J 14, 1-6

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie pozwólcie, aby wasze serca były wstrząśnięte. Wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań; gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Teraz idę tam, aby przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, to znowu powrócę i zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie Ja jestem. A znacie drogę tam, dokąd idę”. Na co rzekł Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”. Jezus mu odpowiedział: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie”.

W kierunku domu Ojca

Wszystko, co czynimy tu, na ziemi, jest tylko przygotowaniem do zamieszkania w domu Ojca. Jezus wskazuje nam jedyną właściwą drogę, którą mamy podążać, by osiągnąć ten cel. On jest naszą nadzieją, pokonał śmierć i otworzył nam drogę do życia wiecznego w domu Ojca. Jeśli uwierzymy Mu, to nadzieja i pokój wyprą z naszego serca trwogę, ból i lęk. Będziemy patrzeć na świat bez obaw, dążąc do wolności. Tylko z wiarą można iść za Jezusem, przyjąć Jego słowa i zobaczyć przed sobą życie wieczne. On jest drogą, prawdą i życiem.

Jezu, Ty jesteś dla mnie drogą, prawdą i życiem. Wiem, że nie zostawisz mnie samego.