IX Marsz Powstania Warszawskiego zorganizowany został  przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości oraz Roty Marszu Niepodległości pod hasłem "Niemieckie zbrodnie nierozliczone"

Marsz wyruszył spod Ronda Dmowskiego po Godzinie W i okolicznościowych przemówieniach Roberta Bąkiewicza, Roberta Winnickiego i Pawła Jaworskiego.

Jak przekazał nadkom. Sylwester Marczak, w trakcie marszu wylegitymowanych zostało ponad 45 osób. Policjanci byli zmuszeni wynieść kilkanaście osób z miejsca zgromadzenia marszu na Placu Krasińskich. "W tym przypadku organizator zwracał się do nich z prośbą o opuszczenie danego terenu zgromadzenia, a następnie pomimo braku reakcji na tę prośbę, skorzystał ze swoich praw i zwrócił się z prośbą o podjęcie interwencji do policji" - powiedział Marczak.

W sumie zatrzymanych zostało 11 osób. Chodzi o 10 osób, które odmówiły podania swoich danych i o jedną osobę, która dopuściła się przestępstwa znieważenia funkcjonariusza.