Uczestnicy świątecznego przemarszu podążają sprzed gmachu Parlamentu, ulicami Wilna do Ostrej Bramy, gdzie w południe przy cudownym obrazie Matki Boskiej Ostrobramskiej zostanie odprawiona Msza św. z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Po Mszy św. w poszczególnych oddziałach ZPL odbędą się świąteczne majówki.

Organizatorem tej wspaniałej patriotycznej uroczystości tradycyjnie jest Związek Polaków na Litwie, którego prezesem jest europoseł Waldemar Tomaszewski.

Polacy na Litwie są fenomenem jedności i samoorganizacji. To największa tradycyjna, autochtoniczna mniejszość narodowa w tym kraju, licząca ok. 7 procent społeczeństwa, a na Wileńszczyźnie Polacy stanowią większość mieszkańców: w rejonie wileńskim ok. 60 procent, a w rejonie solecznickim aż 80 procent.

Dzięki jedności Polacy na Litwie mają realny wpływ na politykę swojego państwa, czego nie potrafiła dokonać żadna polska wspólnota w innym kraju. Są zjednoczeni wokół Związku Polaków na Litwie, którego politycznym ramieniem i reprezentacją jest Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin.

Nie ma drugiego takiego kraju, w którym Polacy byliby tak dobrze zorganizowani, mieli wpływ na bieżącą politykę kraju poprzez posłów w parlamencie Litwy, rządząc samodzielnie w dwóch rejonach, współrządząc w kilku innych, w tym w stolicy, Wilnie, i mając przedstawiciela w Parlamencie Europejskim. Takich sukcesów nie mają ani 10-milionowa Polonia w USA, ani też paromilionowa społeczność polska w Niemczech. Polacy na Wileńszczyźnie to godny przykład do naśladowania dla Polonii i Polaków za granicą.