Zdaniem naukowców „pod koniec pierwszego kwartału bieżącego roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), wraz z mediami głównego nurtu i wieloma rządami, wywołała panikę w populacji zachodniej półkuli”. Naukowcy uważają, że „ta panika doprowadziła do przyjęcia katastrofalnych działań w zakresie zdrowia publicznego (głównie dystans społeczny, zamknięcie), naruszających wolność ludzi i demokratyczne instytucje Zachodu”.

 

Celem sztucznie wywołanej histerii przez media i polityków zapewne ma być zmuszenie miliardów ludzi do przyjęcia nieprzebadanej szczepionki. W opinii naukowców „nie ma wątpliwości, że obecnie szczepionki są często mieszane z substancjami szkodliwymi lub nieetycznymi”.

 

Zdaniem naukowców „nie ma wątpliwości, że śmiertelność Sars-CoV-2 nie usprawiedliwia blokad, ekstremalnych środków dystansowania społecznego i przymusowych szczepień”.

 

Na początku swojego eseju naukowiec i neurolog opisali "dziwne odrzucenie hydroksychlorochiny jako skutecznego leczenia, niewytłumaczalne odrzucenie profesjonalnej porady lekarskiej”, nałożenie aresztu domowego na wszystkich.

 

Zdaniem naukowców „blokady doprowadziły do nasilenia się problemów społecznych, takich jak nadmierne picie i nadużywanie narkotyków, a także zaniedbania osób cierpiących na inne choroby, takie jak rak”.

 

Wątpliwa jest też w opinii naukowców „skuteczność tak zwanego dystansowania społecznego i noszenia masek, podobnie jak potrzeba paniki. Pomysł, że nie mamy układu odpornościowego, który jest w stanie zwalczyć „nowego” koronawirusa, jest fałszywy”.

 

Według artykułu z LifeSiteNews „Casanova i Zabiega podkreślają, że blokada jest motywowana politycznie, a nie medycznie”. Naukowcy zwrócili „uwagę na rolę, jaką odegrała Komunistyczna Partia Chin, i powiązania Chin zarówno z dyrektorem Światowej Organizacji Zdrowia, jak i z dr Anthonym Fauci z grupy zadaniowej ds. Koronawirusa Białego Domu”. Naukowcy w swoim eseju twierdzą, że "koncepcja medycyny Hipokratesa została wypaczona przez neomarksizm, który również zagraża podstawowym wolnościom człowieka”.

 

Naukowcy w swoim eseju przypomnieli, że „w miesiącach lock down: uczeni nie byli w stanie opublikować badań nad koronawirusem, które stanowiły wyzwanie dla dyskusji [nad prawdziwością tez corona paniki], zniszczono małe i średnie przedsiębiorstwa, uznano za przestępstwo wolność zgromadzeń, zawieszono kult religijny, uchwalono przepisy antyrodzinne”.

 

W opinii naukowców wszystkie te szkodliwe działania rodzą podejrzenia, że ich celem nie jest ochrona zdrowia tylko wprowadzenie totalitarnego reżimu na wzór komunistyczny.

 

Jan Bodakowski