–  Zapraszam Was wszystkich,  tych, którzy zdają sobie sprawę z czasów, w których żyjemy. Chcemy razem ze wszystkimi Wojownikami Maryi, ich rodzinami zaprosić wszystkich Was, którzy chcą walczyć o błogosławieństwo dla Polski, chcą w sposób szczególny modlić się o to, aby Polska zwyciężyła w walce dobra ze złem – mówił ks. Dominik Chmielewski.

– Nie mam wątpliwości, że potrzebujemy dzisiaj zwielokrotnionych wysiłków, modlitwy i pokuty za nasz kraj. Pokuty, która nie będzie prowadziła do segregacji Polaków, ale pokuty, która będzie prowadziła do jedności polskich serc. Potrzebujemy wszyscy razem wielkiego szturmu modlitewnego – tak, jak Jakub, który walczył całą noc z Bogiem, prosząc o błogosławieństwo. Wywalczając to błogosławieństwo. My również chcemy w Licheniu (…) modlić się całą noc z 6 na 7 sierpnia – dodał.

Jak podkreślał kapłan, 6 sierpnia to Przemienienie Pańskie. 

Apelował, by Polacy zgromadzili się na modlitwie w Licheniu, "prosząc, żeby to błogosławieństwo wyzwoliło nas i poprowadziło nas do światła prawdy". – Wszystkim nam bardzo dzisiaj potrzebne jest światło prawdy. Odwaga i męstwo w wyznawaniu prawdy – ocenił.

– To jest może ostatni raz przed tymi wszystkimi trudnymi być może restrykcjami, obostrzeniami, które czekają nas na jesień – wskazał.

Prosił, aby Polacy zjechali się do Lichenia. – Abyśmy na modlitwie wołali o Boże błogosławieństwo dla naszego kraju – dodał.