Władze Związku Harcerstwa Polskiego promują LGBT wśród harcerzy

0
0
0
/ Rafał M. Socha (Azymut)/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

W mediach pojawiają się liczne doniesienia o wspieraniu przez władze Związku Harcerstwa Polskiego ideologii subkultur LGBT oraz propagowaniu jej w materiałach ZHP. Ordo Iuris udziela wszelkiej potrzebnej pomocy prawnej rodzicom, którzy otrzymali wiadomość o tego rodzaju praktykach niezgodnych z ich przekonaniami. Instytut przygotował też analizę dotyczącą tego tematu.

Zaskoczenie opinii publicznej budzą kolejne posunięcia władz ZHP obchodzącego w tym roku stulecie istnienia. Rodzą one też uzasadniony niepokój wielu rodziców, do tej pory przekonanych o solidnym moralnym fundamencie ZHP. Do tego typu kontrowersyjnych praktyk należy m.in. organizowanie spotkań z udziałem aktywistów LGBT, przedstawianych dzieciom jako wzory do naśladowania. Przykładem tego jest wystąpienie Roberta Biedronia w ramach „Kuźni inspiracji” podczas obchodów stulecia ZHP. Wątpliwości budzą również niektóre szkolenia dla harcerskich instruktorów, jak np. „Każdy inny, wszyscy równi: Homoseksualizm w pracy wychowawczej”.

Oprócz tego ZHP organizuje dla harcerzy projekcje filmów propagujących zachowania charakterystyczne dla ruchów LGBT. Film „Zupełnie inny weekend” zachęcający do konsumpcji alkoholu, zażywania narkotyków i podejmowania aktów homoseksualnych znalazł się w jednym z „gotowych konspektów zbiórek wędrowniczych” pt. „Miłość inna”. W jego ramach młodzież miała się także dowiedzieć m.in. „czym różni się queer od gender”. Harcerze wzięli także oficjalny udział w tzw. Paradzie Równości w Warszawie.

To nie pierwsze tego typu zjawiska akceptowane w ostatnich latach przez zarząd Związku. Podczas Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP w 2017 r. wykreślono z Prawa Harcerskiego wymóg abstynencji od alkoholu i tytoniu. Taka tendencja przypomina zjawiska, które miały miejsce w harcerstwie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie Zachodniej na początku XXI w. W tym samym okresie również do środowisk skautingowych zaczęły przenikać osoby związane z ruchem LGBT i działacze proaborcyjni. Temat ten został przedstawiony w analizie „Wątpliwości związane z narastającą obecnością ideologii subkultur LGBT w Związku Harcerstwa Polskiego” przygotowanej przez Ordo Iuris.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, którzy chcieliby uchronić swoje dzieci będące harcerzami ZHP przed kontaktem z treściami sprzecznymi z przekonaniami rodziców (i zasadnie uznawanymi przez nich za demoralizujące), Instytut Ordo Iuris przygotował stosowną wersję rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego. W razie potrzeby Instytut oferuje także wszelką pomoc prawną.

POBIERZ OŚWIADCZENIE

Źródło: Ordo Iuris

Sonda
Wczytywanie sondy...
Polecane
Wczytywanie komentarzy...
Przejdź na stronę główną