Z zagranicy

Zablokujmy wspólnie amerykańskie ustawy S 447 i HR 1226

„Obrona Polski jest dzisiaj naszym najświętszym i najważniejszym obowiązkiem.” – Karol Rozmarek legendarny prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Polonia Amerykańska jest zaskoczona głębokością rekonstrukcji rządu polskiego. Było to wydarzenie długo zapowiadane, komentowane przez analityków politycznych, sugerujących w jakim kierunku rekonstrukcja może zmierzać i co to może oznaczać, a mimo to, dla wielu zaangażowanych polonusów była zaskoczeniem i wywołuje sprzeczne komentarze i opinie, szczególnie odwołanie ze stanowisk Premier Beaty Szydło i ministra Antoniego Macierewicza. Polonii w Ameryce najbliższe, jak zawsze, są sprawy naszych rodzin tutaj i w Polsce. My tutaj w Kalifornii, Kansas czy Wisconsin, bardzo uważnie nadsłuchujemy głosu z Ojczyzny. Nie zapomnieliśmy i nigdy nie zapomnimy skąd nasz ród. Polonia musi się skupić na priorytetach a najważniejsze z nich to obrona polskich interesów i polskiej suwerenności.

POLSKIE REFORMY

Koniec roku 2017 zdawał przynosić ulgę. Sejm uchwalił a Prezydent podpisał ustawy o reformach sądownictwa. Tutaj w Stanach Zjednoczonych przestrzegamy prawa i respektujemy fakt, że każdy musi płacić podatki i nie wyobrażamy sobie, żeby skompromitowane osoby publiczne dalej pełniły swoje funkcje. (Gubernator stanu Illinois odsiaduje wyrok 14 lat bezwzględnego więzienia za korupcję). Cieszymy się bardzo, że takie ustawy wreszcie zostały uchwalone i życzylibyśmy sobie, żeby jak najszybciej zaczęły być realizowane. Polska musi stać się krajem, w którym prawo jest bezwzględnie przestrzegane. Dziękujemy Pani Premier Szydło za ujęcie się za najbiedniejszymi w Polsce oraz ministrowi Macierewiczowi za rozpoczęcie reform w MON. Serdecznie kibicujemy też innym reformom dobrej zmiany, takim jak reforma szkolnictwa, bo pewnie wszyscy by chcieli, żebyśmy mieli obywateli myślących, twórczych i wrażliwych. Stworzenie, a właściwie powrót, do sprawdzonych psychologicznie i społecznie systemów kształcenia, gdzie patriotyzm będzie znaczył umiłowanie Ojczyzny a nie co innego. Z zadowoleniem przyjmujemy powrót do tradycyjnych wartości i roli rodziny oraz zerwanie z polityką wstydu. To, na co położył nacisk w swoim expose Premier Mateusz Morawiecki – „romantyzm pomysłów, pozytywizm realizacji”, bardzo przypadło nam do serca. Miejmy nadzieję, że nowy rząd utrzyma ten kierunek i nie skręci za bardzo w lewo. Bardzo byśmy chcieli, żeby nowy rząd, dostrzegł konieczność tworzenia propolskiego lobbingu poprzez ściślejszą współpracę z Polonią.

ARTYKUŁ 7

Wszystko to, co podoba się większości Polakom, bardzo nie podoba się urzędnikom Unii Europejskiej. Mamy na myśli głośny art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Artykuł ten może pozbawić Polskę na jakiś czas prawa głosu i decyzje mogą być podjęte bez naszej zgody, a w późniejszym czasie mogą być zastosowane wobec Polski sankcje finansowe. Eksperci zapewniają, że sankcje przeciwko Polsce są praktycznie niemożliwe, to jednak chodzi o fundusze strukturalne i dotyka honoru i wizerunku wszystkich Polaków. Ci posłowie Europarlamentu, którzy zagłosowali za sankcjami dla Polski nie mieszczą się w żadnych normach honoru. Niestety, nie mamy dobrych wzorców polskiego patriotyzmu.

