję za materiał do tej informacji.

Aleksandra Pietkiewicz