Kościół

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Dni od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzone są jako Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Do praktyki Tygodnia Modlitw zachęca Dekret o ekumenizmie. Tematem tegorocznego Tygodnia są słowa „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa” (por. 1 Kor 15, 51-58).

Dekret o ekumenizmie wydał Sobór Watykański II w 1964 roku. W dokumencie podkreślono, że sercem ruchu ekumenicznego jest modlitwa. W nim także odnajdujemy zachętę do praktyki Tygodnia Modlitw. Dwa lata później, w 1966 r., Komisja "Wiara i Porządek" oraz Sekretariat ds. Promowania Jedności Chrześcijan (obecnie Papieska Rada ds. Promowania Jedności Chrześcijan) rozpoczęły wspólne przygotowywanie tekstów Tygodnia Modlitw.
 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan kończy się symbolicznie – pamiątką nawrócenia się św. Pawła (25 stycznia). Nastało ono nagle. Rzucony na ziemię łaską Bożą, największy wróg chrześcijaństwa u bram miasta, w którym miał za zadanie aresztować i więzić chrześcijan.
 
Modlitwę w kościołach chrześcijańskich za siebie nawzajem zapoczątkował ruch zielonoświątkowy około roku 1740 w Szkocji. Po wielu latach, w 1820 r., James Haldane Stewart opublikował "Wskazówki dla Zgromadzenia Ogólnego Chrześcijan oczekujących wylania Ducha Świętego". Dwadzieścia lat później Ignatius Spencer, nawrócony na katolicyzm, zaproponował utworzenie "Unii Modlitw o Jedność".

W 1867 r. w preambule do rezolucji I Międzynarodowej Konferencji Biskupów Anglikańskich "Lambeth" podkreślona została istotna rola modlitwy o jedność chrześcijan. W 1894 r. papież Leon XIII zachęcał do praktykowania modlitw o jedność w okolicach oktawy Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Z kolei na początku XX wieku, w 1908 r., Paul Wattson zainicjował zwyczaj obchodzenia Oktawy Jedności między Kościołami. W 1926 r. Ruch "Wiara i Porządek" (Faith and Order) rozpoczął publikowanie "Wskazówek na Oktawę Modlitw o Jedność Chrześcijan". Francuski kapłan z Lyonu, ks. Paweł Couturier w 1932 r. podjął praktykę wspólnych modlitw przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich. W 1958 Unité Chrétienne (Lyon, Francja) oraz Komisja "Wiara i Porządek" działająca w ramach Światowej Rady Kościołów rozpoczęły wspólne przygotowywanie materiałów na Tydzień Modlitw. W 1964 r. w Jerozolimie papież Paweł VI oraz Pariarcha Athenagoras I odmawiają wspólnie Jezusową modlitwę: "Aby wszyscy byli jedno" (por. J 17). Obecnie Światowa Rada Kościołów skupia 286 Kościołów i wyznań chrześcijańskich.

Równocześnie obok tej akcji żywo toczy się dialog pomiędzy poszczególnymi Kościołami. Utworzone zostały komisje dla rozważenia problemów, które łączą jak również dzielą braci odłączonych od Kościoła.
 
Corocznie Tygodniowi Modlitw przyświeca inny temat. W pierwszym Tygodniu, w 1968 roku, były to słowa „Ku chwale Jego majestatu” (Ef 1, 14). W ubiegłym roku był to werset z Dziejów Apostolskich „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2, 42). A w tym roku tematem są słowa „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa” (por. 1 Kor 15, 51-58).

Agata Bruchwald
fot. sxc.hu

Jeżeli podobają Ci się materiały publicystów portalu Prawy.pl wesprzyj budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II poprzez dokonanie wpłaty na konto Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia: 32 1140 1010 0000 4777 8600 1001. Pomóż leczyć ciężko chore dzieci.

WSZYSTKIE PRAWA DO TEKSTU ZASTRZEŻONE. Możesz udostępniać tekst w serwisach społecznościowych, ale zabronione jest kopiowanie tekstu w części lub całości przez inne redakcje i serwisy internetowe bez zgody redakcji pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Kliknij, aby dodać komentarz

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najpopularniejsze

Góra