Po raz kolejny, Martin Schulz ośmielony takim poparciem „obrońców praworządności”, grozi Polsce zredukowaniem funduszy unijnych, bo Niemcy nie mogą wpłacać tyle do wspólnej kasy, bo zabraknie im na utrzymanie emigrantów, których prawie żadne państwo nie chce przyjąć, ale o łamanie unijnych standardów oskarża się tylko Polskę i Węgry. W niedalekiej przyszłości może być tak, jak w bajce Ignacego Krasickiego o lwie i zwierzętach, który zjadał słabszych pojedynczo i skłócał ich wzajemnie. Jest jeszcze czas, aby takiemu postępowaniu mądrze przeciwdziałać. Polska i Węgry już to oficjalnie robią, o czym świadczy ostatnia wizyta polskiego premiera na Węgrzech. Powinny dołączyć do nas inne państwa Europy środkowej, państwa bałtyckie i inne, niekoniecznie tylko z byłego obozu demokracji ludowej, bo jak lew pożre mniej lubiane zwierzęta, przyjdzie czas na pozostałe, ale do tego trzeba mieć wizję i sprawną dyplomację. Teraz rozpoczęła się ze strony polskiego rządu, akcja wyjaśniania, informowania Europy, że niczego złego nie robimy, nie niszczymy trójpodziału władzy, nie niszczymy demokracji i nie ma u nas dyktatury. Bardzo dobrze, że taka akcja ma nastąpić. Znacznie gorzej jest, gdy coś ważnego się dzieje, a nikt ani media, ani właściwe organy państwowe nie informują społeczeństwa o tym. Dlaczego…? Obawiamy się, że dyskusja po rekonstrukcji rządu, zupełnie zmarginalizuje lub zepchnie w niebyt bardzo ważne wydarzenie. A spóźniona reakcja dyplomacji, czynników państwowych i społecznych, może mieć nieodwracalne skutki.

Ustawa S 447 i HR 1226

Chcielibyśmy zaapelować do Państwa o natychmiastowe podjęcie działań na ostatnie posunięcia amerykańskiego Senatu. Mówimy mianowicie o ustawie S.447 (zatwierdzonej przez aklamację 12 grudnia 2017 roku przez Senat USA) i H.R.1226 (opiniowana obecnie przez Komisję Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów). 12 grudnia 2017 Senat Stanów Zjednoczonych zaaprobował Act S.447, znany jako Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017. Ustawa trafi do Izby Reprezentantów i po podpisaniu przez prezydenta, co wydaje się formalnością biorąc pod uwagę, że Republikanie posiadają większość w Kongresie, stanie się obowiązującym prawem. Ustawa dotyczy przyznania Departamentowi Stanu możliwości wspierania organizacji międzynarodowych zajmujących się odzyskiwaniem żydowskich majątków pozostawionym bezdziedzicznie przez ofiary Holokaustu. Szczególnie dla Polski niebezpieczny jest punkt trzeci tej ustawy, gdyż stanowi on, że dochody z tych majątków mają być użyte na wspomaganie ocalałych z holokaustu, na edukację o holokauście i na inne cele. Jaka jest liczba ocalałych nie wiadomo, ale będzie ona rosła, bo formuła określająca, kto ocalał, a kto nie ocalał jest mało precyzyjna, za to dosyć pojemna. Wygląda na to, że wszyscy żyjący Żydzi to ocaleni i dalej przeżywający traumę i trzeba będzie ich wspierać. Realizacja postulatu pomocy Departamentu Stanu dla organizacji żydowskich miałaby się odbywać poprzez „…wnoszenie pozwów o odzyskanie byłych własności nieruchomości ofiar Holocaustu przez ich spadkobierców, poprzez restytucję lub kompensatę,”, przy czym „proces restytucji lub kompensaty winien być szybki i efektywny, przejrzysty, jasny, dostępny oraz nieobciążający kosztami pozywającego”. (czyli na koszt polskiego podatnika). Chodzi o kwotę 65 miliardów dolarów amerykańskich, których żąda od Polski społeczność żydowska. To jest nasze być albo nie być. Chcielibyśmy się z Państwem podzielić naszymi wątpliwościami wobec tej ustawy. Uważamy przede wszystkim, że jest ona niesprawiedliwa i niekonstytucyjna. To nie my Polacy wymordowaliśmy Żydów, to nie my wywołaliśmy wojnę. Sami byliśmy jej ofiarami. Dlaczego ta ustawa mówi tylko o Żydach, a dyskryminuje inne narody, w tym Romów oraz inne grupy religijne jak Świadków Jehowych oraz mniejszości seksualne, inwalidów, ludzi upośledzonych i innych. Mamy także 5 ważnych problemów, które również Państwu przedstawiamy.

1.A co z innymi ofiarami II wojny światowej?
Powszechnie wiadomo, że zebrała ona najobfitsze żniwo życia ludzkiego w historii świata. W ciągu 6 lat wojny zginęło ponad 60 milionów ludzi, co stanowiło około 3% całkowitej liczby ludności na świecie (ok. 2,3 miliarda).

2. Polska już zapłaciła ofiarom Holocaustu w latach 60-tych.
Minister Radosław Sikorski (rząd PO-PSL) przypomniał kilka lat temu umowę odszkodowawczą (indemnizacyjną) zawartą w 1960 r. przez Polskę i USA. Na jej mocy Polska przekazała 40 mln dol. na „całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych, zarówno osób fizycznych, jak prawnych, do Rządu Polskiego” z tytułu wszelkich decyzji o przejęciu mienia. Ta suma miała zostać rozdzielona „wedle uznania Rządu Stanów Zjednoczonych”. Dalej umowa stwierdza: „Po wejściu w życie tego układu Rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie przedstawiał Rządowi Polskiemu ani nie będzie popierał roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych do Rządu Polskiego”. Warto tu zauważyć, że strona amerykańska cały czas bardzo dokładnie przestrzegała litery tego układu. W umowie czytamy też: „Gdyby roszczenia takie zostały bezpośrednio przedłożone przez Obywateli Stanów Zjednoczonych Rządowi Polskiemu, Rząd Polski przekaże je Rządowi Stanów Zjednoczonych”.

3. Mienie komunalne i religijne zostało również zwrócone.
Organizacje żydowskie już od połowy lat 90. nawoływały Polskę do uchwalenia przepisów reprywatyzacyjnych. Początkowo domagały się jednak przede wszystkim zwrotu majątków gmin żydowskich. W 1997 r. Sejm uchwalił ustawę o zwrocie mienia komunalnego, dzięki której polskie społeczności żydowskie odzyskały wiele obiektów publicznych. Zwrot nastąpił w bardzo szerokim zakresie, a formalności zostały maksymalnie zredukowane. Ten sam minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski stwierdził, że Polska szczodrze zwróciła mienie komunalne gminom żydowskim.

4. Restytucja żydowskiego mienia bezspadkowego jest niezgodna z prawem międzynarodowym.
Z prawnego punktu widzenia polskiego prawa roszczenia żydowskie do mienia bez spadkowego nie mają racji bytu. Z jednej strony mamy przepisy polskiego kodeksu cywilnego, czyli art. 935, który jasno i wyraźnie mówi, że mienie polskich obywateli, którzy nie zostawili spadkobierców, przechodzi na własność państwa polskiego. To nie jest jakiś ewenement w prawodawstwie. To jest norma w całym cywilizowanym świecie. Czy Polacy (organizacje lub skarb państwa polskiego) mają prawo do ubiegania się o mienie bez spadkowe rodaków będących obywatelami Stanów Zjednoczonych? Oczywiście, że takiego prawa nie mają i nikt przy zdrowych zmysłach nie robi z tego powodu awantury. Tak powinno być, ale mamy wątpliwości, czy nie będą stosowane międzynarodowe naciski, podobnie jak na Szwajcarię, która się pod nimi ugięła i zwróciła martwe konta społeczności żydowskiej.

5. Domaganie się wielokrotnych odszkodowań za te sama szkodę jest niezgodne z prawem i sprawiedliwością społeczną.
Wszystkie żydowskie ofiary Holocaustu polskiego pochodzenia mają prawo do pobierania comiesięcznej renty i bardzo dużo osób taką rentę od polskiego państwa pobiera również poza granicami Polski. Jednakże od 1951 roku Niemcy wypłaciły 100 miliardów dolarów amerykańskich dla żydowskich osób prywatnych oraz żydowskich organizacji. Niemieckie rekompensaty pokrywały mienie utracone przez osoby pochodzenia żydowskiego w granicach III Rzeszy Niemieckiej- to znaczy również w granicach terenów polskich okupowanych przez III Rzeszę.

Jeżeli połączymy fakty dotyczące Ustawy 447 Senatu USA i artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej, to oznacza, że rok 2018, w którym mamy świętować 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości może wcale nie być rokiem radosnym. Bez sprawnej dyplomacji, bez anglojęzycznych mediów, bez sprawnej bazy eksperckiej i propolskiego lobby jesteśmy bezbronni- pozostało nam tylko moralne prawo i wewnętrzne przekonanie o słuszności naszych racji. Polonia, szczególnie ta amerykańska jest bardzo zaniepokojona tymi faktami i tym, że panuje nad tym jakaś dziwna zmowa milczenia.

Apelujemy do wszystkich Państwa, dla których Ojczyzna to nie tylko pusty slogan!!! Polonia amerykańska wraz z innymi ośrodkami polonijnymi na świecie, przygotowuje działania, które mają zapobiec wspomnianym zagrożeniom. Będziemy prowadzili akcję informacyjną w internecie, prasie polonijnej na świecie i prasie polskiej. Polacy, śledźmy tę akcję, bądźmy czujni i tak jak to bywało w naszej polonijnej historii, tak jak 100 lat temu tworzyliśmy Polskę na nowo, tak teraz brońmy naszej Ojczyzny, naszych rodzin, naszej tożsamości narodowej, naszego bytu.

Katarzyna Murawska, Fundacja Pax Polonica Wisconsin, murakate1@yahoo.com
Waldemar Biniecki, Fundacja Pax Polonica, Kansas, biniecki@gmail.com

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

33 komentarze

33 Komentarzy

 1. Robert B.

  11 stycznia 2018 at 10:38

  „Chodzi o kwotę 65 miliardów dolarów amerykańskich, których żąda od Polski społeczność żydowska. To jest nasze być albo nie być.”

  A rząd POLSKI milczy w tej sprawie jak zaklęty. Waszczykowski nie odpowiedział na dwie interpelacje w tej sprawie posła Winnickiego. Tak się boją tego żydostwa. Jedyne, co potrafią, to padać przez nimi na płask i licytować się w swoim filosemityzmie.

  • Adam

   11 stycznia 2018 at 13:19

   W związku z powyższym należy spytać czy to jest Polski (Chanukowy) rząd ? ,,A rząd POLSKI milczy w tej….”

  • z USA

   11 stycznia 2018 at 14:45

   Proszę podać źródło/adres (link) do dokumentów, gdzie jest wyraźnie napisane, że społeczność żydowska żąda od Polski 65 mld USD. I kto się w tych dokumentach podpisał. Konkretnie, bez teorii spiskowych, dobrze ? Dziękuję.

   • Robert B.

    11 stycznia 2018 at 16:02

    Do @z USA:

    To, że dla ciebie jedynym źródłem wiedzy są media „niezależne” albo „niepokorne”, w których o tym nigdy nie mówią, mnie gówno obchodzi. Znam takich, co jak są informowani o czymś nowym, to pierwszą reakcją na coś takiego jest „Nie, nie wiem, nie słyszałem o tym”. Tak jak by ich słyszenie o czymś dopiero powodowało istnienie jakichś rzeczy. Dopiero od tej pory, jak usłyszą w telewizji, to dla takich jakaś sprawa istnieje. Sprawa żydowskich żądań, wymuszenia rozbójniczego na Polsce jest znana przynajmniej od 1996 roku, od wystąpienia Izraela Singera. Potem przystąpił do tego złodziejskiego planu bezcenny Izrael powołując zespół HEART.

    • Tomek

     12 stycznia 2018 at 16:02

     Robert, „z USA” zapytał cię konkretnie o źródło, gdzie oficjalnie pada kwota 65 miliardów, więc nie pier….l tutaj na około o czym innym, tylko konkretnie odpowiedz, albo przyznaj się, że nie wiesz.

     • goj

      17 stycznia 2018 at 12:46

      Na tę kwotę powołuje się choćby Weiss. Owszem, nie ma nigdzie na papierku dostępnym w oficjalnym obiegu takiej kwoty i pieczątki, ale choćby miał być to 1 grosik, to jest o 1 grosik za dużo i jest ten 1 grosik niesprawiedliwy i bezprawny.

     • Realista

      25 kwietnia 2018 at 09:18

      Teraz jest juz 300 mld USD bo USA chce abysmy placili zydom za mienie bezspadkowe. Jest wile zrodel.Czytalem na money.pl

   • m

    11 stycznia 2018 at 19:50

    Sugerujesz, że chodzi o większą kwotę? Wiesz coś? Mnie też te 65 mld wydawało się zbyt skromne jak na żądających.

   • goj

    17 stycznia 2018 at 12:43

    „Proszę podać” sam sobie znajdź żydku, Polacy nie muszą ci usługiwać.

  • Tomek

   11 stycznia 2018 at 14:59

   Robert,

   jak nie wiesz, to nie pier….l.

   Odpowiedź na interpelację Winnickiego już dawno wpłynęła. Poszukaj sobie na stronach sejmowych.

  • spider

   13 stycznia 2018 at 08:20

   Proszę Państwa, będzie tak: zydki oczywiście ustawę wdraża w życie, inne zydki ją zatwierdza a pozostali będą klaskac jak to w Polsce jest cudownie i w ogóle. Jedyne pocieszenie to , że każdy….. Powtórze: każdy , nawet żyd kiedyś umrze. Ja też!

  • Edwin Wąsowski

   16 stycznia 2018 at 16:31

   Co chcesz?od rządu który daje 100 dużych baniek na remont cmentarza żydowskiego w Warszawie i pali lampę hanukową w sejmie. Liczyłes że będzie inaczej?

 2. Robert B.

  11 stycznia 2018 at 10:47

  „Restytucja żydowskiego mienia bezspadkowego jest niezgodna z prawem międzynarodowym.
  Z prawnego punktu widzenia polskiego prawa roszczenia żydowskie do mienia bez spadkowego nie mają racji bytu. Z jednej strony mamy przepisy polskiego kodeksu cywilnego, czyli art. 935, który jasno i wyraźnie mówi, że mienie polskich obywateli, którzy nie zostawili spadkobierców, przechodzi na własność państwa polskiego. To nie jest jakiś ewenement w prawodawstwie. To jest norma w całym cywilizowanym świecie. Czy Polacy (organizacje lub skarb państwa polskiego) mają prawo do ubiegania się o mienie bez spadkowe rodaków będących obywatelami Stanów Zjednoczonych?”

  Ale to jest żydostwo, inna cywilizacja, inna mentalność. Jeżeli płaszczycie się przed nimi, licytujecie się, kto sobie bardziej ofiarnie za nich dawał wypruwać flaki, to czego oczekujecie, że jaki będzie efekt finalny tych wszystkich hołdów? Taki. Wyciągną swoje łapska po kasę. A jak ją dostaną, to będą mogli żyć tak, jak mi to ich religia nakazuje:

  „Goje rodzą się tylko po to, by nam służyć. Bez tego nie mieliby po co istnieć na tym świecie. Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie. Tak jak każda osoba goje muszą oczywiście umrzeć, ale Bóg daje im długowieczność. Dlaczego? Wyobraźcie sobie, że zdechł wam osioł. Stracilibyście w ten sposób pieniądze. To jest taki sam sługa. Właśnie dlatego goj otrzymuje długie życie. By dobrze pracować dla Żyda.” [rabin Josef Owadia]

 3. hansi

  11 stycznia 2018 at 11:16

  Ładnie.
  Ale JAK ?!..
  JAK mamy te amerykańskie ustawy zablokować niby ?…
  Przy czym – one I BEZ blokowania – są BEZPRAWNE, nawet w świetle ich własnego prawa amerykańskiego ?..
  Co dla żyda nie jest bynajmniej żadną przeszkodą, bo żyd skrapia ciepłym moczem WSZELKIE prawa międzynarodowe, a nawet i WŁASNE, izraelskie ?..Możemy zrobić coś jedynie U NAS..Po prostu jadąc setkami tysięcy do Warszawy i POWYWIESZAĆ ten haniebny, izraelski de facto „rząd”.]Czego oczywiście NIE zrobimy, bo nas daawno już wykastrowano,a śmiejemy się z Francuzów, których jednak STAĆ na wyjście na ulice setkami tysięcy i wojny na serio z psami rządowymi. Albo z Greków, czy Włochów…
  Należy zrobić im tam MAJDAN. Ale jednocześnie też i KIEJKUTOM i SCHETYNOM wszelkim, którzy zechcą się podłączyć, a Niemcy – przysłać Donalda, do zastąpienia Kaczora, wraz z jego kotem.TYLKO KRWIĄ można to odwrócić..I żyd o tym doskonale wie..DLATEGO mamy na karku US-Army, uzbrojoną przez Kramka Banderownię na rozkazy Niemców, 9 już uzbrojonych „służb”, oraz dziesiątki tysięcy agentów MOSSAD-u w Polsce…INACZEJ, niż KRWIĄ – tego już się NIE DA załatwić..A NA PEWNO NIE – metodami „demokratycznymi”, bo parchy, typu Schudrich, czy Daniels, tylko się uśmiechają z pogardą.. I popatrzcie na bezczelny i ironiczny uśmieszek Dudy…

  Jestem przekonany, że nie upłynie dużo czasu, gdy zobaczymy znowu przed kamerami Donalda Tuska. Z nowymi obietnicami.. A miliony głupich, polskich Gojów – znowu uwierzą…
  Shalom !…

 4. Soroka

  11 stycznia 2018 at 11:21

  Ja bym tam sprzągł dwie sprawy. Powiedziałbym Żydkom że dostaną swoje 65 mld, ale kiedy pomogą nam zmusić Niemców do zapłaty Polsce należnych reparacji wojennych.

  • Robert B.

   11 stycznia 2018 at 11:58

   No właśnie. Jesteś durniem. Niemcy nam nic nie dadzą, a żydostwo uzyska uznanie swoich roszczeń. Oni tylko na to czekają.

 5. Emigrant

  11 stycznia 2018 at 12:46

  Znaczy ze nalezy do roszczeń o odszkodowania wojenne od Niemców dodać te 65 miliardów więcej ,myśle tez to sprawa tez kacapow ktorzy nas zniewalali i okradali z wszystkiego przez 70 lat zaboru,co do Polski to widac ze po 2 latach dobrej zmiany odsunięto najlepszych ministrów zastępując ich miernota polityczna,kto to jest wogole ten nowy premier Morawiecki?,wiemy tylko o nim ze pracował w największym banku lichwiarskimi i według słów jego papy niesprawiedliwie zarobił za dużo za nic ???,nie wiemy tez kim jest obecny prezydent Duda?,po owocach widzimy ze po okresie uśpienia został wybudzony przy walce o wolne i demokratyczne sady kiedy to poparł stara sitwe komunistycznych hien samych sędziami?,co do Chicago to stamtąd wywodzi sie cała patologia lewacką to ci bandyci stworzyli islamistę barska Obamę czy złodziejska rodzine clintonow ktorzy zaszkodzili nie tylko Ameryce ale całemu prawicowemu światu skala ich patologi porównywalna jest tylko z demokracja po kacapski,to ze gubernator Blagojewicz siedzi za domniemana korupcję ,to tez ci sami ludzie zniszczyli kongresmena polskiego pochodzenia Rostenkowskiego tez za korupcję na znaczkach ???,wszystkich Polaków niszczyło dwóch bandytów w tym mieście ktorzy odpowiadają za tysiące przekrętów i miliardowe oszustwa chodzi o patologiczna rodzine byłego majora Daley i jego brata zawsze blisko związanego z prezydentem lub kandydatem na prezydenta z ramienia partii tzw demokratów czytaj V kolumny putina i NKWD ,i do dzisiaj obaj sa bezkarni choć to najwięksi przestępcy w calm USA ,dlatego zwalczaniu wogole partie demokratów z ilinois bo to sama patologia od putina !!!

 6. antyPOPiS

  11 stycznia 2018 at 13:53

  Niemcy zydownie dawno splacili, to „nasze” zydopacholy nie pilnuja interesu Panstwa, nie penalizujac zydowskiego geszefciarstwa. Inna sprawa ze, Pi$raelicki wasalizm wobec USraela przebil sluzalstwo komuchow wobec moskwy..

 7. Mirek

  11 stycznia 2018 at 14:06

  Polacy mieszkający w USA powinni z dużą dozą ostrożności traktować działania pracowników instytucji polskiego rządu . Czaputowicz ,stary ubek i geremkowiec ,prawdopodobnie został powołany do storpedowania działań Polonii amerykańskiej

  • Tomek

   11 stycznia 2018 at 15:06

   Jaki ubek? To działacz opozycji z lat 80-tych.

   • Robert B.

    11 stycznia 2018 at 15:54

    Do: @Thomekh:

    Widzę, że i to se wiesz, i to co powyżej, też se wiesz, merytoryczny hasbarowcu…

    • Tomek

     12 stycznia 2018 at 20:50

     Tłumacz ćwokowi, że nie ma w języku polskim takiego słowa jak „hasbarowiec”, to się ćwok uweźmie i na siłę język polski będzie kaleczył:)

     Robert – jakbyś starał się poznać rzeczywistość ze źródeł nieco innych niż strony dla idiotów, gdzie piszą o „hasbarowcach”, to też byś „se wiedział” i byłbyś w stanie bardziej elokwentnie się w dyskusji wypowiadać, a nie tylko pier….ć trzy po trzy na tę samą nutę bez sensu i bez oparcia w rzeczywistości.

   • m

    11 stycznia 2018 at 19:52

    To prawie jak Michnik, Kuroń, Mazowiecki, Geremek …

    • Tomek

     12 stycznia 2018 at 20:52

     Zgadza się. I podobnie jak wielu innych, którzy akurat poszli inną drogą, niż ta czwórka wymieniona przez Ciebie. Co nie zmienia faktu, że UBekiem nie był, stąd moje sprostowanie.

   • moherowy beret

    17 stycznia 2018 at 21:20

    Tomek,ocknij się.U starego Żyda Geremka niby miał być pod skrzydłami patriota-działacz z lat 80-ch?W MSZ nie było i dalej nie ma Polaków.

