Z kraju

Środowiska kresowe apelują o jedność

W związku z licznymi postulatami, aby stworzyć szeroki i jednolity front środowisk kresowych, wyrażony expressis verbis w apelu Stowarzyszenia Porozumienie Orła Białego ogłoszonym w lipcu 2014 roku na Zjeździe i Pielgrzymce Kresowian na Jasnej Górze, we wrześniu tegoż roku został utworzony w Warszawie Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich /PZOKiK/.

Jednym z podstawowym celów nowo powstałego Związku jest integracja środowisk kresowych oraz organizacji patriotycznych pielęgnujących dziedzictwo i pamięć o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Ma się ona dokonać właśnie teraz.

„Zmiany jakie dokonały się w 2015 roku na polskiej scenie politycznej dały nadzieję, że zostanie również zmieniona polityka Państwa w zakresie problematyki kresowej, w szerokim tego słowa znaczeniu; przede wszystkim- zmieni się dotychczasowa niezrozumiała tzw. poprawność polityczna wobec wschodnich sąsiadów” tłumaczą inicjatorzy porozumienia.

„W obliczu nieudolności polskiej polityki zagranicznej a także wewnętrznej wzrastają w naszym Państwie negatywne wpływy diaspory obcych nacji” dodają.

„Aby temu przeciwdziałać konieczne jest skuteczne wspólne działanie organizacji pozarządowych skupionych wokół jednego ogólnopolskiego koordynatora- organizacji działającej w zinstytucjonalizowanej formie prawnej” tłumaczą w specjalnie wydanym oświadczeniu.

Przedstawiciele PZOKiK podkreślają, że od chwili powstania skutecznie realizuje swoje zadania statutowe – m. in. – poprzez :

  • uczestniczenie w pracach zespołu parlamentarnego ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich byłej Rzeczypospolitej,

  • organizowanie sesji popularnonaukowych o tematyce kresowej,

  • przeciwdziałanie fałszowaniu historii i zwalczanie banderyzmu,

  • wysyłanie pism do najwyższych władz państwowych w sprawach dotyczących Kresowian.

„To jednak wobec dynamicznie rozwijającej się sytuacji w kraju i na Wschodzie jest

już nie wystarczające. Siła naszego oddziaływania staje się niestety zbyt mała” wyjaśniając konieczność zawiązania ściślejszej współpracy między środowiskami kresowymi.

„Środowiska Kresowian powinny – naszym zdaniem – aktywniej włączyć się w nurt zachodzących w Polsce przemian społeczno-politycznych i zyskiwać jak największe wpływy” przekonują.

„Wykorzystajmy doświadczenia innych, którzy łącząc swe środowiska osiągnęli

znaczącą pozycję negocjacyjną wobec władz i uzyskali to o co wcześniej zabiegali

nieskutecznie. Krótko mówiąc – ze słabym żadna władza liczyć się nie będzie” apelują, podkreślając, iż Kresowian rozproszonych po całej Polsce jest wiele milionów.

„Łączmy więc swe siły w walce o słuszne sprawy środowiska Kresowian” zwracają się do członków organizacji kresowych.

„Proponujemy Państwu zawarcie porozumienia o współpracy, które ma charakter cywilnoprawny i w żaden sposób nie ogranicza tożsamości lub suwerenności drugiej strony, nie wiąże się z jakimikolwiek obciążeniami. To propozycja do

zgodnego działania w sprawie, którą uważamy za ważną” zwracają się do wszystkich zainteresowanych.

„Idea tego porozumienia polega na tym, aby skupić jak największą liczbę podmiotów

i uzmysłowić wszystkim, zwłaszcza rządzącym oraz adwersarzom, naszą kresową jedność i determinację w dążeniu do spełnienia przez władze naszych postulatów, o których mówimy od dawna” dodają.

Więcej na temat inicjatywy można znaleźć na stronie: http://kresykedzierzynkozle.pl/patriotyczny-zwiazek-org-kresowych-i-kombatanckich/konferencje-petycje-korespondencja/#apel_1

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

164 komentarze

164 Komentarzy

  1. twcu.co.tt

    18 listopada 2017 at 05:56

    Keep on working, great job!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra