Fundacja nie tylko finansuje projekty, w których wiodącymi beneficjentami są korporacje rolnicze i farmaceutyczne. Kadra kierownicza fundacji wywodzi się w przeważającej części z korporacyjnej Ameryki, co sprawia, że wsparcie dla amerykańskich korporacji jest dla niej naturalne. Najbardziej znany jest bliski związek fundacji z chemicznym gigantem Monsanto. Fundacja, która wcześniej posiadała udziały w firmie, promuje kilka projektów, w których Monsanto jest beneficjentem, w szczególności wsparcie dla badań.


Fundacja współpracuje też z wieloma innymi międzynarodowymi korporacjami, zwłaszcza w obszarach rolnictwa – gdzie jest wielkim dystrybutorem chemikaliów i opatentowanych nasion – oraz w dziedzinie zdrowia – gdzie fundusze fundacji trafiają do projektów, w których Big Pharma jest jednym z beneficjentów. Na przykład fundacja współpracuje z gigantycznym amerykańskim handlowcem Cargill nad projektem o wartości 8 milionów dolarów, którego celem jest „rozwój łańcucha wartości soi” w Afryce Południowej. Projekt ma trwać cztery lata, rozpoczynając się w Mozambiku i Zambii, gdzie jest skierowany do 37 000 drobnych rolników, ale później zostanie powielony w innych regionach.


Cargill jest największym światowym graczem w produkcji soi i handlu nią, inwestującym w Ameryce Łacińskiej, gdzie monoprodukty soi zmodyfikowanej genetycznie wyparły ludność wiejską i spowodowały szkody w środowisku. Projekt finansowany przez fundację prawdopodobnie umożliwi firmie Cargill zdobycie niewykorzystanego dotąd afrykańskiego rynku soi i ostatecznie wprowadzenie soi GMO na kontynent. Rynkami końcowymi dla tej soi są firmy współpracujące z fast foodem KFC, którego ekspansja w Afryce jest wspierana w ramach projektu. Drobni rolnicy mogą skorzystać na projekcie, ale tylko uczestnicząc w łańcuchach zdominowanych przez dużych nabywców.


Fundacja wspiera również firmę Cargill i inne międzynarodowe koncerny, przekazując 34 miliony dolarów Światowej Fundacji Kakao (The World Cocoa Foundation) w ramach projektu mającego na celu „poprawę efektywności marketingu, wydajności produkcji i bezpieczeństwa dochodów” rolników uprawiających kakao w Afryce Zachodniej. Projekt zapewnia „dopasowane dotacje dla graczy branżowych, którzy skupią się na poprawie produktywności kakao”. Światowa Fundacja Kakao jest organizacją reprezentującą największe światowe firmy produkujące żywność i kakao, takie jak Nestle, Mondelez i Mars. Fundacja wspiera również projekty z udziałem innych koncernów chemicznych i nasiennych.

DuPont Pioneer jest głównym partnerem naukowym fundacji, finansowanym przez projekt African Biofortified Sorghum. Ma to na celu „opracowanie transgenicznego (tj. zmodyfikowanego genetycznie) sorgo, które zawiera zwiększone poziomy niezbędnych składników odżywczych, zwłaszcza lizyny, witaminy A, żelaza i cynku” .


Syngenta jest wspierana przez fundusze fundacji Innovative Vector Control Consortium której celem jest rozwój technologii przeciwmalarycznych. W ramach tego programu Syngenta kierowała zespołem opracowującym spray Actellic, który zwalcza komary odporne na środki owadobójcze.


Firma Bayer jest wspierana w ramach projektu Better Access to Safe and Effective Contraception, którego celem jest zwiększenie dostępu do antykoncepcji dla kobiet w krajach o niskich dochodach. Fundacja współpracuje również przy promocji „nowych podejść chemicznych” i „biologicznej ochrony upraw” firmy Bayer (tj. zachęcanie do sprzedaży produktów agrochemicznych i upraw GMO) na globalnym południu.


Projekty rodzą pytanie, dlaczego fundacja finansuje firmy ogromnymi środkami, które są już w ich dyspozycji i których sama siła jest często częścią problemu w rozwiązywaniu poważnych problemów globalnych. Podobnie fundacja wspiera szereg firm farmaceutycznych, z których niektóre obejmują globalne partnerstwa publiczno-prywatne. Fundacja przyznała na przykład GlaxoSmithKline dwa granty na szczepionkę przeciw eboli oraz przeciw gruźlicy.


Widać tu silny sojusz Gates i amerykańskich koncernów, których działalność mocno wspiera, chociaż są bardzo bogate i same, zamiast rozwiązywać problemy w krajach Trzeciego Świata, często je tworzą.

 

Nowa książka Christophera Klinsky’iego pt. „Szczepionka na koronawirusa – zagrożenie dla ludzkości?” do kupienia na stronie księgarni wydawnictwa 3dom:

 

https://3dom.pro/18248-christopher-klinsky-szczepionka-na-koronawirusa-zagrozenie-dla-ludzkosci.html