Badanych zapytano: "Czy władze ośrodka WUM, w którym doszło do zaszczepienia poza kolejnością aktorów, celebrytów i ludzi mediów, powinny podać się do dymisji?".

Aż 47 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco (28 proc. "zdecydowanie tak" i 19 proc. "raczej tak"), a 29 proc. przecząco (11 proc. "zdecydowanie nie", 18 proc. "raczej nie"). Wśród badanych 24 proc. osób wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1085 osób w dniach od 8 do 11 stycznia 2021 roku.