 8. Marcin

  12 stycznia 2018 at 10:03

  Współpraca z Polonią … Napisałem do Polonii Amerykańskiej w imieniu naszej Fundacji zajmującej się odtwarzaniem tożsamości polskiej kilkaset maili z prośbą o współpracę. Otrzymałem 5 (słownie 5 odpowiedzi), reszta organizacji nawet nie raczyła odpisać „mamy Was w nosie” – po prostu totalna obojętność. Owe 5 organizacji napisało np. „niestety nie mamy żadnych możliwości współpracy, brakuje nam na plastikowe kubeczki” (to autentyczny cytat z jednego maila). My wcale nie oczekiwaliśmy wsparcia finansowego, wręcz przeciwnie, chcemy dzielić się dostępnymi za darmo informacjami o przodkach, organizować wystawy, kursy genealogiczne, spotkania pokazując prawdziwe życie w dawnej Polsce a także ułatwiać turystykę sentymentalną. Szukaliśmy też informacji o przodkach którzy emigrowali, powstańcach itp.. Jesteśmy Fundacją bezpartyjną lecz opartą na tradycjach Chrześcijaństwa i patriotyzmu.
  Tak więc gdy słyszę narzekania, że rząd nie chce współpracować z Polonią to mam dużą dozę rezerwy do tego.

  • michu

   13 stycznia 2018 at 09:49

   Polonia też była i jest inwigilowana przez naszych wrogów. Nie zniechęcać się tylko omijać plewy i chwasty polskojęzyczne i działać. Na tym dziś polega walka.

 9. Soplica

  12 stycznia 2018 at 17:14

  @Marcin – spotkałeś się z „ciepłem” Polonii po skutecznym „schłodzeniu” polskiej dyplomacji w latach 2007- 2015. Ilość „ciepła” otrzymane w tych latach ze strony Macierzy skutecznie zraziła wiele ośrodków do „ciepłych” kontaktów. Trzeba czasu aby zmienić „temperaturę” kontaktów 🙂

 10. michu

  12 stycznia 2018 at 20:27

  Analizy prawne itp nie mają żadnego znaczenia. To tak jakby w 1940 r. pisać do Ligi Narodów, że Niemcy i Sowieci nie respektują polskiego prawa. Nie ma znaczenia kto co podpisał itp. Eskimosi chcą 65 mld, jak tow. Adolf Gdańska a tow. Stalin Lwowa. A czy to napiszą powiedzą itd. to sprawa drugorzędna.
  Mam nadzieję, że komentarz nie zostanie usunięty.

 11. dominik

  16 stycznia 2018 at 23:25

  Nie to nie jest do przyjęcia to kpina z polski Polaków i dyplomacji polskiej z nas obywateli polskich ja nie jestem takim naiwniakiem ja wiem kto rozpoczl ll wojnę światową i kto jest odpowiedzialny za tą wojnę to nie my Polacy mordowaliśmy inne narody to nas mordowano okradano i niszczono i zniszczono to my jesteśmy jako naród najbardziej pokrzywdzony my nic innym nie jesteśmy winni a tym bardziej oszustom w Ameryce

 12. Zbyszek

  18 stycznia 2018 at 11:31

  Prośba do adminów portalu – dodajcie proszę możliwość dzielenia się wiadomościami na jakimś normalnym serwisie, np. Wykop, a nie lewicowe Twitter czy FB, itp. Na pierwszym nie mam konta i nie zamierzam a na drugim niedawno usunąłem. Z góry dzięki.

 13. Dariusz

  21 marca 2018 at 12:17

  Sukces amerykańskiej Polonii przeciwko żydowskim oszustwom – Jan Zbigniew hrabia Potocki

  https://youtu.be/aYiq00PvbeQ

  Czy to koniec problemu???

 14. max

  1 maja 2018 at 11:47

  Nie ma polskiego rządu!!! To jest chazarski żydowski rząd pełny agentur sprzedają i niszczą Polskę na naszych oczach a stany złajdaczone to najgorsze co moglo nas spotkać. Plan polinu istnieje i jest skrzętnie realizowany!

Skomentuj

Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra