W głębokiej tajemnicy przed prof. Polakiem Rektor UMK prof. Andrzej Sokala, na wniosek Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie prof. UMK dr hab. Arkadiusza Czwołka, podjął decyzję o zmianie nazwy Katedry i powołanie na jej szefa nowej osoby. Wszystko odbyło się bez wiedzy i konsultacji z samym kierownikiem Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Klimat absurdu pogłębia fakt, iż władze wydziałowe nawet nie odważyły się poinformować prof. Polaka o podjętej decyzji.

Sprawa zmian administracyjnych na UMK wygląda na intrygę akademicką, mającą na celu w białych rękawiczkach pozbawienie Profesora funkcji kierowniczej i powołanie na jego miejsce osoby odpowiadającej poglądami władzom uczelni. Prof. Polak słynie w środowisku akademickim z tego, że bierze w obronę piętnowanych naukowców i potrafi wyrazić dezaprobatę wobec swoich przełożonych. Wcześniej wykazał się obroną prof. Aleksandra Nalaskowskiego, prof. Tomasza Kozłowskiego, prof. Katarzyny Osińskiej czy prof. Andrzeja Zybertowicza. Nie kryje swojego sceptycyzmu i krytyki wobec ruchu LGBT, za co przed dwoma miesiącami musiał składać wyjaśnienia. Jako jeden z nielicznych w głosowaniach jawnych Senatu UMK wykazywał się sprzeciwem wobec planowanych zmian – również w kwestii reformy szkolnictwa wyższego – zawsze popartym konstruktywną krytyką. Dziś płaci za to wysoką cenę.

Stąd, stojąc po stronie zasad, prawdy i buntu wobec degrengolady na polskich uczelniach, wystosowaliśmy petycję do Rektora UMK i Dziekana WNOPiB z prośbą o odwołanie swojej decyzji w kwestii zmiany kierownika Katedry, w której wezwaliśmy również środowisko naukowców do godnego zachowania licującego z powagą ich zawodu.

 

Petycja w obronie prof. Wojciecha Polaka
https://roty.pl/kampanie/petycja-o-przywrocenie-prof-wojciecha-polaka/
 

W obronie prof. Wojciecha Polaka stanęła juz dr Marta Cywińska i Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz.