Poziom znajomości języka angielskiego — czym jest?

Poziom znajomości każdego języka pozwala określić, w jakim stopniu go rozumiesz. Jednym z popularniejszych systemów służących do określania umiejętności językowych jest Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), czyli Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. CEFR to międzynarodowy standard, który pozwala ustalić poziom znajomości danego języka. Obejmuje sprawdzenie umiejętności takich jak: mówienie, słuchanie, czytanie oraz pisanie w języku obcym. 

CEFR możemy podzielić na następujące poziomy:

Początkujący:

  • A1 (Beginner)

  • A2 (Pre-Intermediate)

Średniozaawansowany:

  • B1 (Intermediate)

  • B2 (Upper-Intermediate)

Zaawansowany:

  • C1 (Advanced)

  • C2 (Proficiency)

Określenie poziomu języka jest przydatne w wielu sytuacjach. Pierwszą z nich może być chęć zapisania się na kurs językowy. Bez jego znajomości, prawdopodobnie nie uda Ci się dobrać zajęć dostosowanych do Twoich potrzeb. Kolejną — szukanie pracy i tworzenie CV, w którym należy podać poziom, w jakim posługujesz się danym językiem. Pamiętaj, aby wpisać informacje zgodne z prawdą, ponieważ może to zostać sprawdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

Jaką wiedzą oznaczają poszczególne poziomy? 

Poniższe zestawienie pomoże Ci samodzielnie określić poziom wybranego przez Ciebie języka. Oprócz niego możesz skorzystać z poziomujących testów online. Pamiętaj jednak, aby wybrać tylko i wyłącznie ćwiczenia przygotowane przez osobę biegle posługującą się w danym języku (najlepiej korepetytora, bądź nauczyciela). Dzięki temu będziesz mieć pewność, że wynik, jaki uzyskasz, będzie odpowiadał Twojemu faktycznemu poziomowi. Poniżej przedstawiamy również ilość godzin lekcyjnych w skali CEFR, którą musisz poświęcić na osiągnięcie danego poziomu.

A1 

Mając poziom A1, potrafisz przedstawić siebie oraz innych. Prowadzisz proste rozmowy i jesteś w stanie porozumieć się z rozmówcą, który mówi wolno i w razie pojawienia się jakichś trudności ze zrozumieniem danych słów, czy konstrukcji gramatycznych, służy Ci pomocą. Formułujesz pytania dotyczące m.in. osób, które znasz, czy miejsca, które zamieszkują. Rozumiesz oraz stosujesz proste wypowiedzi dotyczące życia codziennego. Znasz najpopularniejsze zwroty potoczne i posługujesz się około 1200 słowami. Jeśli wcześniej nie miałeś styczności z danym językiem, jego opanowanie zajmie Ci 70 godzin lekcyjnych. 

A2

Osiągając poziom A2, jesteś w stanie porozumieć się z innymi osobami w prostych sytuacjach komunikacyjnych. Tematy, o których dyskutujecie, są przez Ciebie znane. Potrafisz rozmawiać na tematy dotyczące spraw życia codziennego. Nie masz kłopotu z opisaniem swojego otoczenia oraz pochodzenia. Znasz minimum 1500 słów. Mając poziom A1, A2 osiągniesz w 150 godzin lekcyjnych. 

B1

Poziom B1 oznacza, że potrafisz nie tylko opisywać różnorodne zdarzenia, doświadczenia, marzenia, czy plany, ale również uzasadniać swoje stanowisko w danej sprawie, podając przy tym swoją opinię. Radzisz sobie w sytuacjach komunikacyjnych, które mogą wydarzyć się podczas podróży do danego regionu. Tworzysz proste, ale spójne wypowiedzi pisemne i ustne dotyczące tematów, które znasz. Rozumiesz kontekst standardowych wypowiedzi, które mogą odnosić się do spędzania czasu wolnego, pracy, czy szkoły. Poziom B1 obejmuje szeroki zakres struktur gramatycznych. Znasz ok. 2500 słów. Posiadając poziom A2, B1 uzyskasz w 300 godzin lekcyjnych. 

B2

Posługując się językiem na poziomie B2, rozumiesz kontekst wypowiedzi, które mogą dotyczyć konkretnych, abstrakcyjnych, bądź technicznych tematów. Tworzysz szczegółowe oraz przejrzyste wypowiedzi pisemne i ustne. Przedstawiasz swoje stanowisko w różnorodnych sprawach, podając zalety oraz wady poszczególnych rozwiązań. Znasz 3000 - 4000 słów. Mając poziom B1, B2 osiągniesz w 200 godzin lekcyjnych. 

C1

Mając poziom C1, formułujesz szczegółowe, dobrze zbudowane wypowiedzi pisemne, bądź ustne. Stosujesz przysłowia oraz wyrażenia idiomatyczne. Znasz kulturę danego regionu. Rozumiesz skomplikowane teksty i potrafisz podać zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie ich znaczenie. Wypowiadasz się spontaniczne oraz płynnie, szybko znajdując sformułowania pasujące do danej sytuacji. Swobodnie władasz językiem w kontaktach zawodowych, społecznych i towarzyskich. Znasz 4000 - 6000 słów. Posiadając poziom B2, C1 uzyskasz w 200 godzin lekcyjnych. 

C2

Poziom C2 oznacza, że rozumiesz praktycznie wszystkie wypowiedzi, zarówno te w mowie, jak i piśmie. Streszczasz informacje, które pochodzą z różnych źródeł. Potrafisz przywołać użyte w nich tezy oraz wyjaśnienia. Ponadto płynnie oraz precyzyjnie tworzysz złożone wypowiedzi. Brzmisz jak native speaker. Mając poziom C1, C2 osiągniesz w 200 godzin lekcyjnych. 

Nauka języka — na co zwrócić uwagę?

Ucząc się każdego języka, pamiętaj o planowaniu nauki. Możesz np. wyznaczyć sobie 1h dziennie na opanowanie materiału (30 minut poświęć na naukę słówek, a kolejne 30 minut na opanowanie gramatyki). Miej na uwadze to, że języka uczysz się głównie po to, aby móc się nim swobodnie komunikować i rozumieć wypowiedzi innych osób. Znając poziom swoich umiejętności językowych, wiesz, nad czym musisz jeszcze popracować. Pomocny może tutaj okazać się kurs, który nie dość, że pomoże Ci podnieść poziom danego języka, to jeszcze będzie stanowić dodatkową motywację. 

Artykuł powstał przy współpracy z międzynarodową platformą edukacyjną Preply.